Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Postavení chemoterapie v pooperační léčbě low-grade gliomů

Postavení chemoterapie v pooperační léčbě low-grade gliomů

Východiska: Ke standardním pooperačním přístupům u low-grade gliomů dnes patří sledování nebo adjuvantní radioterapie, rozhodující je přítomnost rizikových faktorů rekurence...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS

Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS

Východiska: Náklady na onkologickou léčbu neustále stoupají, přičemž dominantní podíl na tomto nárůstu má kromě zvyšující se epidemiologické zátěže právě zavádění nových léků...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
 
 
Mutace isocitrátdehydrogenázy jsou lepší prognostický marker než metylace promotoru O<sup>6</sup>-metylguanin-DNA-metyltransferázy u glioblastomů – retrospektivní molekulárně genetická studie gliomů z jednoho centra

Mutace isocitrátdehydrogenázy jsou lepší prognostický marker než metylace promotoru O6-metylguanin-DNA-metyltransferázy u glioblastomů – retrospektivní molekulárně genetická studie gliomů z jednoho centra

Východiska: Mutace isocitrátdehydrogenázy 1 a 2 (IDH1/2) jsou slibným prognostickým biomarkerem gliálních nádorů. Cílem naší studie bylo ověřit prognostický efekt IDH1/2 mutací...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Anti-apoptotický mechanizmus metforminu proti apoptóze indukované ionizujícím zářením v mononukleárních buňkách lidské periferní krve

Anti-apoptotický mechanizmus metforminu proti apoptóze indukované ionizujícím zářením v mononukleárních buňkách lidské periferní krve

Východiska: V předchozím článku jsme ukázali, že metformin (MET) může snížit apoptózu indukovanou ionizační radiací (ionizing radiation – IR) v mononukleárních buňkách lidské...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Odmietnutie liečby v detskej onkológii

Odmietnutie liečby v detskej onkológii

Východiská: S odmietaním liečby sa detskí onkológovia v súčasnosti stretávajú pomerne často. Rozhodovanie, ako postupovať v takýchto situáciách, je etickou dilemou. Cieľom tohto...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Potenciál vitamínu D v adjuvantnej liečbe malígneho melanómu kože

Potenciál vitamínu D v adjuvantnej liečbe malígneho melanómu kože

Výskyt malígneho melanómu celosvetovo neustále rastie, a to aj napriek obrovskému pokroku v lokálnej a systémovej terapii. Objektívny nárast výskytu spochybňuje stabilná až...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů

Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů

Východiska: Optimální léčba low-grade gliomů je stále kontroverzní. K hlavním léčebným metodám patří chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Přes pokroky v onkologii stále...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Nové poznatky o patogenezi folikulárního lymfomu a koncepty cílené léčby

Nové poznatky o patogenezi folikulárního lymfomu a koncepty cílené léčby

Molekulární podstata folikulárního lymfomu (FL) byla částečně poodhalena již poměrně dávno zjištěním, že téměř ve všech případech je v maligních B lymfocytech přítomna...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu

Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu

Při konfokální laserové mikroskopii (confocal laser endomicroscopy – CLE) se užívá druh optického mikroskopu, který využívá jako zdroj světla laserový paprsek a zpracovává...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Reaktivní lymfoidní hyperplazie jater

Reaktivní lymfoidní hyperplazie jater

Případ: Předkládáme kazuistiku 50leté pacientky léčené pro hormonálně dependentní karcinom prsu I. klinického stadia. V rámci primární léčby pacientka absolvovala chirurgický...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články