Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Riziko subklinické aterosklerózy je u systémového lupusu srovnatelné s diabetem a revmatoidní artritidou

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 23.11.2017

Riziko subklinické aterosklerózy je u systémového lupusu srovnatelné s diabetem a revmatoidní artritidou

Letos publikovaná práce řeckých autorů porovnávala výskyt ateromových plátů u pacientů se systémovým lupus erythematodes (SLE), diabetem (DM), revmatoidní artritidou (RA) a u zdravých jedinců. Rovněž zkoumala potenciální souvislost subklinické aterosklerózy s tradičními kardiovaskulárními (KV) rizikovými faktory a rizikovými faktory specifickými pro SLE.

Sledovaná populace a metodika studie

Do studie bylo zařazeno 460 osob (92 % žen) bez KV onemocnění v anamnéze. SLE mělo 115 zařazených a stejný počet zařazených odpovídajícího věku a pohlaví měl diagnostikován diabetes, revmatoidní artritidu nebo tvořil kontrolní skupinu. Přítomnost ateromových plátů byla hodnocena na základě ultrasonografického vyšetření arteria carotis a arteria femoralis. K odhadu relativního rizika (RR) počtu ateromových plátů u jednotlivých skupin pacientů v porovnání s kontrolami byly použity multivariační modely, stejně jako k odhadu souvislosti výskytu plátů s jednotlivými rizikovými faktory.

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly téměř dvojnásobný počet ateromových plátů u pacientů s hodnocenými chorobami v porovnání s kontrolami po úpravě na tradiční KV rizikové faktory. U pacientů s SLE činilo RR 1,80 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,05–3,08; p = 0,033), u revmatoidní artritidy bylo RR 1,90 (95% CI 1,11–3,26; p = 0,019) a u diabetu RR dosahovalo 1,93 (95% CI 1,14–3,28; p = 0,015). Ve skupině se SLE souvisel vyšší počet ateromových plátů s věkem (p < 0,001), kouřením (p = 0,016), přítomností hypertenze (p = 0,029) a kumulativní dávkou kortikoidů (p = 0,007).

Závěr

Studie ukázala, že pacienti se SLE, zejména ti, u nichž je vysoká kumulativní dávka kortikoidů, si zasluhují podobně zvýšenou pozornost věnovanou identifikaci a léčbě KV rizikových faktorů jako nemocní s diabetem nebo revmatoidní artritidou.

(zza)

Zdroj: Tektonidou M. G., Kravvariti E., Konstantonis G. et al. Subclinical atherosclerosis in systemic lupus erythematosus: comparable risk with diabetes mellitus and rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev 2017 Mar; 16 (3): 308–312, doi: 10.1016/j.autrev.2017.01.009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv statinů na kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají proti běžné populaci zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity i mortality. Systematické vyhodnocení publikovaných studií se zabývalo přínosem podávání statinů této populaci.

Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami  

U širokého spektra revmatických onemocnění je prokázáno zvýšené kardiovaskulární (KV) riziko. To jen podtrhuje význam prevence, diagnostiky a léčby KV rizikových faktorů u těchto pacientů. V říjnu 2016 vyšla aktualizace doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro řešení KV rizik u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a dalšími revmatickými chorobami.

Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.Všechny novinky