Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Užívání EGb 761 zmírňuje s věkem související pokles kognitivních funkcí

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 9.2.2015

Užívání EGb 761 zmírňuje s věkem související pokles kognitivních funkcí

Prevence s věkem souvisejícího poklesu kognitivních funkcí a možnost oddálení nástupu případné demence patří mezi hlavní úkoly současných výzkumů v oblasti neurověd. Vlivem dlouhodobého užívání extraktu Ginkgo biloba EGb 761 na pokles kognitivních funkcí u starších jedinců se zabývala francouzská studie, jež byla publikována v roce 2013.

Metodika studie

Autoři studie pracovali s medicínskými daty 3777 osob starších 65 let. Data byla získána na základě vyplněných dotazníků, které byly účastníkům předloženy v domácím prostředí erudovaným psychologem, a to v okamžiku zařazení do studie a dále po 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17 a 20 letech. Dokumentován byl subjektivně a objektivně hodnocený zdravotní stav, užívaná medikace, sociodemografická charakteristika, funkční stav, přítomnost depresivní symptomatologie, výsledek testu MMSE a hodnocení celkového mentálního stavu. Dále byl během návštěv proveden Bentonův vizuálněretenční test (BVRT), určený pro diagnostiku vizuální paměti, a Isaacs Set Test (IST), zaměřený na verbální fluenci. Psychologové dále hodnotili přítomnost kritérií pro diagnózu demence. V případě, že vzniklo podezření na přítomnost demence, následovalo vyšetření u neurologa.

Ze studie byli vyřazeni jedinci, u nichž byla diagnostikována demence na počátku studie, a dále ti, kteří deklarovali užívání piracetamu i EGb 761. Zbylých 3612 osob bylo rozděleno do tří skupin podle toho, zda alespoň při jedné návštěvě psychologa potvrdily užívání EGb 761 (589 jedinců), piracetamu (149 jedinců) nebo žádné z uvedených látek (2874 jedinců).

Výsledky studie

Výsledky studie prokázaly nejméně strmý pokles kognitivních funkcí hodnocených dle MMSE v populaci nedementních osob u těch, kdo po nějakou dobu během 20letého pozorování užívali EGb 761, oproti těm, kdo standardizovaný extrakt ani piracetam neužívali. Ve skupině užívajících piracetam byl tento pokles strmější oproti skupině neužívající žádný z preparátů. V rychlosti poklesu výsledných hodnot testů IST a BVRT nebyl pozorován významnější rozdíl mezi skupinami jedinců užívajících EGb 761 a jedinců bez medikace. Oproti tomu hodnoty osob užívajících piracetam v těchto dvou testech klesaly strměji.

Limity studie

Provedená studie má své limity. Kontrolováno nebylo dávkování ani délka užívání EGb 761, velikost skupiny osob užívajících piracetam byla malá a jedinci si sami zvolili užívanou medikaci. Přesto studie naznačuje pozitivní efekt užívání EGb 761 v prevenci s věkem souvisejícího poklesu kognitivních funkcí v podmínkách běžného života.

(veri)

Zdroj: Amieva H., Meillon C., Helmer C., Barberger-Gateau P., Dartigues J. F. Ginkgo Biloba Extract and Long-Term Cognitive Decline: A 20-Year Follow-Up Population-Based Study. PLoS ONE 2013; 8 (1): e52755. doi:10.1371/journal.pone.0052755

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití EGb 761 u osob s velmi mírným poškozením kognitivních funkcí a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi

Účinnost standardizovaného extraktu Ginkgo biloba EGb 761 v terapii Alzheimerovy choroby a vaskulární demence byla prokázána mnohými klinickými studiemi. Následující text shrnuje výsledky výzkumů se zaměřením na užití EGb 761 u osob s velmi mírnou kognitivní poruchou a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi.

Historie extraktu Ginkgo biloba EGb 761

Ginkgo biloba L. neboli jinan dvoulaločný pochází z Asie, kde je již tisíce let využíván pro své léčebné schopnosti. Do Evropy byl dovezen coby ozdobný strom v sedmnáctém století a v současnosti je rozšířen téměř po celém světě. O využití Ginkgo biloby v západní medicíně se zajímal německý lékař a farmaceut Willmar Schwabe III. Výsledkem jeho snahy je standardizovaný extrakt EGb 761, jenž je dnes oficiálně využíván například v léčbě demence.

Farmakologická léčba Alzheimerovy nemoci

Farmaka nejčastěji užívaná k terapii Alzheimerovy choroby lze dělit do tří skupin: inhibitory mozkových cholinesteráz (donepezil, rivastigmin, galantamin), nekompetitivní antagonisté NMDA-receptoru (memantin) a fytofarmaka (Ginkgo biloba EGb761).Všechny novinky