Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Existuje bezpečná probiotická léčba dětských kolik?

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 11.1.2016

Existuje bezpečná probiotická léčba dětských kolik?

Přesná příčina vzniku a léčba koliky v kojeneckém věku zůstávají i přes dlouholetý výzkum nejasné. Koliky provázené neutišitelným pláčem přitom zatěžují až 30 % kojenců.

Jednalo se o nedávno publikovanou placebem kontrolovanou randomizovanou observační studii hodnotící léčbu koliky kmenem Lactobacillus reuteri (DSM 17938). Studie se účastnili kojenci mladší 4 měsíců, převážně nebo výlučně kojení mateřským mlékem. Intervenční skupině (n = 21) byla podávána probiotická léčba Lactobacillem reuteri v dávce 100 milionů živých bakterií. V placebovém rameni byl stejný počet účastníků (n = 21), kterým byla podána stejná léková forma, ovšem bez živých bakterií. Celkově dostávali kojenci léčbu či placebo po dobu 21 dní s následnou čtyřtýdenní observační fází. Na konci sledovaného období bylo hodnoceno několik parametrů: úspěšnost léčby jako primární výstup a jako sekundární výstupy snížení míry plačtivosti kojenců, spokojenost rodičů a zlepšení depresivních stavů u matek.

V intervenční skupině byla na rozdíl od placeba léčebná odpověď 100%. U placebové skupiny bez probiotik kolika samovolně přešla u 15,7 % kojenců. Průměrná míra plačtivosti u probiotické skupiny statisticky významně klesla z 200,9 ± 6,3 min/den na 32,1 ± 8,3 min/den (p < 0,01). U placeba byl pokles pouze na 120,6 ± 20,0 min/den. Po dobu trvání studie byla spokojenost rodičů a celkové zlepšení deprese matek, hodnocených dle Edinburské škály postnatální deprese, významně větší u intervenční skupiny s probiotikem oproti placebu. U kojenců na probiotické terapii se menší míra plačtivosti projevila hned v prvním týdnu léčby (p < 0,01).

Probiotická léčba koliky kmenem Lactobacillus reuteri (DSM 17938) je bezpečná a má podle výsledků této malé prospektivní studie příznivý terapeutický vliv na průběh kolik. Podílí se také na zlepšení míry plačtivosti kojenců a v neposlední řadě sekundárně zmírňuje depresi matek dětí trpících kolikovými křečemi.

(thom)

Zdroj: Mi G. L., Zhao L., Qiao D. D., Kang W. Q., Tang M. Q., Xu J. K. Effectiveness of Lactobacillus reuteri in infantile colic and colicky induced maternal depression: a prospective single blind randomized trial. Antonie Van Leeuwenhoek 2015 Jun; 107 (6): 1547–1553, doi: 10.1007/s10482-015-0448-9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lactobacillus reuteri: profylaxe během prvních 3 měsíců života novorozenců a vliv na rozvoj gastrointestinálních poruch

Kojenecká kolika, jícnový reflux a zácpa mají dopad na režim krmení, způsobují úzkost rodičů a zpravidla vedou k návštěvě ordinace pediatra během prvních 6 měsíců života, nasazení farmakoterapie, případně k hospitalizaci.

Probiotika a/nebo prebiotika v prevenci nekrotizující kolitidy u novorozenců s velmi nízkou porodní váhou

Jak účinná jsou probiotika nebo prebiotika nebo jejich kombinace (tzv. synbiotika) v prevenci rozvoje nekrotizující enterokolitidy (NEC) u novorozenců narozených s velmi nízkou porodní váhou?

Lactobacillus reuteri – vliv na průběh průjmu u dětí ve věku do 3 let

Průjmová onemocnění zůstávají významnou příčinou morbidity a mortality dětí. Účinnost preventivního podávání Lactobacillu reuteri DSM 17938 v redukci rizika vzniku průjmu je stále předmětem výzkumu.Všechny novinky