Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Dlouhodobá kompletní odpověď metastázy kolorektálního karcinomu po biochemoterapii

Dlouhodobá kompletní odpověď metastázy kolorektálního karcinomu po biochemoterapii

Východiska: U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer – mCRC), kteří dosáhli částečné nebo úplné odpovědi (complete response – CR...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: chirurgie všeobecná dětská onkologie onkologie
Izolovaná perfuze horní končetiny s TNF-α – dvojitá kanylace žilního systému

Izolovaná perfuze horní končetiny s TNF-α – dvojitá kanylace žilního systému

Východiska: Izolovaná perfuze končetin s použitím TNF-α a melfalanu (TM-ILP), v kombinaci s následnou kompletní resekcí tumoru, je efektivní metoda léčby u nemocných s...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
 
 
Molekulární aspekty nádorů štítné žlázy se zaměřením na mikroRNA a jejich klinické souvislosti

Molekulární aspekty nádorů štítné žlázy se zaměřením na mikroRNA a jejich klinické souvislosti

Východiska: Podstatou nádorové transformace a progrese je narušení signálních drah regulujících buněčnou proliferaci a apoptózu. Klíčovými mechanizmy v tomto procesu jsou vedle...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Karcinom prsu u mladých žen –  korelace klinických, histomorfologických  a molekulárně-genetických nálezů  karcinomu prsu u žen mladších 35 let

Karcinom prsu u mladých žen – korelace klinických, histomorfologických a molekulárně-genetických nálezů karcinomu prsu u žen mladších 35 let

Východiska: Karcinom prsu je celosvětově nejčastější ženskou malignitou. Pro ženy premenopauzální, obzvláště ve velmi nízkém věku do 35 let, přináší toto onemocnění velké riziko...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu obličky

Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu karcinómu obličky

Zhubné nádory obličky predstavujú v súčasnosti závažnú diagnózu v onkologickej urológii, predovšetkým pre rastúce hodnoty ich incidencie vo väčšine krajín sveta a pre pomerne...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Maligní melanom – od klasické histologie k molekulárně genetickému testování

Maligní melanom – od klasické histologie k molekulárně genetickému testování

Východiska: Maligní melanom je – v porovnání s ostatními nádory kůže – relativně vzácný, avšak vysoce agresivní maligní nádor s variabilním klinickým chováním. Recentní...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Nové léky v terapii akutní myeloidní leukemie u starších pacientů

Nové léky v terapii akutní myeloidní leukemie u starších pacientů

Východiska: Většina pacientů je v období stanovení diagnózy akutní myeloidní leukemie starší 65 let. Terapie této skupiny nemocných je velmi obtížná, neboť spolu se zvyšujícím...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Mnohopočetný výskyt bazocelulárneho karcinómu – retrospektívna analýza 899 pacientov s biopticky verifikovanými léziami  na jednom pracovisku

Mnohopočetný výskyt bazocelulárneho karcinómu – retrospektívna analýza 899 pacientov s biopticky verifikovanými léziami na jednom pracovisku

Východiská: Zaujímavou klinickou črtou bazocelulárneho karcinómu (basal cell carcinoma – BCC) kože je výrazná variabilita v počte lézií, rýchlosti ich vzniku a anatomickej...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Aktuální doporučení pro prevenci a terapii venózní trombembolické nemoci u onkologicky nemocných

Aktuální doporučení pro prevenci a terapii venózní trombembolické nemoci u onkologicky nemocných

Během svého onkologického onemocnění prodělá venózní tromboembolickou nemoc (VTE) kolem 20 % pacientů. Aktivní nádorové onemocnění společně s onkologickou léčbou toto riziko...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím

Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím

Úvod: Slovensko sa v celosvetových odhadoch zaraďuje ku krajinám so stredne vysokými hodnotami incidencie karcinómu prostaty. Predikcie incidencie naznačujú, že v krátkej...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Kreditovaný kurz

 

Systémová léčba časného karcinomu prsu: Neoadjuvantní a adjuvantní léčba z pohledu onkologa

Autor kurzu: MUDr. Miloš Holánek
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze