Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě nádorů jícnu a žaludku – přehled studií

Současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě nádorů jícnu a žaludku – přehled studií

Východiska: Nádory žaludku a jícnu představují i přes současné pokroky v onkologické léčbě onemocnění se špatnou prognózou. Jedinou potencionálně kurativní léčbu představuje...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Nemelanómové zhubné nádory kože – klinicko-patologická štúdia pacientov s bazocelulárnym karcinómom a skvamocelulárnym karcinómom

Nemelanómové zhubné nádory kože – klinicko-patologická štúdia pacientov s bazocelulárnym karcinómom a skvamocelulárnym karcinómom

Východiská: Nemelanómové zhubné nádory kože (non-melanoma skin cancer – NMSC) sú najčastejšou malignitou u ľudí svetlej pleti. V praxi zahrňujú najmä dva keratinocytové nádory...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Pacientka se třemi <i>EGFR</i> mutacemi – postupný rozvoj rezistence na předchozí cílenou léčbu

Pacientka se třemi EGFR mutacemi – postupný rozvoj rezistence na předchozí cílenou léčbu

Východiska: Pacienti se senzitivními EGFR mutacemi jsou již standardně léčeni tyrozinkinázovými inhibitory (TKI) 1. a 2. generace. Nicméně na tyto preparáty vzniká po čase...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Stopkované laloky jako jedna z možností rekonstrukce hlavy a krku

Stopkované laloky jako jedna z možností rekonstrukce hlavy a krku

Východiska: Za poslední roky postupně narůstá počet publikovaných prací zaměřených na lokoregionální laloky využívané v rekonstrukci orofaryngeální oblasti. Jejich principem je...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Kurkumin (Kurkumovník dlouhý – Curcuma longa) jako podpůrný fytoterapeutický prostředek v onkologii

Kurkumin (Kurkumovník dlouhý – Curcuma longa) jako podpůrný fytoterapeutický prostředek v onkologii

Východiska: Kurkumovník dlouhý (Curcuma longa) je rostlina, která je známá především jako součást kari koření. Hlavní obsahovou látkou zodpovídající za většinu biologických...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Protinádorovou léčbou indukované změny renálních funkcí u pacientů s tumory – update aktuálních poznatků

Protinádorovou léčbou indukované změny renálních funkcí u pacientů s tumory – update aktuálních poznatků

Východiska: Abnormality funkce ledvin spojené s přítomností malignity bývají poměrně časté. Různě vyjádřená porucha renální funkce je přítomná přibližně u cca 60 % pacientů s...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Testování varianty androgenového receptoru AR-V7 pro výběr pacientů s kastračně refrakterním metastazujícím karcinomem prostaty k léčbě novými hormonálními léky

Testování varianty androgenového receptoru AR-V7 pro výběr pacientů s kastračně refrakterním metastazujícím karcinomem prostaty k léčbě novými hormonálními léky

Východiska: U nemocných s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty (metastatic castration-refractory prostate cancer – mCRPC) existuje několik možností...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Východiska: Infekcie krvného prúdu súvisiace s centrálnym venóznym katétrom (catheter-related bloodstream infections – CRBSI) patria k život ohrozujúcim komplikáciám. Sú...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

Východiska: Testikulární germinální nádory (testicular germ cell tumors – TGCT) jsou nejčastější solidní malignitou mladých mužů, se zvyšující se incidencí v posledních...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Role paliativní radioterapie při krvácení lokálně pokročilých nádorů gastrointestinálního traktu

Role paliativní radioterapie při krvácení lokálně pokročilých nádorů gastrointestinálního traktu

Východiska: Lokálně pokročilé nádory gastrointestinálního traktu (GIT) se vyznačují příznaky, jako jsou bolesti, obstrukční potíže s poruchou pasáže a krvácení. Poslední z...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články