Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita

Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita

Východiska: Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužské populace, jehož incidence nadále stoupá. Velká část onemocnění je diagnostikována v časném...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Efekt erlotinibu u pacientů se spinocelulárním karcinomem plic ve 2. a 3. linii protinádorové léčby – kazuistická sdělení

Efekt erlotinibu u pacientů se spinocelulárním karcinomem plic ve 2. a 3. linii protinádorové léčby – kazuistická sdělení

Východiska: Spinocelulární karcinom plic tvoří v současnosti cca 30–40 % z nově zjištěných případů nemalobuněčného karcinomu plic (non-small lung cancer – NSCLC) v České...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
 
 
Káva v chemoprevenci nádorů

Káva v chemoprevenci nádorů

U konzumace kávy byla vysledována spojitost se snížením rizika vzniku různých onemocnění vč. ochrany před DNA poškozením a některými druhy maligních nádorů. Chemopreventivní...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Aktuální doporučení pro prevenci a terapii venózní trombembolické nemoci u onkologicky nemocných

Aktuální doporučení pro prevenci a terapii venózní trombembolické nemoci u onkologicky nemocných

Během svého onkologického onemocnění prodělá venózní tromboembolickou nemoc (VTE) kolem 20 % pacientů. Aktivní nádorové onemocnění společně s onkologickou léčbou toto riziko...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím

Vybrané epidemiologické ukazovatele karcinómu prostaty na Slovensku v porovnaní so zahraničím

Úvod: Slovensko sa v celosvetových odhadoch zaraďuje ku krajinám so stredne vysokými hodnotami incidencie karcinómu prostaty. Predikcie incidencie naznačujú, že v krátkej...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Analytická interference může vést k diagnostice lymfoproliferativního onemocnění

Analytická interference může vést k diagnostice lymfoproliferativního onemocnění

Východiska: Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny) jsou produkovány B lymfocyty při lymfoproliferativním onemocnění. Jsou charakteristické svou homogenní strukturou, v séru...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Daratumumab – naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře

Daratumumab – naděje pro myelomové pacienty, výzva pro klinické laboratoře

Monoklonální protilátky jsou standardní součástí léčby celé řady onkologických onemocnění, u mnohočetného myelomu byly však po dlouhou dobu neúspěšné. Daratumumab v monoterapii...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Epitelo-mezenchymální tranzice v nádorové tkáni a její role při metastatickém šíření karcinomů

Epitelo-mezenchymální tranzice v nádorové tkáni a její role při metastatickém šíření karcinomů

Východiska: Metastazování, relaps a rezistence k chemoterapii jsou celosvětově hlavními důvody většiny úmrtí na malignitu. Proces metastazování je velmi precizně organizovaný a...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Možnosti chemoterapie v léčbě karcinomu prostaty

Možnosti chemoterapie v léčbě karcinomu prostaty

Východiska: Karcinom prostaty patří mezi nejčastější onkologické onemocnění u mužů. V léčebném algoritmu karcinomu prostaty má své místo i systémová chemoterapie. Její uplatnění...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Rozdiely vo vekovej distribúcii, onkologických diagnózach a štádiu ochorenia medzi rómskymi a nerómskymi onkologickými pacientmi registrovanými na ambulantnom onkologickom oddelení v Poprade v rokoch 2014 a 2015 – retrospektívna štúdia

Rozdiely vo vekovej distribúcii, onkologických diagnózach a štádiu ochorenia medzi rómskymi a nerómskymi onkologickými pacientmi registrovanými na ambulantnom onkologickom oddelení v Poprade v rokoch 2014 a 2015 – retrospektívna štúdia

Východiská: Rómovia tvoria jednu z najväčších etnických minoritných skupín na Slovensku. Existujú údaje o vyššej prevalencii prenosných ochorení u Rómov, avšak údaje o...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie

Kreditovaný kurz

 

Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Autor kurzu: Prof. Dr. Manuela Schmidinger
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze