Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle KDIGO

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 9.11.2016

Definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle KDIGO

Přinášíme stručný přehled definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle aktualizovaných doporučení KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro klinickou praxi z roku 2012 (publikováno 2013).

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je definováno jako abnormalita ledvinné struktury nebo funkce ledvin trvající déle než 3 měsíce, která má dopad na zdraví člověka. Kritéria pro diagnózu CKD zahrnují přítomnost jakékoliv z následujících abnormalit, jež se vyskytuje déle než 3 měsíce:

  • albuminurie: AER (exkrece albuminu) ≥ 30 mg/24 hod. nebo ACR (poměr albumin : kreatinin v moči) ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol);
  • abnormality v močovém sedimentu;
  • elektrolytové a další abnormality v důsledku poruchy tubulární funkce;
  • abnormality zjištěné při histologickém vyšetření;
  • strukturální abnormality zjištěné při zobrazovacím vyšetření;
  • prodělaná transplantace ledviny;
  • snížená odhadovaná glomerulární filtrace (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m2 (kategorie G3a–G5). 

Doporučuje se klasifikovat CKD podle příčiny, kategorie GFR a kategorie albuminurie. Důvod pro zařazení příčiny do klasifikace spočívá ve snaze upozornit lékaře, že CKD není diagnóza sama o sobě a že stanovení příčiny CKD je důležité pro určení prognózy a správné terapie. Příčina CKD se posuzuje podle přítomnosti nebo absence systémového onemocnění a lokalizace zjištěné renální léze nebo předpokládaného patologicko-anatomického nálezu.

 

Tab. 1 – Kategorie GFR

Kategorie GFR

GFR (ml/min/1,73 m2)

Označení

G1

≥ 90

normální nebo vysoká

G2

60–89

mírně snížená

G3a

45–59

mírně až středně snížená

G3b

30–44

středně až závažně snížená

G4

15–29

závažně snížená

G5

< 15

selhání ledvin

 

Tab. 2 – Kategorie albuminurie

Kategorie

Exkrece albuminu (AER) 
(mg/24 hod.)

Poměr albumin : kreatinin (ACR)
(mg/mmol)

ACR
(mg/g)

Označení

A1

< 30

< 3

< 30

normální až mírně zvýšená

A2

30–300

3–30

30–300

středně zvýšená

A3

> 300

> 30

> 300

závažně zvýšená

 

Tab. 3 – Odhad rizika u pacientů s CKD podle kategorie GFR a albuminurie

 

 

Kategorie perzistentní albuminurie

 

 

 

 

A1

A2

A3

Kategorie GFR

G1

nízké

středně zvýšené

vysoké

 

G2

nízké

středně zvýšené

vysoké

 

G3a

středně zvýšené

vysoké

velmi vysoké

 

G3b

vysoké

velmi vysoké

velmi vysoké

 

G4

velmi vysoké

velmi vysoké

velmi vysoké

 

G5

velmi vysoké

velmi vysoké

velmi vysoké

 

(zza)

Zdroj: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2013; 3: 1–150.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doporučení KDIGO pro klasifikaci chronického onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je závažný zdravotní problém. Časná detekce a léčba umožňuje předcházet komplikacím tohoto onemocnění. K naplánování vhodného terapeutickému postupu je nutné správné zhodnocení přítomnosti a stadia CKD. Guidelines Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) publikovaná v roce 2013 přinášejí následující doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů s CKD. K hodnocení síly doporučení je použit systém Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Nárůst rizika úmrtí, kardiovaskulárních komplikací a míry hospitalizace při progredující ledvinné nedostatečnosti

Terminální selhání ledvin (ESRD − end-stage renal disease) podstatně zvyšuje riziko smrti, kardiovaskulárních onemocnění a hospitalizací. Ne až tak jednoznačně je popsáno ovlivnění těchto parametrů méně závažným postižením ledvin.

Adherence pacientů k léčbě diabetu mellitu

Prevalence diabetu mellitu (DM) rapidně stoupá, v současnosti žije na světě 422 milionů dospělých diabetiků. Pacienti s chronickými onemocněními, jako je DM, mají často nízkou adherenci k léčbě, a profitují proto z léčby méně, než by mohli. Suboptimální léčba vede k rozvoji komplikací onemocnění, zvyšuje potřebu zdravotní péče, snižuje kvalitu života a zvyšuje výdaje na zdravotnictví. Již v roce 2003 Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňovala, že zvýšení efektivity opatření zlepšujících adherenci by mohlo mít větší vliv na zdraví populace než vývoj specifických léčebných metod.Všechny novinky