Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Metaanalýza: vliv podávání EGb 761 na kognitivní funkce ve srovnání s podáváním placeba

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 18.2.2015

Metaanalýza: vliv podávání EGb 761 na kognitivní funkce ve srovnání s podáváním placeba

Standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761 patří spolu s memantinem a inhibitory cholinesterázy mezi preparáty doporučované k léčbě demence. Klinickou účinnost EGb 761 hodnotila řada randomizovaných placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií. Nejnovější metaanalýza shrnující jejich výsledky byla publikována v prosinci minulého roku v časopise Clinical Interventions in Aging.

Studie, s jejichž výsledky autoři metaanalýzy pracovali, musely splňovat následující kritéria: šlo o placebem kontrolované randomizované dvojitě zaslepené klinické studie o délce trvání minimálně 20 týdnů hodnotící efektivitu podávání perorální formy standardizovaného extraktu Ginkgo biloba EGb 761 u pacientů s Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí či smíšenou demencí, přičemž stanovená diagnóza musela odpovídat mezinárodně platným diagnostickým kritériím. Studie obsahující převážně nemocné se souvisejícími diagnózami, jako je například věkově závislá porucha paměti či mírná kognitivní porucha, nebyly do metaanalýzy zahrnuty. Stejně tak byly vyřazeny studie, v nichž EGb 761 představoval přídatnou léčbu k terapii inhibitory cholinesterázy. Stanoveným kritériím odpovídalo 7 klinických studií: Herrschaft et al., Ihl et al., Kanowski et al., Le Bars et al., Napryeyenko et al., Nikolova et al. a Schneider et al. 

Všechny zahrnuté studie hodnotily vliv podávání EGb 761 na kognitivní funkce ve srovnání s podáváním placeba, přičemž pět z nich k tomuto hodnocení využívalo test SKT (Short Cognitive Performance Test) a zbylé dvě ADAS-cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale). Výsledky 5 ze 7 provedených studií jednoznačně favorizovaly podávání EGb 761 oproti placebu.

Působení EGb 761 na kognitivní funkce je dle výsledků metaanalýzy závislé na dávce. Při užívání vyšší dávky (240 mg denně) byl ve srovnání s placebem pozorován signifikantně lepší celkový efekt na kognitivní funkce.

(veri)

Zdroj: Gauthier, Serge, Schlaefke. Efficacy and Tolerability of Ginkgo Biloba Extract EGb 761® in Dementia: a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. Clinical Interventions in Aging 2014; 9: 2065–2077. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Užívání EGb 761 zmírňuje s věkem související pokles kognitivních funkcí

Prevence s věkem souvisejícího poklesu kognitivních funkcí a možnost oddálení nástupu případné demence patří mezi hlavní úkoly současných výzkumů v oblasti neurověd. Vlivem dlouhodobého užívání extraktu Ginkgo biloba EGb 761 na pokles kognitivních funkcí u starších jedinců se zabývala francouzská studie, jež byla publikována v roce 2013.

Využití EGb 761 u osob s velmi mírným poškozením kognitivních funkcí a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi

Účinnost standardizovaného extraktu Ginkgo biloba EGb 761 v terapii Alzheimerovy choroby a vaskulární demence byla prokázána mnohými klinickými studiemi. Následující text shrnuje výsledky výzkumů se zaměřením na užití EGb 761 u osob s velmi mírnou kognitivní poruchou a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi.

Historie extraktu Ginkgo biloba EGb 761

Ginkgo biloba L. neboli jinan dvoulaločný pochází z Asie, kde je již tisíce let využíván pro své léčebné schopnosti. Do Evropy byl dovezen coby ozdobný strom v sedmnáctém století a v současnosti je rozšířen téměř po celém světě. O využití Ginkgo biloby v západní medicíně se zajímal německý lékař a farmaceut Willmar Schwabe III. Výsledkem jeho snahy je standardizovaný extrakt EGb 761, jenž je dnes oficiálně využíván například v léčbě demence.Všechny novinky