Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

EGb 761: extrakt z Ginkgo biloby s definovaným složením

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 28.2.2015

EGb 761: extrakt z Ginkgo biloby s definovaným složením

Standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761 představuje z medicínského hlediska jedinou akceptovatelnou přírodní alternativu syntetických léčiv užívaných k léčbě demence. Přestože je klinická účinnost tohoto preparátu stále sporná, mnoho autorů mezinárodních klinických studií jeho užití v praxi doporučuje.

EGb 761 obsahuje řadu látek s širokým spektrem účinku, které jsou schopny příznivě ovlivnit kognitivní funkce osob trpících jak primárně degenerativním (například Alzheimerovou chorobou), tak i vaskulárním typem demence. Oproti jiným preparátům s obsahem Ginkgo biloby je složení EGb 761 přesně definováno: 24 % flavonoidních glykosidů, 6 % terpenových laktonů a < 5 milióntin (ppm) kyseliny ginkgolové. Veškerá data získaná na základě důkazů, která jsou dnes k dispozici, se vztahují právě k tomuto standardizovanému extraktu.

Studií zabývajících se farmakokinetikou a biologickou dostupností složek EGb 761 v centrálním nervovém systému není mnoho, přesto existují. Recentní data potvrzují, že po perorálním podání extraktu z Ginkgo biloby prochází hematoencefalickou bariérou experimentálních hlodavců dostatečné množství terpenových laktonů i flavonoidních glykosidů, které jsou spojovány s příznivými účinky Ginkgo biloby. Díky krátkému biologickému poločasu terpenových laktonů jsou jejich hodnoty nulové již po 24 hodinách po aplikaci, a to jak v plazmě, tak v mozku. Biologický poločas flavonoidů je delší, a to 10–17 hodin. Tato skutečnost vysvětluje doporučení podávat EGb 761 dvakrát denně.

Přestože je Ginkgo biloba jednou z nejlépe prozkoumaných rostlin s medicínským potenciálem, stále zůstává řada nezodpovězených otázek, které vyžadují další výzkumy v budoucnu.

(veri)

Zdroj: Christian Ude, Manfred Schubert-Zsilavecz, Mario Wurglics: Ginkgo biloba Extracts: A Review of the Pharmacokinetics of the Active Ingredients, Clinical Pharmacokinetics, 05/2013; DOI: 10.1007/s40262-013-0074-5

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metaanalýza: vliv podávání EGb 761 na kognitivní funkce ve srovnání s podáváním placeba

Standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761 patří spolu s memantinem a inhibitory cholinesterázy mezi preparáty doporučované k léčbě demence. Klinickou účinnost EGb 761 hodnotila řada randomizovaných placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií. Nejnovější metaanalýza shrnující jejich výsledky byla publikována v prosinci minulého roku v časopise Clinical Interventions in Aging.

Užívání EGb 761 zmírňuje s věkem související pokles kognitivních funkcí

Prevence s věkem souvisejícího poklesu kognitivních funkcí a možnost oddálení nástupu případné demence patří mezi hlavní úkoly současných výzkumů v oblasti neurověd. Vlivem dlouhodobého užívání extraktu Ginkgo biloba EGb 761 na pokles kognitivních funkcí u starších jedinců se zabývala francouzská studie, jež byla publikována v roce 2013.

Využití EGb 761 u osob s velmi mírným poškozením kognitivních funkcí a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi

Účinnost standardizovaného extraktu Ginkgo biloba EGb 761 v terapii Alzheimerovy choroby a vaskulární demence byla prokázána mnohými klinickými studiemi. Následující text shrnuje výsledky výzkumů se zaměřením na užití EGb 761 u osob s velmi mírnou kognitivní poruchou a u starších dospělých s neporušenými kognitivními funkcemi.Všechny novinky