Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Úvod do problematiky léčby zhoubných nádorů ledvin

Úvod do problematiky léčby zhoubných nádorů ledvin

Východiska: Zhoubné nádory ledvin představují přibližně 2–3 % všech malignit. Česká republika celosvětově dosahuje prvenství v incidenci zhoubných nádorů ledvin. Nejčastější...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Nové možnosti testování chemosenzitivity u nádorových onemocnění

Nové možnosti testování chemosenzitivity u nádorových onemocnění

Východiska: Vzhledem k nezastupitelné úloze chemoterapie při léčbě nádorových onemocnění se onkologický výzkum zaměřil na zvýšení účinnosti jednotlivých léčiv a maximální...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Kvalita života pacientů s častými nádory dutiny ústní léčených pooperační brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem pro těsné nebo pozitivní okraje

Kvalita života pacientů s častými nádory dutiny ústní léčených pooperační brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem pro těsné nebo pozitivní okraje

Východiska: Prevalence karcinomů hlavy a krku v posledních dekádách stoupá, což představuje vážný sociální i medicínský problém. Retrospektivní hodnocení kvality života po léčbě...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Změny v signální dráze MAPK/ERK u pacientů s histiocytózou Langerhansových buněk

Změny v signální dráze MAPK/ERK u pacientů s histiocytózou Langerhansových buněk

Úvod: Klinické výstupy histiocytózy Langerhansových buněk (Langerhans cell histiocytosis – LCH) jsou vysoce variabilní. Bylo navrženo, že u pacientů s LCH může být aktivována...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Anogenitální HPV infekce jako potenciální rizikový faktor orofaryngeálního karcinomu

Anogenitální HPV infekce jako potenciální rizikový faktor orofaryngeálního karcinomu

Východiska: Lidský papilomavirus (human papillomavirus – HPV) může být příčinou karcinomů cervikálních, jiných genitálních, análních a karcinomů hlavy a krku. Incidence...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Súčasné trendy prežívania pacientov s nádorom testis – Národná populačná štúdia

Súčasné trendy prežívania pacientov s nádorom testis – Národná populačná štúdia

Úvod: Prežívanie pacientov s germinatívnymi nádormi testis je lepšie ako u iných malígnych ochorení, avšak doteraz nebolo v Slovenskej republike exaktne analyzované. Táto štúdia...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Kožné a podkožné metastázy adenokarcinómu ako dominujúca klinická manifestácia malignity neznámeho pôvodu – opis prípadu

Kožné a podkožné metastázy adenokarcinómu ako dominujúca klinická manifestácia malignity neznámeho pôvodu – opis prípadu

Východiská: Kožné metastázy postihujú 0,6–10,4 % všetkých pacientov s malígnym nádorovým ochorením. Približne u 4,4–14,5% z nich ostane primárne origo neobjasnené.Prípad...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Dlouhé nekódující molekuly RNA jako regulátory mitogenem aktivované proteinkinázové dráhy (MAPK) v nádorech

Dlouhé nekódující molekuly RNA jako regulátory mitogenem aktivované proteinkinázové dráhy (MAPK) v nádorech

Úvod: Mitogenem aktivovaná proteinkinázová dráha (MAPK) přispívá k regulaci mnoha buněčných funkcí, jako je proliferace a diferenciace buněk, mobilita a apoptóza. Extracelulární...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Lidský papilomavirus – role v karcinogenezi cervixu a možnosti jeho detekce

Lidský papilomavirus – role v karcinogenezi cervixu a možnosti jeho detekce

Východiska: Perzistentní infekce onkogenním typem lidského papilomaviru (human papillomavirus – HPV), nejčastěji HPV 16 a HPV 18, může vést k rozvoji řady maligních onemocnění...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2018

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Testování varianty androgenového receptoru AR-V7 pro výběr pacientů s kastračně refrakterním metastazujícím karcinomem prostaty k léčbě novými hormonálními léky

Testování varianty androgenového receptoru AR-V7 pro výběr pacientů s kastračně refrakterním metastazujícím karcinomem prostaty k léčbě novými hormonálními léky

Východiska: U nemocných s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty (metastatic castration-refractory prostate cancer – mCRPC) existuje několik možností...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2018

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články