Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Radionekróza horní krční míchy po protonovém ozáření u nemocné po radikální resekci ependymomu IV. komory mozkové

Radionekróza horní krční míchy po protonovém ozáření u nemocné po radikální resekci ependymomu IV. komory mozkové

Východiska: Radionekróza v elokventních oblastech centrálního nervového systému (CNS) patří k nejobávanějším formám toxicity radioterapie. Vznik radionekrózy v CNS je popisován...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Metastatické postižení hypofýzy

Metastatické postižení hypofýzy

Východiska: Metastatické postižení hypofýzy je vzácnou komplikací generalizovaných nádorových onemocnění. Z celkového počtu pacientů operovaných pro intraselární nebo...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
 
 
Hyperfrakcionovaná akcelerovaná radioterapie s modulovanou intenzitou u pokročilých nádorů hlavy a krku – prediktivní faktory celkového přežití

Hyperfrakcionovaná akcelerovaná radioterapie s modulovanou intenzitou u pokročilých nádorů hlavy a krku – prediktivní faktory celkového přežití

Cíl: Cílem této práce je zhodnocení toxicity a prognostických faktorů celkového přežití (overall survival – OS) při použití hyperfrakcionované akcelerované radioterapie s...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Sekvence docetaxel–kabazitaxel–enzalutamid ve srovnání se sekvencí docetaxel–enzalutamid u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Sekvence docetaxel–kabazitaxel–enzalutamid ve srovnání se sekvencí docetaxel–enzalutamid u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Cíl: Cílem prezentované práce je retrospektivní zhodnocení všech pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčených sekvencí docetaxel–kabazitaxel...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Reaktivní lymfoidní hyperplazie jater

Reaktivní lymfoidní hyperplazie jater

Případ: Předkládáme kazuistiku 50leté pacientky léčené pro hormonálně dependentní karcinom prsu I. klinického stadia. V rámci primární léčby pacientka absolvovala chirurgický...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Nádor hrudnej steny ako zriedkavý klinický prejav metastázy hepatocelulárneho karcinómu

Nádor hrudnej steny ako zriedkavý klinický prejav metastázy hepatocelulárneho karcinómu

Východiská: Extrahepatálna diseminácia hepatocelulárneho karcinómu je prítomná v čase diagnózy u 5–15 % pacientov. Najčastejším miestom metastatického postihnutia sú pľúca...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Nové poznatky o patogenezi folikulárního lymfomu a koncepty cílené léčby

Nové poznatky o patogenezi folikulárního lymfomu a koncepty cílené léčby

Molekulární podstata folikulárního lymfomu (FL) byla částečně poodhalena již poměrně dávno zjištěním, že téměř ve všech případech je v maligních B lymfocytech přítomna...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu

Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu

Při konfokální laserové mikroskopii (confocal laser endomicroscopy – CLE) se užívá druh optického mikroskopu, který využívá jako zdroj světla laserový paprsek a zpracovává...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Nové léky v terapii akutní myeloidní leukemie u starších pacientů

Nové léky v terapii akutní myeloidní leukemie u starších pacientů

Východiska: Většina pacientů je v období stanovení diagnózy akutní myeloidní leukemie starší 65 let. Terapie této skupiny nemocných je velmi obtížná, neboť spolu se zvyšujícím...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Mnohopočetný výskyt bazocelulárneho karcinómu – retrospektívna analýza 899 pacientov s biopticky verifikovanými léziami  na jednom pracovisku

Mnohopočetný výskyt bazocelulárneho karcinómu – retrospektívna analýza 899 pacientov s biopticky verifikovanými léziami na jednom pracovisku

Východiská: Zaujímavou klinickou črtou bazocelulárneho karcinómu (basal cell carcinoma – BCC) kože je výrazná variabilita v počte lézií, rýchlosti ich vzniku a anatomickej...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie

Kreditovaný kurz

 

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných

Autor kurzu: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze