Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom

Vpravo, či vlevo − jaké jsou důsledky lokalizace nádoru pro léčbu kolorektálního karcinomu?

Vpravo, či vlevo − jaké jsou důsledky lokalizace nádoru pro léčbu kolorektálního karcinomu?

Někteří autoři již v souvislosti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) hovoří o „příběhu levé strany“. Narůstá totiž množství důkazů svědčících pro význam lokalizace (pravá vs. levá strana tračníku) primárního nádoru u mCRC. Ta se ukázala být důležitým prognostickým biomarkerem, který může mít vliv na léčbu těchto pacientů.   celý článek
Specializace: onkologie
Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

Multigenové testování by mělo být zváženo u všech pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), již jsou v době stanovení diagnózy mladší 50 let. Šance na odhalení hereditárního predispozičního syndromu je u CRC s časným začátkem velká. Studie publikovaná v časopisu JAMA Oncology v prosinci 2016 ukazuje na význam tohoto testování.   celý článek
Specializace: onkologie
Kombinace FOLFIRI a panitumumabu nebo bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Kombinace FOLFIRI a panitumumabu nebo bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Přidání monoklonálních protilátek proti růstovým faktorům k cytotoxické chemoterapii zlepšuje celkové přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Recentně publikovaná klinická studie zkoumala efekt kombinace 5-fluorouracilu, leukovorinu a irinotekanu (FOLFIRI) s panitumumabem nebo bevacizumabem ve 2. linii léčby pacientů s onkogenem KRAS divokého typu.   celý článek
Specializace: onkologie
Farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

Farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

Začlenění nových léčebných modalit do terapie pacientů s neresekabilním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) zlepšilo medián celkového přežití těchto pacientů. Panitumumab u pacientů s mCRC s divokým typem RAS zlepšuje míru odpovědi nádoru na léčbu, interval do progrese onemocnění a celkové přežití.   celý článek
Specializace: onkologie
Význam primární lokalizace tumoru u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro přínos anti-EGFR léčby

Význam primární lokalizace tumoru u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro přínos anti-EGFR léčby

Metaanalýza klinických studií hodnotících první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu publikovaná v European Journal of Cancer se zabývala významem primární lokalizace tumoru pro prognózu onemocnění a predikci účinku cílené terapie.   celý článek
Specializace: onkologie
Srovnání účinnosti léčby kolorektálního karcinomu pravostranné a levostranné lokalizace

Srovnání účinnosti léčby kolorektálního karcinomu pravostranné a levostranné lokalizace

Na 41. kongresu ESMO (The European Society for Medical Oncology), který se uskutečnil v říjnu 2016 v Kodani, byly prezentovány výsledky retrospektivní analýzy, která se zaměřila na účinnost léčby kolorektálního karcinomu porovnávané dle lokalizace primárního tumoru.   celý článek
Specializace: onkologie