Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Farmakologická léčba Alzheimerovy nemoci

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 28.12.2014

Farmakologická léčba Alzheimerovy nemoci

Farmaka nejčastěji užívaná k terapii Alzheimerovy choroby lze dělit do tří skupin: inhibitory mozkových cholinesteráz (donepezil, rivastigmin, galantamin), nekompetitivní antagonisté NMDA-receptoru (memantin) a fytofarmaka (Ginkgo biloba EGb761).

Inhibitory mozkových cholinesteráz

Do této skupiny farmak patří donepezil, rivastigmin a galantamin. Počáteční dávka je v prvních několika týdnech terapie nízká a následně je zvyšována s ohledem na dosažený efekt a výskyt případných vedlejších a nežádoucích účinků. Ukazuje se, že v případě dalšího navyšování dávky, při které je již u konkrétního nemocného pozorováno zlepšení kognitivních funkcí, k dalšímu zlepšení nedochází, zato se častěji vyskytují nežádoucí účinky terapie. Účinnost inhibitorů mozkových cholinesteráz byla prokázána u lehkých, středních a v případě donepezilu i pokročilých demencí. Rivastigmin je k dispozici také v náplasťové formě, mezi jejíž výhody patří rychlejší titrace oproti perorálním formám, stálejší koncentrace účinné látky v plazmě a nižší výskyt nežádoucích účinků, především gastrointestinálních.

Memantin

Memantin představuje inhibitor N-methyl-D-aspartátových glutamátergních receptorů. Počáteční dávka je 5 mg denně a každý týden je navyšována o 5 mg až do konečné dávky 20 mg denně. Provedené studie prokázaly účinnost memantinu u středně těžkých a těžkých demencí. Nežádoucí účinky se vyskytují minimálně, jde především o excitaci nemocného a ve vzácných případech rozvoj poruch vnímání.

Ginkgo biloba EGb761

Standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb761 působí díky svým antioxidačním a antiagregačním účinkům, zlepšuje také oxidativní metabolismus glukózy. Je využívám zejména u incipientních a lehkých forem demence nebo v případě, že nemocný netoleruje či nereaguje na léčbu inhibitory mozkových cholinesteráz. U hlubších demencí je Ginkgo biloba EGb761 využíván jako přídatná medikace.

(veri)

Zdroj: Ralf I. H. L., Frölich L., Winblad B., Schneider L., Burns A., Möller H. J. Task Force on Treatment Guidelines For Alzheimer's Disease and Other Dementias: World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Alzheimer’s disease and other dementias. The World Journal of Biological Psychiatry 2011; 12: 2–32.

Doporučené postupy psychiatrické péče IV

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevence a podpůrná léčba počínající demence

Demence je definovaná jako získaná a přetrvávající porucha intelektových funkcí dostatečně hluboká na to, aby narušila schopnost zvládat běžné životní potřeby a sociální a pracovní vztahy. Následující text se zabývá prevencí a léčbou počátečního stadia tohoto onemocnění.

Doporučené postupy v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba představuje nejčastěji se vyskytující typ demence. Doposud neexistuje kauzální léčba, je však možné farmakologicky oddálit těžká stadia demence a zlepšit kvalitu života nemocných. Současná doporučení v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby shrnuje následující text.

Rozdíly v kvalitě produktů s obsahem ginkgo biloby

Extrakt z ginkgo biloby je rozšířené fytofarmakum užívané pro své příznivé účinky zahrnující zlepšení kognitivních funkcí u starších osob a pacientů s vaskulární či neurodegenerativní demencí včetně Alzheimerovy choroby. Produktů obsahujících tuto látku je na trhu celá řada. Rozdíly v jejich kvalitě se zabývala studie publikovaná v roce 2002 Kressmannem a spoluautory.Všechny novinky