Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom

Význam lokalizace primárního tumoru na prognózu a výsledek léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Význam lokalizace primárního tumoru na prognózu a výsledek léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

V únoru 2017 byla na konferenci Belgian Week of Gastroenterology prezentovaná retrospektivní analýza 3 randomizovaných klinických studií porovnávajících podávání panitumumabu s chemoterapií proti samotné chemoterapii (plus bevacizumab) v 1. a 2. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wt) onkogenů RAS/BRAF.   celý článek
Specializace: onkologie
Ochranný vliv nesteroidních antiflogistik na kožní symptomy asociované s panitumumabem

Ochranný vliv nesteroidních antiflogistik na kožní symptomy asociované s panitumumabem

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem léčby protilátkami proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) jsou kožní projevy způsobené lokální inhibicí EGFR. Na loňském kongresu ESMO Asia byl prezentován příspěvek o vlivu nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) na akneiformní erupce při léčbě panitumumabem.   celý článek
Specializace: onkologie
Srdeční metastáza kolorektálního karcinomu s odpovědí na FOLFOX6 + panitumumab − kazuistika

Srdeční metastáza kolorektálního karcinomu s odpovědí na FOLFOX6 + panitumumab − kazuistika

V únoru 2017 publikovali japonští autoři pravděpodobně první případ srdeční metastázy kolorektálního karcinomu (CRC) s dosažením parciální remise při kombinaci cytotoxické a cílené léčby.   celý článek
Specializace: onkologie
Význam gap junctions u pravostranných a levostranných karcinomů kolorekta

Význam gap junctions u pravostranných a levostranných karcinomů kolorekta

V klinické praxi se ukazuje, že karcinomy lokalizované v pravé části tlustého střeva bývají hůře léčitelné než karcinomy v jeho levé části. Nabízí se tedy otázka, jaká je podstata tohoto jevu. Pokud se ji podaří objasnit, mohly by tyto poznatky sloužit k optimalizaci léčebné strategie. Podstatnou roli možná hrají mechanismy vedoucí k nefunkčnosti mezibuněčné komunikace.   celý článek
Specializace: onkologie
Vliv screeningu kolorektálního karcinomu na detekci pravostranných nádorů tlustého střeva v Itálii

Vliv screeningu kolorektálního karcinomu na detekci pravostranných nádorů tlustého střeva v Itálii

V pravé části kolon je kolorektální karcinom (CRC) stále často diagnostikován až ve velmi pokročilém stadiu. Studie italských autorů se proto věnovala účinnosti screeningu CRC v italské provincii Mantova; současně se pokusila zjistit, jestli lokalizace tumoru hraje nějakou roli ve výsledcích léčby a přežití pacientů.   celý článek
Specializace: onkologie
Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Metaanalýza 11 studií hodnotila efektivitu a bezpečnost panitumumabu v kombinací s chemoterapií založenou na irinotekanu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Z její výsledků vyplývá, že tato kombinace je účinná a dobře tolerována.   celý článek
Specializace: onkologie