Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom

Náklady na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu: panitumumab vs. cetuximab

Náklady na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu: panitumumab vs. cetuximab

Studie dvou onkologických center v USA sledovala ekonomický dopad změny doporučení pro klinické onkology týkajících se cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Na základě srovnání nákladů na léčbu byl jako lék volby vybrán panitumumab. Zpětná analýza nákladů prokázala, že tato změna doporučení vedla ke snížení nákladů na léčbu o bezmála 5 % ročně při zachování stejné efektivity a četnosti výskytu vedlejších účinků.   celý článek
Specializace: onkologie
Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění a bohužel jednou z vedoucích příčin mortality spojené s onkologickým onemocněním. V řadě případů mohl být nádor odhalen dříve, tedy u zatím asymptomatických pacientů, a mnohdy ještě v kurabilním stadiu.   celý článek
Specializace: onkologie
Zlepšení psoriázy jakožto vedlejší účinek léčby kolorektálního karcinomu pomocí anti-EGFR cílené terapie

Zlepšení psoriázy jakožto vedlejší účinek léčby kolorektálního karcinomu pomocí anti-EGFR cílené terapie

Papulopustulózní dermatitida, která se vyskytuje jako nežádoucí účinek anti-EGFR cílených léčiv, je příčinou toho, že pacienti s kolorektálním karcinomem a chronickými dermatologickými komorbiditami většinou nejsou anti-EGFR protilátkami vůbec léčeni. Že to v určitých případech nemusí být správná klinická volba, ukazuje kazuistika japonských autorů.   celý článek
Specializace: onkologie
Efektivita a toxicita panitumumabu při léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem po progresi na cetuximabu

Efektivita a toxicita panitumumabu při léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem po progresi na cetuximabu

Podávání panitumumabu je obecně považováno za neefektivní při terapii pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), u kterých došlo k progresi onemocnění v průběhu užívání cetuximabu. Již v několika studiích však bylo prokázáno, že malá podskupina pacientů s mCRC může mít i v tomto případě z léčby panitumumabem klinický benefit, což potvrzují rovněž výsledky výzkumu u českých pacientů s mCRC s nemutovaným onkogenem KRAS (wt-KRAS).   celý článek
Specializace: onkologie
Pravostranné a levostranné polypy vs. kolonoskopický screening

Pravostranné a levostranné polypy vs. kolonoskopický screening

Screeningová kolonoskopie je metodou, která by logicky vzato měla mít stejné výsledky ve všech částech tračníku. Dnes už ale nikdo nepochybuje o tom, že tomu tak není.   celý článek
Specializace: onkologie
Význam lokalizace primárního tumoru na prognózu a výsledek léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Význam lokalizace primárního tumoru na prognózu a výsledek léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

V únoru 2017 byla na konferenci Belgian Week of Gastroenterology prezentovaná retrospektivní analýza 3 randomizovaných klinických studií porovnávajících podávání panitumumabu s chemoterapií proti samotné chemoterapii (plus bevacizumab) v 1. a 2. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wt) onkogenů RAS/BRAF.   celý článek
Specializace: onkologie