Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Využití EGb 761 u osob s velmi mírným poškozením kognitivních funkcí a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 4.2.2015

Využití EGb 761 u osob s velmi mírným poškozením kognitivních funkcí a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi

Účinnost standardizovaného extraktu Ginkgo biloba EGb 761 v terapii Alzheimerovy choroby a vaskulární demence byla prokázána mnohými klinickými studiemi. Následující text shrnuje výsledky výzkumů se zaměřením na užití EGb 761 u osob s velmi mírnou kognitivní poruchou a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi.

Grass-Kapanke a kolegové během randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studie z roku 2011 podávali osobám ve věku od 45 do 65 let s velmi mírnou kognitivní poruchou po dobu 12 týdnů EGb 761 v dávce 240 mg/den nebo placebo. Studie potvrdila, že EGb 761:

 • u testovaných jedinců významně zlepšoval pozornost,

 • příznivě ovlivnil ukazatele paměti a vnímaného fyzického zdraví,

 • ve skupině subjektů s velmi mírnou kognitivní poruchou byly příznivé účinky přípravku EGb 761 na kognitivní funkce významné ve 4 z 5 testů.

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie Mixe a kolegů z roku 2002 testovala subjekty s neporušenými kognitivními funkcemi, kterým byl po dobu 6 týdnů podáván EGb 761 v dávce 180 mg/den nebo placebo. Výsledky studie prokázaly následující:

 • EGb 761 ve srovnání s placebem významně zlepšoval výkon při úlohách s opožděným (o 30 minut) volným vybavování a rekognicí v SRT1,

 • EGb 761 ve srovnání s placebem významně zlepšoval výkon při úlohách s opožděnou rekognicí v testu WMS2-III, subtest Obličeje II,

 • léčba EGb 761 byla spojena se zvýšeným podílem subjektů, kteří hodnotili své „celkové paměťové schopnosti“ jako zlepšené,

 • EGb 761 byl dobře snášen, přičemž podíl nežádoucích účinků byl ještě nižší než ve skupině užívající placebo.

Během randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované monocentrické studie Cieza a kolegů, jež byla provedena v roce 2003, byl zdravým dobrovolníkům ve věku mezi 50 a 65 lety po dobu 4 týdnů podáván EGb 761 v dávce 240 mg/den nebo placebo. Studie potvrdila příznivý vliv EGb 761 na:

 • sebehodnocení duševního zdraví a kvality života,

 • motorické funkce: zlepšená schopnost zvládnout každodenní problémy,

 • subjektivní náladu.

Prospektivní kohortní studie Amieva a kolegů z roku 2013 prováděná v komunitě (PAQUID) u starších, zpočátku nedementních subjektů ve věku ≥ 65 let srovnávala užívání EGb 761, piracetamu nebo žádné léčby. Výsledky studie prokázaly, že:

 • EGb 761 ve srovnání s piracetamem významně zpomaluje progresivní pokles kognitivních funkcí související s věkem,

 • osoby užívající EGb 761 si zachovaly verbální plynulost a zrakovou paměť, přičemž ve skupině užívající piracetam se tyto schopnosti zhoršovaly rychleji,

 • podávání EGb 761 bylo spojeno se sníženou potřebou psychotropních látek.

(veri)

Zdroj: Cieza A., Maier P., Pöppel E. Effects of Ginkgo biloba on mental functioning in healthy volunteers. Arch Med Res 2003; 34 (5): 373–81.

Amieva H., Meillon C., Helmer C., Barberger-Gateau P., Dartigues J. F. Ginkgo biloba extract and long-term cognitive decline: a 20-year follow-up population-based study. PLoS One 2013; 8 (1): 1–8.

Grass-Kapanke B., Busmane A., Lasmanis A., Hoerr R., Kaschel R. Effects of Ginkgo biloba special extract EGb 761® in very mild cognitive impairment (vMCI). Neuroscience Med 2011; 2: 48–56.

Mix J. A., Crews W. D. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of Ginkgo biloba extract EGb 761® in a sample of cognitively intact older adults: neuropsychological findings. Hum Psychopharmacol 2002; 17(6): 267–77.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Historie extraktu Ginkgo biloba EGb 761

Ginkgo biloba L. neboli jinan dvoulaločný pochází z Asie, kde je již tisíce let využíván pro své léčebné schopnosti. Do Evropy byl dovezen coby ozdobný strom v sedmnáctém století a v současnosti je rozšířen téměř po celém světě. O využití Ginkgo biloby v západní medicíně se zajímal německý lékař a farmaceut Willmar Schwabe III. Výsledkem jeho snahy je standardizovaný extrakt EGb 761, jenž je dnes oficiálně využíván například v léčbě demence.

Farmakologická léčba Alzheimerovy nemoci

Farmaka nejčastěji užívaná k terapii Alzheimerovy choroby lze dělit do tří skupin: inhibitory mozkových cholinesteráz (donepezil, rivastigmin, galantamin), nekompetitivní antagonisté NMDA-receptoru (memantin) a fytofarmaka (Ginkgo biloba EGb761).

Prevence a podpůrná léčba počínající demence

Demence je definovaná jako získaná a přetrvávající porucha intelektových funkcí dostatečně hluboká na to, aby narušila schopnost zvládat běžné životní potřeby a sociální a pracovní vztahy. Následující text se zabývá prevencí a léčbou počátečního stadia tohoto onemocnění.Všechny novinky