Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Protizánětlivý efekt atorvastatinu je využitelný v léčbě revmatoidní artritidy

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 7.2.2018

Protizánětlivý efekt atorvastatinu je využitelný v léčbě revmatoidní artritidy

Statiny vykazují mimo jiné protizánětlivé a imunomodulační působení. V rámci studie zkoumající účinek atorvastatinu v léčbě revmatoidní artritidy (RA) byl zjištěn pozitivní efekt tohoto léku na závažnost onemocnění a na zánětlivé projevy s RA související.

Úvod

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které pacientům přináší komplikace výrazně zhoršující kvalitu života. Bylo zjištěno, že statiny, které jsou díky svému účinku na hladinu cholesterolu používány v léčbě hyperlipidemie a prevenci ischemické choroby srdeční, mají také protizánětlivý a imunomodulační efekt. Protizánětlivé účinky vzbudily zájem o potenciální možnost využití statinů v léčbě RA. Navíc mají statiny dobrý bezpečnostní profil i při dlouhodobém užívání. Dosud však jejich možné využití v léčbě RA nebylo podloženo přesvědčivými důkazy. Cílem prezentované studie proto bylo prozkoumat protizánětlivý a imunomodulační účinek atorvastatinu u pacientů s RA.

Metodika a průběh studie

Jednalo se randomizovanou dvojitě slepou a placebem kontrolovanou studii, do níž bylo zařazeno 80 pacientů s RA ve věku 19–79 let, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina užívala atorvastatin 40 mg/den, druhá skupina placebo. Všichni pacienti nadále užívali i dosavadní antirevmatickou léčbu (hydroxychlorochin 3,5 mg/kg denně, prednisolon 7,5 mg denně a methotrexát 0,2 mg/kg týdně). Sledování trvalo po dobu 3 měsíců.

Pro zjištění aktivity zánětu a závažnosti RA byly hodnoceny následující parametry: hodnota Disease Activity Score (DAS28), C-reaktivní protein (CRP), sedimentace erytrocytů (ESR – erythrocyte sedimentation rate), počet oteklých kloubů (SJC – swollen joint count) a počet bolestivých kloubů (TJC – tender joint count). Po 3 týdnech léčby byli pacienti vyšetřeni, zda se u nich nevyskytuje myalgie či myopatie, což může být vzácný nežádoucí účinek užívání statinů. U žádného ze sledovaných se však tato komplikace neprojevila.

Výsledky

U skupiny užívající atorvastatin došlo ke statisticky významnému zlepšení všech sledovaných parametrů. Nejvýznamnějším pro určení celkové závažnosti RA je DAS28. Průměrné skóre DAS28 pokleslo u skupiny užívající atorvastatin z počáteční hodnoty 5,53 (SD 0,67) na 3,76 (SD 0,77) na konci sledování. U skupiny užívající placebo naopak mírně stouplo z 5,78 (SD 0,58) na 5,84 (SD 0,56). Lze tedy konstatovat že celková aktivita RA u skupiny užívající atorvastatin poklesla a došlo ke zmírnění závažnosti RA.

Graf: Změna závažnosti RA dle hodnocení DAS28

 

Závěr

Na základě zjištění z této studie lze učinit závěr, že atorvastatin může potlačit aktivitu RA a zmírnit zánět u pacientů se středním až vysokým stupněm zánětu.

(norg)

Zdroj: Mowla K., Rajai E., Ghorbani A. et al. Effect of atorvastatin on the disease activity and severity of rheumatoid arthritis: double-blind randomized controlled trial. J Clin Diag Res 2016; 10 (5): OC32–OC36, doi: 10.7860/JCDR/2016/16538.7814.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv podávání statinů na kardiovaskulární riziko a celkovou mortalitu u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou

Prevalence hypercholesterolémie mezi pacienty s osteoartrózou (OA) a revmatoidní artritidou (RA) se zvyšuje. Účinkem statinů na hladinu celkového cholesterolu a na kardiovaskulární morbiditu a celkovou mortalitu u těchto onemocnění se zabývala britská studie publikovaná v Journal of Rheumatology.

Subklinická ateroskleróza u systémového lupusu – riziko je srovnatelné jako při diabetu a revmatoidní artritidě

U systémového lupusu erythematodes (SLE) bylo popsáno vysoké riziko subklinické aterosklerózy, stejně jako například u revmatoidní artritidy (RA) nebo u diabetu (DM). Autoři práce publikované v Autoimmunity Reviews si proto dali za cíl zhodnotit relativní riziko subklinické aterosklerózy u pacientů se SLE, RA a DM ve srovnání se zdravými kontrolami a u SLE odhadnout vliv tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů a rizikových faktorů spojených se SLE. 

Léčbu statiny je lepší neodkládat

Srovnání efektivity primární a sekundární prevence bývá snadné: Jednoznačně se vyplatí začít včas. Pojďte se s námi podívat, jak velký tento rozdíl někdy může být.Všechny novinky