Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Zapojení PIWI-interagujících RNA do procesů kancerogeneze prostřednictvím regulace genové exprese

Zapojení PIWI-interagujících RNA do procesů kancerogeneze prostřednictvím regulace genové exprese

Východiska: Za poslední desetiletí přibyly stovky studií, jež souhlasně prokázaly, že krátké nekódující RNA jsou slibnými diagnostickými, prognostickými a prediktivními...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Kvalita života, úzkost a deprese u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy během krátkodobé hypotyreózy indukované vysazením levothyroxinu

Kvalita života, úzkost a deprese u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy během krátkodobé hypotyreózy indukované vysazením levothyroxinu

Východiska: Sledovali jsme kvalitu života (quality of life – QOL), výskyt úzkosti a deprese u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy jak během léčby...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
 
 
Klinický a funkční význam vybraných polymorfizmů <i>CASP8</i> a <i>CASP9</i> u karcinomu prsu

Klinický a funkční význam vybraných polymorfizmů CASP8 a CASP9 u karcinomu prsu

Východiska: Kaspázy 8 a 9 (kódované geny CASP8 a CASP9) jsou hlavními iniciačními kaspázami programované buněčné smrti (apoptózy), jejíž deregulace může vést ke vzniku a...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Pacientka s primárním intraventrikulárním gliosarkomem s dlouhodobým přežíváním – kazuistika

Pacientka s primárním intraventrikulárním gliosarkomem s dlouhodobým přežíváním – kazuistika

Východiska: Gliosarkom je vzácný maligní nádor CNS s velmi špatnou prognózou. Gliosarkom je variantou glioblastomu multiforme charakterizovaný přítomností jak gliální, tak...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Molekulárně genetické vyšetření u akutní myeloidní leukemie

Molekulárně genetické vyšetření u akutní myeloidní leukemie

Východiska: Akutní myeloidní leukemie (AML) je klinicky i molekulárně značně heterogenní onemocnění. Standardně používané konvenční cytogenetické vyšetření a vyšetření FISH...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Molekulární genetika kolorektálního karcinomu

Molekulární genetika kolorektálního karcinomu

Východiska: Kolorektální karcinom (colorectal cancer – CRC) je nádorové onemocnění tlustého střeva s každoročně diagnostikovanými téměř 1,3 miliony nových pacientů celosvětově...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem

Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem

Východiska: Primárním cílem projektu bylo zjistit efekt orální nutriční podpory (oral nutrition support – ONS) s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby pacientů s...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Exprese ABC transportérů Pgp, MRP1 a MRP3 u maligních a benigních změn vaječníků

Exprese ABC transportérů Pgp, MRP1 a MRP3 u maligních a benigních změn vaječníků

Východiska: Cílem této práce je porovnání exprese ABC transportérů P-glykoprotein (Pgp), multilékový rezistentní protein 1 (multidrug related protein – MRP) a MRP3 u pacientek...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Kombinovaná léčba recidivujícího maligního schwannomu

Kombinovaná léčba recidivujícího maligního schwannomu

Východiska: Maligní nádor pochvy periferního nervu (malignant peripheral nerve sheath tumour – MPNST), zvaný též maligní schwannom, je velmi vzácný nádor, který tvoří pouze 2...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis.  Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry

Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis. Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry

Paratestikulárny malígny mezotelióm je extrémne zriedkavý typ mezoteliómu s veľmi nízkym počtom hlásených prípadov. Jeho klinické odlíšenie je náročné a diagnóza sa takmer...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie

Kreditovaný kurz

 

Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Autor kurzu: Prof. Dr. Manuela Schmidinger
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze