Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bubble test umožňuje rychlé ultrasonografické ověření endovenózního umístění centrálního katétru

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 29.4.2015

Bubble test umožňuje rychlé ultrasonografické ověření endovenózního umístění centrálního katétru

Endovenózní umístění centrálního katetru je možné rychle potvrdit pomocí bubble testu (aplikace mikrobublin vzduchu ve fyziologickém roztoku do katétru) za ultrasonografické vizualizace pravé síně.

Zavedení centrálního venózního katétru je jedním z nejčastějších zákroků na jednotkách intenzivní péče. Současné metody potvrzení jeho umístění jsou ale časově náročné a nelze je provádět u lůžka pacienta. V publikované literatuře se objevují studie, které potvrzují využitelnost tzv. bubble testu. Test spočívá v injekční aplikaci 10 ml promíchané směsi 1 ml vzduchu a 9 ml fyziologického roztoku (bezpečná dávka) přes zavedený centrální port a kontrole průchodu této směsi pravou síní ultrasonograficky s přiložením sondy pod procesus xyfoideus.

Příznivé výsledky s použitím bubble testu přinesla americká kontrolovaná studie se 46 pacienty, u nichž byl zaváděn supradiafragmatický centrální žilní katétr. Ke kontrole endovenózního zavedení byl použit bubble test a rentgen hrudníku. Hodnocen byl čas potřebný k potvrzení umístění katétru, určená poloha katétru a komplikace spojené s jeho zavedením. Průměrná doba na potvrzení pomocí bubble testu činila 5,0 minuty v porovnání s 28,2 minuty při použití rentgenu (p < 0,0002). Celkem byl port špatně umístěn ve 3 případech a u 2 pacientů došlo k pneumotoraxu. Všechny tyto případy byly správně identifikovány pomocí ultrasonografie.

Rovněž indická prospektivní observační studie prokázala využitelnost bubble testu při zavádění centrální žilního katétru do v. jugularis, v. subclavia nebo v. axillaris. Tento test umožnil dynamicky potvrdit endovenózní umístění katétru a pomohl předejít komplikacím, jako je protržení nebo kanylace tepny.

Autoři obou popsaných studií doporučují bubble test k rychlému ultrasonografickému potvrzení endovenózního umístění centrálního žilního katétru při jeho zavádění.

(zza)

Zdroje: 1) Duran-Gehring P. E., Guirgis F. W., McKee K. C., et al. The bubble study: ultrasound confirmation of central venous catheter placement. Am J Emerg Med. 2015 Mar; 33 (3): 315–9. 2) Baviskar A. S., Khatib K. I., Bhoi S., et al. Confirmation of endovenous placement of central catheter using the ultrasonographic "bubble test". Indian J Crit Care Med. 2015 Jan; 19 (1): 38–41.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bevacizumab u neselektované populace s metastatickým kolorektálním karcinomem

Italští lékaři publikovali výsledky randomizované klinické studie fáze III u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), ve které byla hodnocena účinnost přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii první linie.

Evaluace technik k prevenci kolorektálního anastomotického leaku

Z dostupných instrumentálních metod kolorektální anastomózy má v prevenci prosakování nejlepší výsledky side-to-side anastomóza s využitím cirkulárního stapleru.

Zhodnocení různých technik vytvoření kolorektální anastomózy s ohledem na její následnou těsnost

Netěsnost v místě kolorektální anastomózy je zásadní komplikací po resekci nádorů rekta. Tato komplikace se objevuje poměrně často a není přitom zcela jasné, jaké faktory její rozvoj podporují.Všechny novinky