Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom

Pacienti s divertikulitidou mají vyšší riziko karcinomů tlustého střeva

Pacienti s divertikulitidou mají vyšší riziko karcinomů tlustého střeva

V časopisu Annals of Surgery byla nedávno publikována zajímavá studie, která zkoumala souvislost mezi divertikulitidou a karcinomy tlustého střeva v celonárodní studii analyzující dlouhodobě (18 let) sbíraná data.   celý článek
Specializace: onkologie
Molekulární biomarkery v terapii kolorektálního karcinomu – aktuální guidelines ASCO

Molekulární biomarkery v terapii kolorektálního karcinomu – aktuální guidelines ASCO

Stanovení molekulárních biomarkerů při onemocnění kolorektálním karcinomem přispívá ke zlepšení péče o pacienty. V tomto roce publikované guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) a dalších odborných společností přinášejí seznam doporučení na základě komplexní rešerše několika tisícovek studií.   celý článek
Specializace: onkologie
Histologické výsledky laparoskopické versus otevřené mezorektální excize pro karcinom rekta − systematický přehled a metaanalýza

Histologické výsledky laparoskopické versus otevřené mezorektální excize pro karcinom rekta − systematický přehled a metaanalýza

Rektální resekce s excizí mezorekta je základem chirurgické terapie karcinomu rekta. Práce publikovaná v roce 2017 v časopisu JAMA Surgery se soustředila na porovnání výsledků laparoskopické a otevřené rektální resekce.   celý článek
Specializace: onkologie
Bezpečnost a účinnost panitumumabu u pacientů s neresekovatelným kolorektálním karcinomem – postmarketingové sledování

Bezpečnost a účinnost panitumumabu u pacientů s neresekovatelným kolorektálním karcinomem – postmarketingové sledování

Japonská studie s více než 3 tisíci účastníky sesbírala podrobná data týkající se účinnosti, bezpečnosti a výskytu jednotlivých nežádoucích reakcí u pacientů léčených inhibitorem epidermálního růstového faktoru (EGFR) panitumumabem.   celý článek
Specializace: onkologie
Panitumumab v terapii metastatického kolorektálního karcinomu: význam stanovení mutačního stavu RAS

Panitumumab v terapii metastatického kolorektálního karcinomu: význam stanovení mutačního stavu RAS

Stanovení mutačního stavu onkogenů rodiny RAS se stává rutinním vyšetřením u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem před případným nasazením inhibitorů EGFR, mezi které se řadí panitumumab. Dostupné výsledky studií totiž prokazují, že úspěch či neúspěch léčby výrazně závisí na mutačním stavu onkogenů RAS.   celý článek
Specializace: onkologie
Personalizovaná medicína a budoucnost léčby CRC

Personalizovaná medicína a budoucnost léčby CRC

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější onkologická onemocnění – v roce 2015 bylo celosvětově hlášených 0,8 milionu případů úmrtí v důsledku CRC. Výzvou v léčbě CRC je značná heterogenita nádorů mezi jednotlivými pacienty i v rámci jednoho nádoru. Terapie tohoto onemocnění tedy představuje ideální příležitost pro personalizovanou medicínu a integraci nových technologií do klinické praxe.   celý článek
Specializace: onkologie