Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Suplementace bakterie Lactobacillus reuteri Protectis je velmi prospěšná při kojenecké kolice

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 19.5.2016

Suplementace bakterie Lactobacillus reuteri Protectis je velmi prospěšná při kojenecké kolice

Polská studie z roku 2013 sledovala, jaký vliv má suplementace bakterie Lactobacillus reuteri kmene DSM 17938 (nebo také Lactobacillus reuteri Protectis) na již existující kojeneckou koliku. Výzkumníci porovnávali podávání probiotika a placeba u 80 kojenců s dětskou kolikou.

Design studie

Studie se zúčastnilo 80 dětí mladších 5 měsíců, které trpěly dětskou kolikou (definovanou jako pláč 3 a více hodin denně alespoň 3× během posledních 7 dní před přijetím do studie) a byly výlučně nebo převážně kojeny. Polovina z nich dostávala po 21 dní orální kapky obsahující zmíněnou bakterii (5 kapek denně, což odpovídá 108 CFU), druhá polovina totožně vypadající a chutnající placebo. Za kritérium úspěchu léčby byla označena redukce doby pláče minimálně o 50 %. Denní doba pláče byla měřena po 7, 14, 21 a 28 dnech od zahájení terapie. Dále byl dokumentován subjektivní pohled rodičů na stav miminka a kvalitu života rodiny.

Výsledky

Odpověď na léčbu byla významně vyšší u dětí léčených probiotikem než u skupiny dostávající placebo, a to v 7., 14., 21. i 28. dni od zahájení terapie. Rovněž střední hodnota doby pláče se ve skupině léčené probiotikem významně více snižovala − zatímco v prvním týdnu byly hodnoty pro obě skupiny srovnatelné, po 14 dnech léčby už došlo v léčené skupině k o 18 % většímu poklesu (pokles o 56 % vs. 38 % v kontrolní skupině) a hodnoty nadále klesaly. Rodiče léčených dětí také subjektivně vnímali výraznější zlepšení než rodiče dětí dostávajících placebo.

75% úspěšnost léčby s doplněním Lactobacillus reuteri Protectis ve srovnání s 18% úspěšností ve skupině s placebem během 2 týdnů léčby 

 

Úspěch léčby (redukce doby pláče o ≥ 50 %)

Skupina dostávající probiotika (n = 40)

Skupina dostávající placebo (n = 40)

p-hodnota

 7. den

6

0

0,026

 14. den

30

7

< 0,001

 21. den

39

15

< 0,001

 28. den

40

25

< 0,001

Závěr

Z výsledků studie lze usoudit, že pro výlučně či převážně kojené děti trpící kojeneckou kolikou je prospěšné podávání probiotika obsahujícího Lactobacillus reuteri Protectis.

(luko)

Zdroj: Szajewska H., Gyrczuk E., Horvath A. Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the management of infantile colic in breastfed infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 2013; 162 (2): 257−262.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Suplementace Lactobacillus reuteri Protectis u nedonošených dětí

Studie publikovaná v časopisu Pediatrics hodnotila suplementaci probiotickým kmenem Lactobacillus reuteri Protectis v souvislosti s možným ovlivněním výskytu nozokomiálních infekcí u nedonošených dětí s porodní hmotností 2000 g a nižší.

Efekt probiotik na dětskou koliku u kojenců

Efekt probiotik na dětskou koliku u nejmenších kojenců sledovala kanadská dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie publikovaná v The Journal of Pediatrics.

Lactobacillus reuteri Protectis snížil u zdravých kojenců výskyt koliky, zácpy i epizod regurgitace

Zajímavé výsledky přinesla studie zkoumající vliv Lactobacillus reuteri DSM 17938 (L. reuteri Protectis) na zažívání zdravých kojenců v prvních 3 měsících věku. Kapky obsahující tento kmen snížily u dětí narozených v termínu výskyt kojeneckých kolik, zácpy a epizod regurgitace.Všechny novinky