Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Analýza celkového přežití s ohledem na kvalitu života u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.5.2016

Analýza celkového přežití s ohledem na kvalitu života u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS, kteří nebyli dříve léčeni, vedlo podání panitumumabu společně s infuzním režimem FOLFOX4 (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina) k signifikantnímu prodloužení celkového přežití oproti pacientům léčeným jen režimem FOLFOX4.

Mezinárodní tým odborníků se rozhodl tyto dva léčebné přístupy podrobit analýze Q-TWIST (Quality-adjusted Time Without Symptoms of Disease or Toxicity), která je komplexním nástrojem k posouzení celkového klinického benefitu léčby, tedy k současnému hodnocení nejen kvantity, ale i kvality života. Terapie nádorových onemocnění je velmi často spojena s toxicitou, která výrazně snižuje benefit, jenž pacient získá prodloužením svého života.

Pro každou skupinu bylo nutné nejdříve zjistit, kolik času průměrně trvaly výrazné nežádoucí účinky léčby stupně 3 a 4, jak dlouhou dobu byli pacienti bez symptomů nemoci či toxicity a jak dlouho trval případný relaps onemocnění. Vše bylo následně upraveno na pacientem udávanou kvalitu života, která byla hodnocena metodou EuroQol-5D.

Celkové přežití bylo po zohlednění kvality života statisticky signifikantně delší ve skupině léčené panitumumabem a FOLFOX4 (20,5 měsíce) oproti samotnému režimu FOLFOX4 (18,2 měsíce; p = 0,025).

U pacientů s dříve neléčeným mCRC s divokým typem RAS vede kombinovaná léčba panitumumab/FOLFOX4 k signifikantně delšímu přežití s ohledem na kvalitu života než samotná terapie FOLFOX4.

(epa)

Zdroj: Wang J., Hechmati G., Dong J. et al. Q-TWiST analysis of panitumumab plus FOLFOX4 versus FOLFOX4 alone in patients with previously untreated wild-type RAS metastatic colorectal cancer. Curr Med Res Opin 2016 Mar; 32 (3): 459−465; doi: 10.1185/03007995.2015.1124075.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová studie zpochybňuje přínos přidání bevacizumabu ke standardním režimům chemoterapie metastatického kolorektálního karcinomu

Studie, jež se zabývaly přínosem bevacizumabu přidaného k chemoterapii metastazujícího kolorektálního karcinomu, přinášely zatím rozporuplné výsledky. Italská klinická studie fáze III hodnotila efekt přidání bevacizumabu ke zlatému standardu 1. linie chemoterapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Panitumumab pomáhá dosáhnout resekability metastáz

Panitumumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), která se uplatňuje především v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Jeho podávání v této indikaci v 1. linii popsala studie II. fáze publikovaná v časopisu Annals of Oncology. Léčivo bylo aplikováno v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOXIRI.

Kombinace režimu FOLFOX6 a panitumumabu u dialyzovaného pacienta − kazuistika

Kombinace chemoterapie FOLFOX6 a panitumumabu (plně humánní protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru) je jednou ze standardních možností léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Nedávno byl publikován první případ použití této kombinace u dialyzovaného pacienta.Všechny novinky