Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Prevence a podpůrná léčba počínající demence

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 19.12.2014

Prevence a podpůrná léčba počínající demence

Vlastní demenci ve většině případů předchází stav označovaný jako mírná kognitivní porucha neboli MCI (z anglického mild cognitive impairment). MCI charakterizuje pocit zhoršené paměti, zhoršení skóre v paměťových testech a normální všeobecné kognitivní funkce bez narušení běžných denních aktivit. V průměru u 10–15 % nemocných s MCI se za jedno rok rozvine demence. Včasnou léčbou MCI je možné oddálit progresi do vlastní demence, a proto je tato velmi žádoucí.

Inhibitory acetylcholinesterázy (donepezil, rivastigmin, galantamin) a antagonisté NMDA receptorů (memantin) jsou indikovány pouze v případě dokumentované demence, nikoliv MCI. Oproti tomu extrakt z Ginkgo biloby EGb 761 pouze na demenci preskripčně omezen není. Jedná se o látku, která vychytáváním volných radikálů chrání mitochondrie před oxidativním stresem. Důkazy, které přinesly provedené studie, se však nevztahují na preparáty s obsahem Ginkgo biloby obecně, ale pouze na přesně standardizovaný extrakt EGb 761, který obsahuje 24 % flavonoidních glykosidů, 6 % terpenových laktonů a < 5 milióntin (ppm) kyseliny ginkgolové.

Extrakt z Ginkgo biloby EGb 761 má neuroprotektivní a pozitivní hemoreologické účinky, podporuje neuroplasticitu a zvyšuje množství neurotransmiterů. Všechny tyto účinky jsou dokumentovány in vitro i in vivo a podpořeny klinickými studiemi.

Vztah mezi Ginkgo bilobou a dlouhodobým poklesem kognitivních funkcí hodnotila studie publikovaná v roce 2013 v časopise PLOS One. Studie se zúčastnili nedementní senioři nad 65 let, z nichž část užívala dlouhodobě piracetam, část EGb 761 a zbytek placebo. Hodnocen byl pokles kognitivních funkcí za pomoci patřičných kognitivních testů. Závěr studie potvrdil, že  dlouhodobý pokles kognitivních funkcí je u starších lidí užívajících EGb 761 signifikantně nižší oproti těm, kdo užívají piracetam či placebo.

Dle dostupných informací se ukazuje, že Ginkgo biloba EGb 761 je s efektem možné využít v prevenci poklesu kognitivních funkcí, stejně jako v terapii začínající kognitivní dysfunkce či jako přídatný lék v léčbě vlastních demencí.

(veri)

Zdroj: Valkovič P. Prevencia a podporná liečba začínajúcej demencie (přednáška). AESCULAP JESEŇ, Košice, 9. 10. 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doporučené postupy v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba představuje nejčastěji se vyskytující typ demence. Doposud neexistuje kauzální léčba, je však možné farmakologicky oddálit těžká stadia demence a zlepšit kvalitu života nemocných. Současná doporučení v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby shrnuje následující text.

Rozdíly v kvalitě produktů s obsahem ginkgo biloby

Extrakt z ginkgo biloby je rozšířené fytofarmakum užívané pro své příznivé účinky zahrnující zlepšení kognitivních funkcí u starších osob a pacientů s vaskulární či neurodegenerativní demencí včetně Alzheimerovy choroby. Produktů obsahujících tuto látku je na trhu celá řada. Rozdíly v jejich kvalitě se zabývala studie publikovaná v roce 2002 Kressmannem a spoluautory.

Doporučené postupy diagnostiky a terapie vaskulární demence

Vaskulární demence představuje druhou nejčastěji se vyskytující demenci. Jsou s ní spojeny vysoké nároky na komplexní zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči. Shrnutím doporučených postupů diagnostiky a léčby tohoto onemocnění se věnují následující řádky.Všechny novinky