Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Klinická onkologie

Vyhodnocení výživových zvyklostí ve studii karcinomu pankreatu

Vyhodnocení výživových zvyklostí ve studii karcinomu pankreatu

Východiska: Karcinom pankreatu je závažnou a rychle progredující diagnózou. Méně je známo o úloze výživy v etiologii karcinomu pankreatu. Studie se zaměřila na roli vybraných...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Vliv předoperační radiochemoterapie 
na hustotu CD8<sup>+</sup> tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta

Vliv předoperační radiochemoterapie 
na hustotu CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta

Východiska: Cílem této studie je retrospektivně zhodnotit imunomodulační účinek před­operační radiochemoterapie lokálně pokročilého karcinomu rekta imunohistochemickým...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
 
 
Mapování psychologického distresu po 4,5 letech u pa­cientek 
s dia­gnózou karcinomu prsu v porovnání se zdravou populací

Mapování psychologického distresu po 4,5 letech u pa­cientek 
s dia­gnózou karcinomu prsu v porovnání se zdravou populací

Východiska: Míra přežití karcinomu prsu je v porovnání s minulostí poměrně vysoká. Diagnóza karcinomu s sebou nese poměrně velkou stresovou zátěž nejen v onemocnění samotném...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Ložisková amyloidóza v dutině nosní

Ložisková amyloidóza v dutině nosní

Východiska: Amyloidóza je nemoc charakterizována ukládáním depozit patologických bílkovin ve formě amyloidu v různých orgánech a tkáních. Vyskytuje se ve formě systémové či...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Karcinoid z pohárkových buněk apendixu metastazovaný do orbity –  klinická kazuistika 
a přehled literatury

Karcinoid z pohárkových buněk apendixu metastazovaný do orbity –  klinická kazuistika 
a přehled literatury

Karcinoid z pohárkových buněk (goblet cell carcinoid –  GCC) apendixu je velmi vzácné nádorové onemocnění. V literatuře se udává, že se jedná asi o 5 % ze všech primárních...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Dia­gnóza Lynchova syndromu od patologa

Dia­gnóza Lynchova syndromu od patologa

Lynchův syndrom (dříve nazývaný hereditární nepolypózní kolorektální karcinom) je nejčastější genetickou příčinou familiárního výskytu kolorektálního karcinomu. Způsobuje jej...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Současné možnosti predikce odpovědi 
na cílenou anti-EGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Současné možnosti predikce odpovědi 
na cílenou anti-EGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Východiska: Kombinace moderní chemoterapie s cílenou anti-EGFR léčbou vede u senzitivních pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem k prodloužení života a zlepšení jeho...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Enzalutamid a abirateron v léčbě metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii

Enzalutamid a abirateron v léčbě metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii

Cíl: Enzalutamid a abirateron představují novou možnost terapie metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (metastatic castration-resistant prostate cancer...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Role BRAF/ MEK inhibice u metastazujícího maligního melanomu –  kazuistika

Role BRAF/ MEK inhibice u metastazujícího maligního melanomu –  kazuistika

Východiska: Metastazující maligní melanom se řadí mezi nádory s vysokou mortalitou. V posledních letech, díky poznání patogeneze maligního melanomu a vyvinutí léků cílených na...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Papilárny karcinóm štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa

Papilárny karcinóm štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa

Cieľ: Ochorenia štítnej žľazy u detí sú zriedkavé. Na rozdiel od prevalencie, malígne nádory sú častejšie u detí (26 % tyreopatií) v porovnaní s dospelými (5 – 10 % tyreopatií...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie

Kreditovaný kurz

 

Základy léčby nehojících se ran

Autor kurzu: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze