Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom

Lokalizace primárního nádoru a účinnost anti-EGFR léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Lokalizace primárního nádoru a účinnost anti-EGFR léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Lokalizace primárního tumoru má u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) prognostický význam. V časopisu Clinical Colorectal Cancer byla publikována retrospektivní analýza 4 klinických hodnocení, která hodnotila vliv lokalizace primárního tumoru na prognózu pacientů a účinnost léčby inhibitorem epidermálního růstového faktoru (EGFR) panitumumabem.   celý článek
Specializace: onkologie
Trvalá kompletní remise u pacientky s rekurentním metastatickým kolorektálním karcinomem po léčbě anti-EGFR monoklonálními protilátkami − kazuistika

Trvalá kompletní remise u pacientky s rekurentním metastatickým kolorektálním karcinomem po léčbě anti-EGFR monoklonálními protilátkami − kazuistika

Vztahem mezi podáváním anti-EGFR monoklonálních protilátek, navozením remise u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) a hypomagnezemií se zabývá kazuistika kanadských autorů.   celý článek
Specializace: onkologie
Farmakokinetika a bezpečnost panitumumabu u pacienta s chronickým onemocněním ledvin

Farmakokinetika a bezpečnost panitumumabu u pacienta s chronickým onemocněním ledvin

Panitumumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka blokující receptor pro epidermální růstový faktor. Používá se v terapii metastatického kolorektálního karcinomu bez aktivační mutace v genech rodiny RAS. Údaje o podání a dávkování panitumumabu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin jsou však nedostatečné.   celý článek
Specializace: onkologie
Krátká, 15minutová infuze panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Krátká, 15minutová infuze panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zajímavý článek vyšel nedávno v časopisu Clinical Colorectal Cancer. Jedná se o výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II, která se týká efektivity a bezpečnosti krátké, 15minutové infuze panitumumabu v kombinaci s irinotekanem u pacientů s nemutovaným KRAS a metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) rezistentním na oxaliplatinu a irinotekan.   celý článek
Specializace: onkologie
Vliv non-V600E mutací genu BRAF u mCRC na prognózu a efekt anti-EGFR terapie

Vliv non-V600E mutací genu BRAF u mCRC na prognózu a efekt anti-EGFR terapie

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a mutací V600E v genu BRAF mají horší prognózu a rezistenci k léčbě anti-EGFR protilátkami. Vliv jiných mutací v genu BRAF na rezistenci k anti-EGFR léčbě zatím nebyl popsán. Cílem studie BREAC byla identifikace nových biomarkerů, které by umožnily predikci odpovědi pacientů s mCRC na anti-EGFR terapii.   celý článek
Specializace: onkologie
Souvislost mezi hypomagnezémií a klinickým výsledkem podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovaným KRAS

Souvislost mezi hypomagnezémií a klinickým výsledkem podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovaným KRAS

Hypomagnezémie je známým vedlejším účinkem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) založené na podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek panitumumabu či cetuximabu. Rozsáhlá metaanalýza klinických studií zjišťovala, zda může být hypomagnezémie spojená s příznivějším klinickým výsledkem léčby.   celý článek
Specializace: onkologie