Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Klinická biochemie a metabolismus

Srovnání stanovení koncentrace volných lehkých řetězců na analyzátoru Spa<sub>PLUS</sub> a Immage 800

Srovnání stanovení koncentrace volných lehkých řetězců na analyzátoru SpaPLUS a Immage 800

Cíl studie: Cílem experimentu bylo porovnat stanovení koncentrace volných lehkých řetězců kappa a lambda (FLC κ, FLC λ) turbidimetricky na analyzátoru SpaPLUS (The Binding...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 3/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Dědičné poruchy glykosylace: alfa-dystroglykanopatie

Dědičné poruchy glykosylace: alfa-dystroglykanopatie

Alfa-dystroglykanopatie jsou vzácná dědičná onemocnění patřící do skupiny dědičných poruch glykosylace a díky svým klinickým příznakům spadají i do skupiny kongenitálních...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 3/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Terapeutické monoklonální protilátky v klinické laboratoři

Terapeutické monoklonální protilátky v klinické laboratoři

Léčba monoklonálními protilátkami je formou imunoterapie, která využívá monospecifické vazby monoklonálních protilátek na cílové proteiny nebo jiné buněčné struktury, a jejímž...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 3/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Stanovení albuminu v séru a plasmě. Harmonizace výsledků měření a klinická doporučení u pacientů s renálními chorobami

Stanovení albuminu v séru a plasmě. Harmonizace výsledků měření a klinická doporučení u pacientů s renálními chorobami

Tři rutinní metody měření albuminu v séru/plasmě jsou posouzeny na základě studií stavu jejich harmonizace, provedených v posledních několika letech. Stupeň dosažené harmonizace...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 3/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Obtížně interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci

Obtížně interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci

Cíl studie: studium abnormálních gradientů včetně nových monoklonálních imunoglobulinů a oligoklonálních pásů u pacientů s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci.Typ...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Programy externího hodnocení kvality v čase harmonizace výsledků laboratorních vyšetření

Programy externího hodnocení kvality v čase harmonizace výsledků laboratorních vyšetření

Cíl: Přístupy k hodnocení výsledků programů externích hodnocení analytické kvality u laboratorních vyšetření biochemických analytů se standardizovanými metodami měření. Soulad...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Laboratorní aspekty systémové AA amyloidózy

Laboratorní aspekty systémové AA amyloidózy

Cílem sdělení je připomenout problematiku a klinický význam stanovení vybraných laboratorních parametrů využívaných v diagnostice a sledování nemocných s AA amyloidózou. Správná...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Projekt MedPed v České republice

Projekt MedPed v České republice

Familiární hypercholesterolemie (FH) představuje nejzávažnější formu primární dyslipidemie. Pacienti s FH jsou ve vysokém riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění. FH probíhá...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy

23 případů metforminem indukované metabolické laktátové acidózy

Metformin je v současné době základním lékem v léčbě diabetes mellitus 2. typu s obezitou (DM2). Jeho nejzávažnějším nežádoucím účinkem je metabolická laktátová acidóza (MLAC...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články