Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 11.9.2017

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Jednoletá prospektivní studie prověřila asociaci revmatoidní artritidy (RA) s cerebro- a kardiovaskulárními chorobami a prozkoumala možné rizikové a prediktivní faktory.

Revmatoidní artritida a kardiovaskulární příhody

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou ve srovnání s běžnou populací zatíženi vyšší mortalitou. Nedávné studie jednoznačně potvrdily, že příčinou jsou převážně cerebro- a kardiovaskulární příhody (CVP/KVP), a byla prokázána úzká souvislost RA s konkrétními z nich: s infarktem myokardu, mozkovými příhodami a městnavým srdečním selháním.

Subklinická ateroskleróza, jednoduše hodnotitelná ultrazvukovým vyšetřením karotid, se u pacientů s RA vyskytuje ve zvýšené míře. Její screening u těchto nemocných má potenciál identifikovat osoby ve zvýšeném riziku CVP/KVP. Ani subklinická ateroskleróza a tradiční rizikové faktory KV onemocnění ale plně nevysvětlují zvýšenou incidenci KVP u těchto pacientů, a nabízí se tak i přímý vliv revmatoidní artritidy (potažmo závislost na tíži zánětu, délce trvání nemoci a zvolené léčbě).

Cíle a průběh studie

Všechny dosavadní studie těchto proměnných však byly zatížené potenciálními zdroji chyb. V lednu 2017 byla publikována unicentrická prospektivní observační studie s minimalizací zkreslení (bias-adjusted), která si dala za cíl zhodnotit výskyt CVP/KVP a subklinické aterosklerózy v průběhu rok trvajícího sledování pacientů s revmatoidní artritidou. Autoři zároveň sledovali přítomnost jak tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů, tak i těch RA-specifických a jejich potenciální roli při vzniku CVP/KVP a subklinické aterosklerózy.

Soubor studie tvořilo 347 pacientů s revmatoidní artritidou. Přítomnost tradičních KV rizikových faktorů (kouření, BMI, arteriální hypertenze, diabetes nebo porucha glukózové tolerance, metabolický syndrom, dyslipidémie), anamnéza KV příhod a existence subklinické aterosklerózy u nich byly vyhodnoceny při první návštěvě a následně s 12měsíčním odstupem. Každé 3 měsíce byla vyhodnocována aktivita základní choroby (RA) a klinická odpověď (de facto pokles systémového zánětu).

Výsledná zjištění

Počty pacientů zasažených CVP/KVP a/nebo subklinickou aterosklerózou se po 12 měsících sledování zdvojnásobily. Vyšší věk, předchozí anamnéza CVP/KVP a nově vzniklá arteriální hypertenze byly významně spojeny s rizikem vzniku CVP/KVP. Nově vzniklá arteriální hypertenze a metabolický syndrom byly spojeny s vyšším rizikem vývoje subklinické aterosklerózy. Významný podíl dalších tradičních KV faktorů na vzniku CVP/KVP a/nebo subklinické aterosklerózy se v této studii neprokázal. Nedostatečná klinická odpověď základní nemoci byla spojená s vyšším rizikem vzniku jak CVP/KVP, tak subklinické aterosklerózy.

Závěr

Výsledky studie, jejichž detailní prezentace přesahuje rámec tohoto článku, jednoznačně potvrdily a kvantifikovaly zvýšené riziko cerebro- a kardiovaskulárních příhod (CVP/KVP) u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Ukázaly, že u těchto pacientů je při snaze o prevenci CVP/KVP a tím o ovlivnění mortality třeba jak zasahovat na poli tradičních KV rizikových faktorů, tak i usilovat o dosažení optimální kontroly aktivity onemocnění.

(luko) 

Zdroj: Ruscitti P., Cipriani P., Masedu F. et al. Increased cardiovascular events and subclinical atherosclerosis in rheumatoid arthritis patients: 1 year prospective single centre study. PLoS One 2017 Jan 19; 12 (1): e0170108, doi: 10.1371/journal.pone.0170108.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kardiovaskulární onemocnění při systémovém lupusu erythematodes: role klasických rizikových faktorů a faktorů spojených se SLE

Ateroskleróza je chronický zánětlivý proces charakterizovaný aktivací imunokompetentních buněk a zánětem indukovanou tvorbou plaků s jejich následnou destabilizací. Různá zánětlivá onemocnění sama o sobě vedou k urychlení tohoto procesu, což má za následek vyšší incidenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s autoimunitními onemocněními, jako jsou systémový lupus erythematodes (SLE), revmatoidní artritida či antifosfolipidový syndrom. Nové epidemiologické a patogenetické studie dokonce přisuzují společné mechanismy rozvoji aterosklerózy a autoimunitních onemocnění.

Zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod a subklinické aterosklerózy u pacientů s revmatoidní artritidou

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají vyšší riziko vzniku cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních příhod (CVP/KVP) a s tím související mortality. Je proto důležité vyhodnotit rizikové faktory vzniku CVP/KVP a jejich možnou prediktivní hodnotu.

Vliv kouření na metabolismus lipidů

Kouření patří mezi prokázané rizikové faktory vzniku kardiovaskulárních nemocí. V kouři se nachází několik tisíc látek, nejlépe je však prozkoumán vliv nikotinu. Mechanismy působení cigaretového kouře jsou složité a komplexní, ale obecně vedou k poškození cévní stěny a spuštění kaskády neurohumorálních dějů, které mají dopad na kardiovaskulární systém. V kombinaci s dalšími rizikovými faktory se pak jejich negativní účinky násobí.Všechny novinky