Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Klinická biochemie a metabolismus

Rabdomyolýza vyvolaná nadměrnou svalovou zátěží – častá příčina chybné diagnózy

Rabdomyolýza vyvolaná nadměrnou svalovou zátěží – častá příčina chybné diagnózy

Cíl studie: Popsat případy rabdomyolýzy vyvolané nadměrnou svalovou zátěží a upozornit na nejčastější chybné diagnózy.Typ studie: Kazuistiky se zhodnocením laboratorních...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Obtížně interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci

Obtížně interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci

Cíl studie: studium abnormálních gradientů včetně nových monoklonálních imunoglobulinů a oligoklonálních pásů u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci.Typ...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
 
 
Programy externího hodnocení kvality v čase harmonizace výsledků laboratorních vyšetření

Programy externího hodnocení kvality v čase harmonizace výsledků laboratorních vyšetření

Cíl: Přístupy k hodnocení výsledků programů externích hodnocení analytické kvality u laboratorních vyšetření biochemických analytů se standardizovanými metodami měření. Soulad...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Laboratorní aspekty systémové AA amyloidózy

Laboratorní aspekty systémové AA amyloidózy

Cílem sdělení je připomenout problematiku a klinický význam stanovení vybraných laboratorních parametrů využívaných v diagnostice a sledování nemocných s AA amyloidózou. Správná...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Projekt MedPed v České republice

Projekt MedPed v České republice

Familiární hypercholesterolemie (FH) představuje nejzávažnější formu primární dyslipidemie. Pacienti s FH jsou ve vysokém riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění. FH probíhá...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy

23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy

Metformin je v současné době základním lékem v léčbě diabetes mellitus 2. typu s obezitou (DM2). Jeho nejzávažnějším nežádoucím účinkem je metabolická laktátová acidóza (MLAC...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Mírné hyperhomocysteinémie z deficitu MTHFR (C677T a C1298A) u dospělých a adolescentů v metabolické ambulanci. Je třeba je diferencovat a léčit?

Mírné hyperhomocysteinémie z deficitu MTHFR (C677T a C1298A) u dospělých a adolescentů v metabolické ambulanci. Je třeba je diferencovat a léčit?

Cíl studie: určení výskytu a sledování mírné hyperhomocysteinémie (mHHC) u pacientů z metabolické ambulance s kardiovaskulární a perinatální zátěží.Typ studie: retrospektivní...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 1/2017

Specializace: nutriční terapeut nukleární medicína biochemie
Srovnání sérových hladin párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (Hevylite™) a analýza parametrů kostního metabolismu u nemocných s mnohočetným myelomem

Srovnání sérových hladin párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (Hevylite™) a analýza parametrů kostního metabolismu u nemocných s mnohočetným myelomem

Cíl studie: Cílem hodnocení bylo srovnání sérových hladin párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (HLC) s parametry signálních drah myelomové kostní nemoci (MKN) u nemocných...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 1/2017

Specializace: nutriční terapeut nukleární medicína biochemie
Vztah mezi zimním plaváním a zvýšením hladiny kardiálních markerů: pilotní studie

Vztah mezi zimním plaváním a zvýšením hladiny kardiálních markerů: pilotní studie

Cíl: Zjistit možnou souvislost mezi zimním plaváním a koncentracemi běžně užívaných kardiálních markerů.Soubor a metody: 8 plavců (5 mužů), medián věku 44 (31-71) let, bylo...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 1/2017

Specializace: nutriční terapeut nukleární medicína biochemie
 
 
 
 
 
 

diskuze