Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom

Methylace v genu Cdx-2 jako potenciální prognostický marker kolorektálního karcinomu

Methylace v genu Cdx-2 jako potenciální prognostický marker kolorektálního karcinomu

Je známo, že zvýšená methylace DNA v oblastech promotorů tumor-supresorových genů je spojena s umlčováním těchto genů v různých typech nádorů. Autoři prezentovaného článku zkoumali methylaci DNA v genu Cdx-2, který je klíčovým nádorovým supresorem u kolorektálního karcinomu, a její souvislost s klinickopatologickými nálezy a prognózou pacientů s tímto typem nádoru.   celý článek
Specializace: onkologie
Perspektivy v cílené léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Perspektivy v cílené léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově jedním z nejčastějších nádorových onemocnění. U přibližně 50–60 % pacientů je diagnostikován v pokročilém stadiu, 80–90 % z těchto pacientů pak má v době diagnózy neresekovatelné metastázy v játrech. Standardní terapie metastatického CRC (mCRC) v současnosti zahrnuje tři základní principy: resekci, chemoterapii a nejnověji cílenou léčbu. Právě cílená léčba představuje naději pro ty pacienty s mCRC, u nichž není možná resekce nádoru a kteří špatně odpovídají na chemoterapii. Prezentovaná aktuální přehledová práce shrnuje dosavadní zkušenosti s cílenou terapií mCRC a nabízí přehled aktuálních trendů v této oblasti.   celý článek
Specializace: onkologie
Panitumumab prodlužuje dobu přežití u chemorezistentního WT mCRC

Panitumumab prodlužuje dobu přežití u chemorezistentního WT mCRC

Otevřená randomizovaná studie fáze III hodnotila terapeutický efekt panitumumabu v kombinaci s optimální podpůrnou péčí (BSC) oproti samotné BSC u chemorezistentního metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) nemutovaného (WT – wild type) v exonu 2 genu KRAS a u mCRC WT RAS.   celý článek
Specializace: onkologie
Příznivý farmakokinetický profil panitumumabu

Příznivý farmakokinetický profil panitumumabu

Skupina vědců ze společnosti Amgen shrnula v časopisu Clinical Pharmacokinetics relevantní informace o farmakokinetice panitumumabu, získané v průběhu klinických hodnocení.   celý článek
Specializace: onkologie
Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu − stručný souhrn

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu − stručný souhrn

Souhrnný článek australských autorů se zabývá zhodnocením publikovaných výsledků výzkumů použití panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu (CRC). V případě CRC s nemutovaným onkogenem KRAS se panitumumab jeví být vhodnou volbou, která zvyšuje efektivitu léčby.   celý článek
Specializace: onkologie
Receptorová tyrosinkináza AXL podporuje migraci a invazivitu buněk kolorektálního karcinomu

Receptorová tyrosinkináza AXL podporuje migraci a invazivitu buněk kolorektálního karcinomu

I přes významné pokroky v terapii je diagnóza kolorektálního karcinomu pro řadu pacientů infaustní, proto je třeba neustále hledat nové možnosti léčby. Svůj příspěvek přidal v tomto směru i tým autorů z Arizonské a Yaleovy univerzity, který v červenci 2017 publikoval práci, v níž byla zkoumána funkce tří receptorových kináz ovlivňujících chování CRC.   celý článek
Specializace: onkologie