Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kognitivní poruchy a demence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Doporučené postupy diagnostiky a terapie vaskulární demence

Specializace: neurologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Kognitivní poruchy a demence

Vydáno: 15.12.2014

Doporučené postupy diagnostiky a terapie vaskulární demence

Vaskulární demence představuje druhou nejčastěji se vyskytující demenci. Jsou s ní spojeny vysoké nároky na komplexní zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči. Shrnutím doporučených postupů diagnostiky a léčby tohoto onemocnění se věnují následující řádky.

Diagnostika vaskulární demence

V současnosti asi nejrozšířenější diagnostická kritéria užívaná při stanovení diagnózy vaskulární demence jsou kritéria NINDS-AIREN. Ta předpokládají přítomnost demence, cerebrovaskulární onemocnění prokázané anamnézou, vyšetřením nebo zobrazovacími technikami (CT, MR, SPECT, PET) a souvislost mezi oběma předchozími body – časovou (rozvoj demence do 3 měsíců po cévní mozkové příhodě) či v průběhu (fluktuující průběh, stupňovitá progrese).

Terapie vyvolávajících příčin a příznaků demence

Léčba všech základních typů vaskulární demence se soustředí na redukci nejvýznamnějších rizikových faktorů a terapii chorob podílejících se na vzniku cerebrovaskulárního onemocnění (hypertenze, dyslipidémie, nadváha, diabetes, kouření, nadměrné užívání alkoholu, ICHS), často za využití antikoagulancií a antiagregancií. Dále je obvykle nutné ovlivnění behaviorálních a psychologických příznaků demence (deprese, úzkosti, neklidu a poruch chování). Vedle farmakoterapie je s výhodou také využíváno metod psychosociální terapie.

Kognitivní farmakoterapie

Je-li předchozí terapie s nedostatečným efektem, je doporučený postup následující: do medikace přidáme extraktum ginkgo biloby (EGb761) v doporučené dávce 240 mg/den. Při nedostatečné odpovědi pokračujeme výměnou EGb761 za látky podporující mikrocirkulaci (pentoxifylin, vinpocetin, nimodipin, nicergolin). Je-li odpověď nadále insuficientní, nahradíme tyto látky inhibitory acetylcholinesteráz (galantamin, donepezil, rivastigmin). Při stále neuspokojující odpovědi je možný pokus o augmentaci memantinem. Pokud jsou uvedené možnosti vyčerpány a stále nedošlo ke zlepšení stavu, je vhodné ukončit kognitivní farmakoterapii a nadále pokračovat v léčbě základních příčin vaskulární demence.

(veri)

Zdroj: Psychiatrická společnost ČLS JEP. Doporučené postupy psychiatrické péče IV. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinku cholinesterázových inhibitorů a substance EGb 761

Terapie a související péče o nemocné s demencí s sebou nese nemalé finanční náklady. Aktuální trendy přitom ukazují, že výskyt tohoto onemocnění bude nadále vzrůstat. V současnosti se prevalence demence podle epidemiologických studií pohybuje ve skupině osob starších 65 let mezi 4 a 8 %. Všechny novinky