Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku –  kazuistika a přehled literatury

Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku –  kazuistika a přehled literatury

Východiska: Nádory slzného vaku jsou velmi vzácné a jsou často nerozpoznány, jelikož pacienti mají zdánlivě chronickou dakryocystitidu. Jako nejčastější se u nádorů slzného vaku...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace)

Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace)

Východiska: Současné pokroky zobrazovacích metod, zejména pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT) a kumulace dat o jejich využití při...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
 
 
Vícenásobné nádorové onemocnění plic –  kazuistika a přehled literatury

Vícenásobné nádorové onemocnění plic –  kazuistika a přehled literatury

Východisko: Vícenásobné nádorové onemocnění plic je poměrně vzácnou nozologickou jednotkou, cílem této kazuistiky je její připomenutí a poukázání na úskalí její diagnostiky a...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Dva pohledy na vývoj nádorů

Dva pohledy na vývoj nádorů

Východiska: V současnosti je obecně přijímanou představou o kancerogenezi somatická mutační teorie. Podle ní celý proces začíná jednou „odrodilou“ buňkou, která se...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Vliv paliativní chemoterapie na kvalitu života nemocných s karcinomem žaludku

Vliv paliativní chemoterapie na kvalitu života nemocných s karcinomem žaludku

Úvod: Karcinom žaludku je maligní onemocnění, které má v našich krajích dlouhodobě velmi špatnou prognózu. Incidence tohoto onemocnění byla v roce 2013 v České republice 14,34...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Vplyv liečby na kognitívne funkcie a kvalitu života u pacientov s karcinomom semenníkov

Vplyv liečby na kognitívne funkcie a kvalitu života u pacientov s karcinomom semenníkov

Východiská: Rakovina semenníkov je jedným z najčastejších a najlepšie liečiteľných onkologických ochorení u mužov vo veku 15– 49 rokov. Vzhľadom k vysokej miere prežitia, v...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Sentinelová uzlina u melanomu –  studie provedená v jižní Brazílii

Sentinelová uzlina u melanomu –  studie provedená v jižní Brazílii

Východiska: Přítomnost nebo nepřítomnost metastáz lymfatických uzlin je nejdůležitějším prognostickým faktorem pro přežití a recidivy u pacientů s kožním melanomem. Mezi...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Antiproliferační účinek analog somatostatinu –  analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET

Antiproliferační účinek analog somatostatinu –  analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET

Východiska: Somatostatinová analoga (SSA) jsou již více než dvě desetiletí využívána k léčbě hormonálních syndromů spojených s neuroendokrinními nádory. V posledních letech dvě...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Mapování psychologického distresu po 4,5 letech u pa­cientek 
s dia­gnózou karcinomu prsu v porovnání se zdravou populací

Mapování psychologického distresu po 4,5 letech u pa­cientek 
s dia­gnózou karcinomu prsu v porovnání se zdravou populací

Východiska: Míra přežití karcinomu prsu je v porovnání s minulostí poměrně vysoká. Diagnóza karcinomu s sebou nese poměrně velkou stresovou zátěž nejen v onemocnění samotném...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Ložisková amyloidóza v dutině nosní

Ložisková amyloidóza v dutině nosní

Východiska: Amyloidóza je nemoc charakterizována ukládáním depozit patologických bílkovin ve formě amyloidu v různých orgánech a tkáních. Vyskytuje se ve formě systémové či...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie

Kreditovaný kurz

 

Základy léčby nehojících se ran

Autor kurzu: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze