Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Definice pojmů používaných k vyjádření míry spolupráce pacienta na léčbě

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 9.5.2016

Definice pojmů používaných k vyjádření míry spolupráce pacienta na léčbě

Neadekvátní spolupráce pacienta na léčbě je častým problémem. U některých léčiv přitom může i malá odchylka od léčebného režimu znamenat snížení účinnosti. Četné studie již v minulosti prokázaly, že neadekvátní spolupráce pacienta na předepsané léčbě zvyšuje morbiditu i mortalitu řady nemocí a zvyšuje výdaje na zdravotní péči. Je proto nutné se spoluprací pacienta počítat již při zvažování nákladové efektivity léčby.

Při popisu spolupráce pacienta na léčbě se celosvětově nejčastěji používají pojmy compliance, adherence a perzistence. Definice těchto jednotlivých pojmů jsou však zatím nejednoznačné a ne zcela konsenzuální. Autoři z The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) proto provedli rešerši literatury a pokusili se na základě získaných dat definovat jejich význam.

V rámci rešerše dostupné literatury autoři prošli studie o compliance, adherenci a perzistenci publikované od roku 1966 do roku 2005. V užívání jednotlivých pojmů byl mezi studiemi velký rozdíl. Odborníci z pracovní skupiny ISPOR navrhují odlišovat termíny compliance s léčbou a perzistence na léčbě, termín adherence k léčbě je pak podle nich synonymem pro compliance.

Compliance s léčbou, jinak též adherence k léčbě, se týká míry dodržování doporučených léčebných postupů, a to každý den, s ohledem na časové rozestupy mezi jednotlivými dávkami, dávkování a frekvenci užívání. Týká se tedy procenta správně užité medikace po dobu trvání léčby. Perzistence na léčbě naproti tomu znamená setrvání na léčbě po doporučenou dobu, a může tak být vyjádřena počtem dní trvání léčby. Termín, který by kombinoval oba tyto aspekty spolupráce pacienta, podle odborníků z pracovní skupiny ISPOR neexistuje.

Důsledné dodržování terminologie je ve studiích zabývajících se spoluprací pacienta na léčbě důležité, protože jinak není možné data z jednotlivých studií srovnávat. Při sledování účinnosti léku je nutné brát v úvahu compliance i perzistenci. Současně s definováním jednotlivých pojmů by bylo vhodné určit i to, co (a v jak velké míře) udělá nerespektování doporučeného režimu s výsledkem léčby, aby bylo možné používat výrazy jako „dobrá“ či „špatná“ compliance nebo perzistence.

(epa)

Zdroj: Cramer J. A., Roy A., Burrell A. et al. Medication compliance and persistence: terminology and definitions. Value Health 2008 Jan−Feb; 11 (1): 44−47; doi: 10.1111/j.1524-4733.2007.00213.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,8/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Compliance a perzistence pacientů ve vztahu k farmakoterapii

Pojmy compliance a perzistence charakterizují chování pacienta vzhledem k předepsané léčbě. Míra compliance (adherence) a perzistence ovlivňuje výsledek léčby a správná definice těchto pojmů a jejich stanovení jsou nezbytné pro hodnocení a porovnávání výsledků především farmakoepidemiologických studií.

Průzkum adherence pacientů k léčbě hypertenze

Observační studie z USA sledovala míru adherence pacientů k léčbě antihypertenzivy a faktory, které ji ovlivňují. Zároveň zjišťovala, zda byla předepsaná léčba v souladu s vydanými doporučeními.

Atorvastatin v primární prevenci významně snižuje kardiovaskulární riziko i u pacientů s normální nebo lehce zvýšenou výchozí hladinou celkového či LDL cholesterolu

Snížení hladiny celkového i LDL cholesterolu vede k redukci kardiovaskulárního rizika. Mezi nejčastěji užívané léky v této indikaci patří statiny. Velké multicentrické studie sledovaly, zda jejich včasné a dlouhodobé podávání může u rizikových pacientů snížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu i při normální nebo jen lehce zvýšené výchozí hladině celkového a LDL cholesterolu.Všechny novinky