Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů prohlubuje progresi kognitivního deficitu u nemocných s Alzheimerovou chorobou

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 2.3.2015

Přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů prohlubuje progresi kognitivního deficitu u nemocných s Alzheimerovou chorobou

Atrofie hipokampů představuje typický morfologický znak Alzheimerovy demence. Studie, která byla v prosinci roku 2014 publikována v časopise Journal of Vascular and Interventional Neurology, se zabývala souvislostí přítomnosti kardiovaskulárních rizikových faktorů, úbytku mozkové tkáně v oblasti hipokampů a dalších struktur a progrese deficitu kognitivních funkcí.

Metodika studie

Studie se zúčastnilo 103 jedinců trpících Alzheimerovou chorobou, z toho 65 mužů a 38 žen. Průměrný věk dobrovolníků byl 74,5 ± 0,8 roku. Všichni jedinci podstoupili v určených časových intervalech vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Sledovány byly změny v objemu následujících struktur: celého mozku, hipokampů, mozkových komor, středního temporálního laloku, fuziformní a entorhinální oblasti. Ke zhodnocení kognitivních funkcí byl použit test MMSE (Mini-Mental State Examination) a škály ADAS (Alzheimer’s disease Assessment Scale) a CDR (Clinical Dementia Rating). U všech jedinců byla zjištěna přítomnost jednotlivých kardiovaskulárních rizikových faktorů (hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření cigaret).

Výsledky studie

Studie prokázala rychlejší progresi deficitu kognitivních funkcí hodnocených testy MMSE a ADAS u osob trpících hypertenzí oproti těm, kdo hypertenzí netrpí. Podobný rozdíl byl nalezen při využití testů MMSE a CDR u jedinců s hyperlipidémií a bez ní. Žádný významný rozdíl v rychlosti progrese deficitu kognitivních funkcí nebyl nalezen u kuřáků ve srovnání s nekuřáky ani u osob s diabetem mellitem a jedinců bez tohoto onemocnění. Rovněž nebyla pozorována souvislost mezi změnami v objemu sledovaných mozkových struktur a přítomností jednotlivých kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Výsledky studie prokázaly jednoznačný vliv určitých kardiovaskulárních rizikových faktorů na rychlost progrese deficitu kognitivních funkcí u nemocných s Alzheimerovou chorobou.

(veri)

Zdroj: Lobanova I., Qureshi A. I. The association between cardiovascular risk factors and progressive hippocampus volume loss in persons with Alzheimer’s disease. J Vasc Interv Neurol. 2014 Dec; 7 (5): 52–55.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

EGb 761: extrakt z Ginkgo biloby s definovaným složením

Standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761 představuje z medicínského hlediska jedinou akceptovatelnou přírodní alternativu syntetických léčiv užívaných k léčbě demence. Přestože je klinická účinnost tohoto preparátu stále sporná, mnoho autorů mezinárodních klinických studií jeho užití v praxi doporučuje.

Metaanalýza: vliv podávání EGb 761 na kognitivní funkce ve srovnání s podáváním placeba

Standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761 patří spolu s memantinem a inhibitory cholinesterázy mezi preparáty doporučované k léčbě demence. Klinickou účinnost EGb 761 hodnotila řada randomizovaných placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií. Nejnovější metaanalýza shrnující jejich výsledky byla publikována v prosinci minulého roku v časopise Clinical Interventions in Aging.

Užívání EGb 761 zmírňuje s věkem související pokles kognitivních funkcí

Prevence s věkem souvisejícího poklesu kognitivních funkcí a možnost oddálení nástupu případné demence patří mezi hlavní úkoly současných výzkumů v oblasti neurověd. Vlivem dlouhodobého užívání extraktu Ginkgo biloba EGb 761 na pokles kognitivních funkcí u starších jedinců se zabývala francouzská studie, jež byla publikována v roce 2013.Všechny novinky