Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 24.1.2017

Farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

Začlenění nových léčebných modalit do terapie pacientů s neresekabilním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) zlepšilo medián celkového přežití těchto pacientů. Panitumumab u pacientů s mCRC s divokým typem RAS zlepšuje míru odpovědi nádoru na léčbu, interval do progrese onemocnění a celkové přežití.

EGFR

Panitumumab je plně humánní monoklonální IgG2 protilátka namířená proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). EGFR je transmembránový glykoprotein, který podporuje růst buněk normálních epitelových tkání (např. kůže a vlasových folikulů) a je exprimován různými nádorovými buňkami.

Panitumumab v monoterapii i kombinaci

Panitumumab je určen k léčbě dospělých pacientů s mCRC s divokým typem onkogenu RAS v 1. linii léčby v kombinaci s FOLFOX nebo FOLFIRI a ve 2. linii léčby v kombinaci s FOLFIRI u pacientů, kteří dostali v 1. linii chemoterapii obsahující fluoropyrimidin (kromě irinotekanu). Jako monoterapie je podáván po selhání léčby režimy zahrnujícími fluoropyrimidin, oxaliplatinu a irinotekan. Užívaná dávka je 6 mg/kg podávaná každé 2 týdny.

Farmakokinetika léku

Panitumumab podávaný ve formě monoterapie nebo v kombinaci s chemoterapií vykazuje nelineární farmakokinetiku, což je konzistentní s vlastnostmi cíleného léčiva. Eliminační poločas dosahuje průměrně 7,5 dne (3,6−10,9). Farmakokinetika panitumumabu není významně ovlivněna věkem (v rozmezí 21–88 let), pohlavím, rasou, hepatálními a renálními funkcemi ani současně podávanými chemoterapeutiky, typem nádoru, přítomností mutací KRAS či expresí EGFR. Jedinou proměnnou, jež farmakokinetiku panitumumabu ovlivňuje, je tělesná hmotnost, což je zohledněno v doporučeném dávkování, které je k tělesné hmotnosti vztaženo.

Pátrání po dalších biomarkerech v zájmu zvýšení efektivity léčby

Panitumumab má excelentní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, jeho dávkování je nekomplikované, lékové interakce neexistují, výskyt infuzních reakcí je minimální a má zvladatelné nežádoucí účinky. Jedná se tedy o vhodné léčivo pro kombinovanou terapii. U některých pacientů, zvláště s mutacemi HER2 a BRAF, je optimální léčebná strategie vedoucí k dosažení nejlepšího účinku stále předmětem výzkumu. Aby mohli být lépe vybíráni pacienti, kterým by léčba přinesla užitek, je nutné pátrat po nových biomarkerech.

(epa)

Zdroje:
1. Lo L., Patel D., Townsend A. R., Price T. J. Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of panitumumab in the treatment of colorectal cancer. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2015; 11 (12): 1907−1924, doi: 10.1517/17425255.2015.1112787.
2. Yang B. B., Lum P., Chen A. et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic perspectives on the clinical drug development of panitumumab. Clin Pharmacokinet 2010; 49 (11): 729−740, doi: 10.2165/11535970-000000000-00000.
3. SPC Vectibix. Dostupné na: www.sukl.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam primární lokalizace tumoru u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro přínos anti-EGFR léčby

Metaanalýza klinických studií hodnotících první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu publikovaná v European Journal of Cancer se zabývala významem primární lokalizace tumoru pro prognózu onemocnění a predikci účinku cílené terapie.

Srovnání účinnosti léčby kolorektálního karcinomu pravostranné a levostranné lokalizace

Na 41. kongresu ESMO (The European Society for Medical Oncology), který se uskutečnil v říjnu 2016 v Kodani, byly prezentovány výsledky retrospektivní analýzy, která se zaměřila na účinnost léčby kolorektálního karcinomu porovnávané dle lokalizace primárního tumoru.

VIDEO: Aktuální témata v péči o pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

„V návaznosti na odborný blok věnovaný kolorektálnímu karcinomu na letošním evropském onkologickém kongresu ESMO v Kodani, jsme oslovili dva české odborníky na tuto problematiku, doktorku Radku Obermannovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně a profesora Jindřicha Fínka, přednostu Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, aby zhodnotili vývoj péče o pacienty s touto diagnózou a vyjádřili se k aktuálně živě diskutovaným otázkám.“Všechny novinky