Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Časná léčba statiny u pacientů po akutním koronárním syndromu

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 22.3.2017

Časná léčba statiny u pacientů po akutním koronárním syndromu

Kardiovaskulární onemocnění zapříčiněné aterosklerotickým postižením tepenného řečiště je jedním z nejčastějších důvodů předčasné mortality v Evropě. Mezi příčiny vzniku aterosklerózy patří kromě životního stylu (kouření, nedostatek pohybu, dieta) také modifikovatelná onemocnění jako diabetes, hypertenze či dyslipidémie. U pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) vede agresivní snižování hladiny lipidů pomocí statinů k omezení opakovaných kardiovaskulárních příhod.

Kardiovaskulární přínos statinů může být dán redukcí objemu aterosklerotických plátů dosaženou díky agresivnímu snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c). K ověření uvedené hypotézy byla provedena studie se sérií měření objemu aterosklerotických plátů v koronárním řečišti pomocí intravaskulárního ultrazvuku (IVUS). 

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 70 pacientů po AKS po primární perkutánní koronární intervenci (pPCI). Nemocní byli randomizováni do 2 skupin: intenzivní snižování lipidů (n = 35, atorvastatin 20 mg denně) a kontrolní skupina (n = 35, dietní opatření, eventuálně inhibitor absorpce cholesterolu). U 48 pacientů byl při vstupu do studie a po 6 měsících proveden volumetrický IVUS aterosklerotických plátů infarktové tepny v místě, které nebylo ošetřeno pomocí PCI.

Výsledky

Ve skupině léčené atorvastatinem významně poklesla hladina LDL-c o 41,7 % ve srovnání s kontrolní skupinou, kde došlo k nárůstu hladiny LDL-c o 0,7 % (p < 0,0001). Ve skupině s atorvastatinem byla také pozorována redukce objemu ateromových plátů o 13,1 ± 12,8 %, zatímco v kontrolní skupině došlo k nárůstu o 8,7 ± 14,9 % (p < 0,0001). Procentuální změna v objemu plátů vykazovala významnou pozitivní korelaci s hladinou LDL-c po 6 měsících (R = 0,456; p = 0,0011) a procentuálním poklesem LDL-c (R = 0,612; p < 0,0001), včetně pacientů se vstupní hladinou LDL-c < 3,2 mmol/l. 

Závěr

Časné agresivní snižování hladiny lipidů atrovastatinem vedlo během 6 měsíců k významné redukci objemu aterosklerotických plátů u nemocných po AKS. Procentuální změna objemu plátů korelovala s poklesem hladiny LDL-c, a to včetně pacientů s nízkou vstupní hodnotou LDL-c.

(kry)

Zdroj:
1. Okazaki S., Yokoyama T., Miyauchi K. et al. Early statin treatment in patients with acute coronary syndrome: demonstration of the beneficial effect on atherosclerotic lesions by serial volumetric intravascular ultrasound analysis during half a year after coronary event: the ESTABLISH Study. Circulation 2004; 110 (9): 1061−1068, doi: 10.1161/01.CIR.0000140261.58966.A4.
2. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation; Reiner Z., Catapano A. L., De Backer G. et al.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008−2010 and 2010−2012 Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011; 32 (14): 1769−1818, doi: 10.1093/eurheartj/ehr158.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časná léčba statiny u pacientů s akutním koronárním syndromem

Přínos časného podávání statinů pacientům s akutním koronárním syndromem (AKS) a jeho vliv na krátkodobý i dlouhodobý klinický výsledek je studován již více než 10 let. Ze závěrů klinických studií vychází i doporučení evropských odborných společností pro použití statinů u AKS.

Atorvastatin významně přispívá ke snížení tloušťky aterosklerotických plátů u pacientů s hypercholesterolémií

Těžká dyslipidémie, jakou trpí například pacienti s familiární hypercholesterolémií, vyžaduje agresivní farmakoterapii. Jednou z možností je podávání vysokých dávek atorvastatinu, jak ukazuje 4 roky trvající klinický výzkum nizozemských autorů. V něm se prokázalo, že atorvastatin nejen zastavuje progresi aterosklerózy, ale může iniciovat také snižování tloušťky cévní stěny.

Doporučení pro diagnostiku a léčbu DM 2. typu podle guidelines American Diabetes Association a České diabetologické společnosti

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je celosvětově nejčastější metabolickou chorobou. V roce 2016 vydala nová doporučení pro diagnostiku a terapii American Diabetes Association (ADA) stejně jako Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS).Všechny novinky