Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Doporučené postupy v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 17.12.2014

Doporučené postupy v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba představuje nejčastěji se vyskytující typ demence. Doposud neexistuje kauzální léčba, je však možné farmakologicky oddálit těžká stadia demence a zlepšit kvalitu života nemocných. Současná doporučení v diagnostice a terapii Alzheimerovy choroby shrnuje následující text.

Diagnóza Alzheimerovy choroby je u pacientů stanovena zejména vyloučením jiných etiologií demence. Podle MKN-10 musí být naplněna kritéria pro demenci a anamnéza ani somatické nebo zvláštní laboratorní vyšetření nesmějí svědčit pro jinou možnou příčinu demence, systémovou poruchu nebo abúzus alkoholu či návykových látek. Ke zhodnocení kognitivních funkcí bývá nejčastěji využíván test MMSE a takzvaný Test hodin (CDT – Clock Drawing Test). Při vyšetření CT, MRI, PET, SPECT či EEG nebyly nalezeny jednoznačné specifické pato­logické obrazy typické pro Alzheimerovu chorobu.

Terapie Alzheimerovy choroby se liší podle hloubky demence, a to následovně:

Incipientní demence (MMSE > 25)

Lékem první volby je standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761 v dávce 240 mg denně. V případě nedostatečné odpovědi je možné zvolit inhibitory mozkových cholinesteráz (galantamin, rivastigmin, donepezil), které však v této indikaci nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Lehká demence (MMSE 25–20)

Léčbu zahajujeme nasazením inhibitorů mozkových cholinesteráz. V případě nedostatečné účinnosti či přítomnosti nežádoucích (většinou gastrointestinálních) příznaků vyměníme jeden inhibitor za druhý. Pokud nežádoucí příznaky přetrvávají, zvolíme náplasťovou formu rivastigminu. Při pokračující nedostatečné odpovědi je možná augmentace EGb 761 v dávce 240 mg denně.

Středně těžká demence (MMSE 19–11)

Při hodnotě MMSE 19–13 jsou lékem první volby inhibitory mozkových cholinesteráz, v případě nedostatečné odpovědi přistupujeme k výměně jednotlivých inhibitorů. Pokud je účinek nadále insuficientní, přidáme memantin či inhibitory memantinem zcela nahradíme. Léčbu je opět možné augmentovat přidáním EGb 761. Memantin je možné v případě, že u pacienta není vhodné použít inhibitory cholinesteráz, použít již na začátku terapie.

Je-li MMSE < 13, přistoupíme k nasazení memantinu hned na počátku terapie. Léčbu lze při nedostatečné odpovědi augmentovat EGb 761 či kombinovat memantin s donepezilem, který však v této indikaci není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Těžká demence (MMSE < 11)

Je-li MMSE > 6, je lékem první volby memantin, který je možné kombinovat s EGb 761. Při MMSE < 6 již kognitiva účinná nejsou a nepoužívají se.

(veri)

Zdroj: Doporučené postupy psychiatrické péče IV.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozdíly v kvalitě produktů s obsahem ginkgo biloby

Extrakt z ginkgo biloby je rozšířené fytofarmakum užívané pro své příznivé účinky zahrnující zlepšení kognitivních funkcí u starších osob a pacientů s vaskulární či neurodegenerativní demencí včetně Alzheimerovy choroby. Produktů obsahujících tuto látku je na trhu celá řada. Rozdíly v jejich kvalitě se zabývala studie publikovaná v roce 2002 Kressmannem a spoluautory.

Doporučené postupy diagnostiky a terapie vaskulární demence

Vaskulární demence představuje druhou nejčastěji se vyskytující demenci. Jsou s ní spojeny vysoké nároky na komplexní zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči. Shrnutím doporučených postupů diagnostiky a léčby tohoto onemocnění se věnují následující řádky.

Srovnání účinku cholinesterázových inhibitorů a substance EGb 761

Terapie a související péče o nemocné s demencí s sebou nese nemalé finanční náklady. Aktuální trendy přitom ukazují, že výskyt tohoto onemocnění bude nadále vzrůstat. V současnosti se prevalence demence podle epidemiologických studií pohybuje ve skupině osob starších 65 let mezi 4 a 8 %. Všechny novinky