Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku

Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku

Východiska: Vzhledem k závažné prognóze neléčeného mozkového lymfomu je pro nemocného rozhodující včasná histologická verifikace. Cílem sdělení je rozbor výtěžnosti...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Kognitívne deficity onkologických pacientov s hematologickými malignitami

Kognitívne deficity onkologických pacientov s hematologickými malignitami

Východiská: Kognitívne deficity sú jedným z najčastejších nepriaznivých dôsledkov liečby chemoterapiou (CHT). Závery klinických štúdií poukazujú na tzv. syndróm chemo brain...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Zařazení režimu gemcitabin + nab-paklitaxel  do 2. linie léčby pokročilého karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti

Zařazení režimu gemcitabin + nab-paklitaxel do 2. linie léčby pokročilého karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti

Východiska: Karcinom slinivky břišní představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na nádorová onemocnění celosvětově. Při porovnání s ostatními solidními nádory jsou léčebné...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Role adjuvantní radioterapie při léčbě papilárních nádorů pineální oblasti: kazuistika a krátký přehled literatury

Role adjuvantní radioterapie při léčbě papilárních nádorů pineální oblasti: kazuistika a krátký přehled literatury

Úvod: Papilární nádory pineální oblasti (papillary tumor of the pineal region – PTPR) jsou vzácné nedávno definovanené nádory. Jejich klinický průběh je charakterizován častou...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Role paliativní radioterapie při krvácení lokálně pokročilých nádorů gastrointestinálního traktu

Role paliativní radioterapie při krvácení lokálně pokročilých nádorů gastrointestinálního traktu

Východiska: Lokálně pokročilé nádory gastrointestinálního traktu (GIT) se vyznačují příznaky, jako jsou bolesti, obstrukční potíže s poruchou pasáže a krvácení. Poslední z...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Východiska: Infekcie krvného prúdu súvisiace s centrálnym venóznym katétrom (catheter-related bloodstream infections – CRBSI) patria k život ohrozujúcim komplikáciám. Sú...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

Východiska: Testikulární germinální nádory (testicular germ cell tumors – TGCT) jsou nejčastější solidní malignitou mladých mužů, se zvyšující se incidencí v posledních...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Odmietnutie liečby v detskej onkológii

Odmietnutie liečby v detskej onkológii

Východiská: S odmietaním liečby sa detskí onkológovia v súčasnosti stretávajú pomerne často. Rozhodovanie, ako postupovať v takýchto situáciách, je etickou dilemou. Cieľom tohto...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Potenciál vitamínu D v adjuvantnej liečbe malígneho melanómu kože

Potenciál vitamínu D v adjuvantnej liečbe malígneho melanómu kože

Výskyt malígneho melanómu celosvetovo neustále rastie, a to aj napriek obrovskému pokroku v lokálnej a systémovej terapii. Objektívny nárast výskytu spochybňuje stabilná až...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů

Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů

Východiska: Optimální léčba low-grade gliomů je stále kontroverzní. K hlavním léčebným metodám patří chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Přes pokroky v onkologii stále...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články