Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 zkracuje trvání akutního infekčního průjmu u dětských pacientů

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 6.9.2016

Lactobacillus reuteri DSM 17938 zkracuje trvání akutního infekčního průjmu u dětských pacientů

Již dříve bylo v randomizovaných kontrolovaných studiích prokázáno, že Lactobacillus reuteri DSM 17938 snižuje trvání průjmu u dětí hospitalizovaných z důvodu akutního infekčního průjmu. Následující studie tureckých autorů se jako první zajímá o účinnost L. reuteri DSM 17938 u nehospitalizovaných dětí s akutním infekčním průjmem.

Metodika studie

Jednalo se o multicentrickou randomizovanou studii případů a kontrol u dětí s akutním vodnatým průjmem. Celkem se jí zúčastnilo 64 dětí, které kvůli průjmu navštívily nemocnici, ale nebyly hospitalizovány. Skupina léčená probiotiky dostávala 1 × 108 CFU L. reuteri DSM 17938 po dobu 5 dnů jako doplněk k orální rehydratační terapii a druhá kontrolní skupina byla léčena jen orální rehydratační terapií. Primárním cílem bylo trvání průjmu (v hodinách), sekundárním cílem pak procento dětí s průjmem v obou skupinách v jednotlivých dnech 5denní léčby. Zaznamenávány byly i nežádoucí účinky léčby L. reuteri DSM 17938.

Výsledky

Průměrné trvání průjmu bylo ve skupině léčené L. reuteri DSM 17938 signifikantně sníženo v porovnání s kontrolní skupinou. Průměrné zkrácení činilo 15 hodin, průměrná doba trvání průjmu byla ve skupině s probiotikem 60,4 ± 24,5 hodiny (95% CI 51,0–69,7 hod.) vs. 74,3 ± 15,3 hodiny v kontrolní skupině (95% CI 68,7–79,9 hod.; p < 0,05).

Procento dětí s průjmem bylo po 48 hodinách léčby nižší ve skupině s L. reuteri DSM 17938 (13/29; 44,8 %) oproti skupině bez probiotika (27/31; 87 %; p < 0,01). Po 72 hodinách od začátku podávání probiotika a dále nebyl v procentu dětí s průjmem mezi oběma skupinami rozdíl.

Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky léčby L. reuteri DSM 17938.

Závěr

Probiotikum L. reuteri DSM 17938 je efektivní, bezpečné a dobře tolerované u dětí s akutním infekčním průjmem. U léčených dětí zkracuje dobu trvání průjmu.

(epa)

Zdroj: Dinleyici E. C., Dalgic N., Guven S. et al. Lactobacillus reuteri DSM 17938 shortens acute infectious diarrhea in a pediatric outpatient setting. J Pediatr (Rio J) 2015 Jul–Aug; 91 (4): 392–396, doi: 10.1016/j.jped.2014.10.009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lactobacillus reuteri – méně léků k úlevě od bolesti, méně návštěv u lékaře

Studie provedená na několika klinických pracovištích v Itálii prokázala pozitivní efekt L. reuteri DSM 17938 v prevenci dětských kolik. Koliky postihují celosvětově přibližně 20 % kojenců, a nové poznatky tak mají význam pro velkou cílovou skupinu.

Kojenecké koliky

Definice: Věk pod 5 měsíců. Opakované prolongované epizody pláče a/nebo neklidu, které se vyskytují bez jasných příčin, kterým není možné předejít a které není možno přerušit. Není přítomno neprospívání, horečka nebo známky nemoci. Trvání více než 3 hodiny/den, 3 a více dní v týdnu.

Suplementace laktobacilem uleví od funkční bolesti břicha u dětí

Významný pozitivní efekt laktobacilu oproti placebu ukázala randomizovaná dvojitě zaslepená studie provedená na 101 dětských pacientech.Všechny novinky