Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bevacizumab u neselektované populace s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 12.4.2015

Bevacizumab u neselektované populace s metastatickým kolorektálním karcinomem

Italští lékaři publikovali výsledky randomizované klinické studie fáze III u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), ve které byla hodnocena účinnost přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii první linie.

Pacienti s mCRC byli randomizováni k podání pouze chemoterapie (FOLFIRI či FOLFOX4) či podání chemoterapie spolu s bevacizumabem. Primárním cílem byla délka přežití bez progrese (PFS), sekundární cíle zahrnovaly celkové přežití (OS), podíl odpovědí (ORR) a bezpečnost léčby.

Do studie bylo zařazeno v období mezi listopadem 2007 a březnem 2012 celkem 376 pacientů, z nichž asi 60 % dostalo jako standardní chemoterapii FOLFOX4 a zbytek FOLFIRI. Po době sledování o mediánu 3 let došlo k progresi u 343 nemocných, zaznamenáno bylo 275 úmrtí. Medián PFS byl 9,6 měsíce v ramenu s přidaným bevacizumabem a 8,4 měsíce v ramenu samostatné chemoterapie (p = 0,182). Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v dosaženém OS a ORR mezi jednotlivými rameny. V ramenu s bevacizumabem byly častěji pozorovány hypertenze, krvácení, proteinurie a astenie.

Tato studie neprokázala přinos přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii u nemocných s mCRC. Bude zapotřebí dalších studií k lepšímu rozpoznání cílové populace.

(eza)

Zdroj: Passardi A. et al. Effectiveness of bevacizumab added to standard chemotherapy in metastatic colorectal cancer: final results for first-line treatment from the ITACa randomized clinical trial. Ann Oncol. 2015 Mar 3; pii: mdv130; doi: 10.1093/annonc/mdv130

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Evaluace technik k prevenci kolorektálního anastomotického leaku

Z dostupných instrumentálních metod kolorektální anastomózy má v prevenci prosakování nejlepší výsledky side-to-side anastomóza s využitím cirkulárního stapleru.

Zhodnocení různých technik vytvoření kolorektální anastomózy s ohledem na její následnou těsnost

Netěsnost v místě kolorektální anastomózy je zásadní komplikací po resekci nádorů rekta. Tato komplikace se objevuje poměrně často a není přitom zcela jasné, jaké faktory její rozvoj podporují.

Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom (CRC) je civilizační onemocnění s vysokou incidencí, zvláště ve vyspělých zemích. V ČR je CRC nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhým nejčastějším zhoubným nádorem u obou pohlaví vůbec. Incidence tohoto onemocnění se od roku 1960 trvale zvyšuje.Všechny novinky