Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu – doporučení české studijní skupiny Hodgkinův lymfom

Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu – doporučení české studijní skupiny Hodgkinův lymfom

Standardem léčby u mladších pacientů s relabovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem po 1. linii léčby je nadále vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Význam signálnej dráhy MITF  pri regulácii proliferácie a invazivity malígneho  melanómu

Význam signálnej dráhy MITF pri regulácii proliferácie a invazivity malígneho melanómu

Východiská: Malígny melanóm je jedným z najagresívnejších druhov rakoviny. Melanóm primárne vzniká z pigment produkujúcich buniek melanocytov, ktoré sa vyznačujú špecifickými...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
 
 
Glycin-N-metyltransferáza a nádorová onemocnění prostaty

Glycin-N-metyltransferáza a nádorová onemocnění prostaty

Východiska: Nádory prostaty (prostate cancer – PC) tvoří heterogenní skupinu onemocnění s vysokou mírou prevalence, jenž v populaci západních zemí neustále stoupá. Od roku...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu

Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu

Východiska: Duktální adenokarcinom pankreatu je vysoce agresivní onemocnění s celkovým 5letým přežitím nepřesahujícím 5 %. V ČR má incidence tohoto nádoru vzestupný trend, dle...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem

Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem

Východiska: Primárním cílem projektu bylo zjistit efekt orální nutriční podpory (oral nutrition support – ONS) s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby pacientů s...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Exprese ABC transportérů Pgp, MRP1 a MRP3 u maligních a benigních změn vaječníků

Exprese ABC transportérů Pgp, MRP1 a MRP3 u maligních a benigních změn vaječníků

Východiska: Cílem této práce je porovnání exprese ABC transportérů P-glykoprotein (Pgp), multilékový rezistentní protein 1 (multidrug related protein – MRP) a MRP3 u pacientek...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Kombinovaná léčba recidivujícího maligního schwannomu

Kombinovaná léčba recidivujícího maligního schwannomu

Východiska: Maligní nádor pochvy periferního nervu (malignant peripheral nerve sheath tumour – MPNST), zvaný též maligní schwannom, je velmi vzácný nádor, který tvoří pouze 2...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis.  Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry

Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis. Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry

Paratestikulárny malígny mezotelióm je extrémne zriedkavý typ mezoteliómu s veľmi nízkym počtom hlásených prípadov. Jeho klinické odlíšenie je náročné a diagnóza sa takmer...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Sentinelová uzlina u melanomu –  studie provedená v jižní Brazílii

Sentinelová uzlina u melanomu –  studie provedená v jižní Brazílii

Východiska: Přítomnost nebo nepřítomnost metastáz lymfatických uzlin je nejdůležitějším prognostickým faktorem pro přežití a recidivy u pacientů s kožním melanomem. Mezi...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Antiproliferační účinek analog somatostatinu –  analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET

Antiproliferační účinek analog somatostatinu –  analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET

Východiska: Somatostatinová analoga (SSA) jsou již více než dvě desetiletí využívána k léčbě hormonálních syndromů spojených s neuroendokrinními nádory. V posledních letech dvě...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Kreditovaný kurz

 

Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Autor kurzu: Prof. Dr. Manuela Schmidinger
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze