Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom

Stanovení infiltrace nádoru lymfocyty jako prognostický nástroj postoupilo o krok blíže klinické praxi

Stanovení infiltrace nádoru lymfocyty jako prognostický nástroj postoupilo o krok blíže klinické praxi

Již v roce 1986 bylo popsáno, že infiltrace lymfocyty u rektálního karcinomu je spojená s příznivější prognózou. Ačkoli přes 300 dalších publikací toto zjištění potvrdilo u celé skupiny nádorů tlustého střeva a konečníku, stále není k dispozici řádně validovaný prognostický test. Skupina francouzských patologů a onkologů proto vyvinula metodu s cílem dodržet nejvyšší standardy pro vývoj a validaci biomarkerů pro klinickou praxi.   celý článek
Specializace: onkologie
Kombinovaná léčba panitumumabem a rilotumumabem prodlužuje dobu přežití u pacientů s WT-KRAS metastatickým kolorektálním karcinomem

Kombinovaná léčba panitumumabem a rilotumumabem prodlužuje dobu přežití u pacientů s WT-KRAS metastatickým kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je celosvětově třetí nejčastější malignitou u mužů a druhou nejčastější u žen, proto se stále hledají inovativní možnosti léčby pro pacienty, kteří progredovali při léčbě chemoterapií. Jednou z těchto modalit by mohla být terapie kombinací panitumumabu s rilotumumabem.   celý článek
Specializace: onkologie
Ve vztahu autofagie k cílené léčbě kolorektálního karcinomu zatím zůstává řada nejasností

Ve vztahu autofagie k cílené léčbě kolorektálního karcinomu zatím zůstává řada nejasností

Stěžejní vlastností všech živých buněk je udržitelné hospodaření se zdroji a energií, a proto existují mechanismy buněčné recyklace – tzv. autofagie. Podobně jako i jiné procesy hraje autofagie odlišné role za fyziologických a patologických podmínek. Jaký by mohla mít vztah k protinádorové léčbě pomocí anti-EGFR protilátek, naznačuje článek publikovaný v časopisu Cancer Letters.   celý článek
Specializace: onkologie
Panitumumab v 1. linii léčby v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI u pacientů s kolorektálním karcinomem s vícečetnými či neresekovatelnými jaterními metastázami

Panitumumab v 1. linii léčby v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI u pacientů s kolorektálním karcinomem s vícečetnými či neresekovatelnými jaterními metastázami

Panitumumab v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS zlepšuje výsledky léčby, pokud je použit v kombinaci s režimem FOLFOX (leukovorin, 5-fluorouracil, oxaliplatina) nebo FOLFIRI (leukovorin, 5-fluorouracil, irinotekan). Práce přímo srovnávající tyto dvě kombinace však dosud nebyla publikována, proto španělští autoři designovali studii PLANET-TTD.   celý článek
Specializace: onkologie
Genomika může pomoci včasné diagnostice kolorektálního karcinomu

Genomika může pomoci včasné diagnostice kolorektálního karcinomu

Vznik nádoru a jeho metastatická diseminace jsou umožněny změnami ve fungování genů. Současná genomika zkoumá na molekulární úrovni změny, které definují různá stadia progrese k malignitě. Identifikace markerů těchto změn potom může pomoci se včasnou detekcí onemocnění.   celý článek
Specializace: onkologie
Přínos PET/CT v diagnostice metastáz kolorektálního karcinomu

Přínos PET/CT v diagnostice metastáz kolorektálního karcinomu

Může využití technologie PET zlepšit diagnostiku rozsahu postižení u kolorektálního karcinomu? A může mít tato metoda také prognostický význam?   celý článek
Specializace: onkologie