Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Kardiovaskulární rizika

Vliv statinů na kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou

Vliv statinů na kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají proti běžné populaci zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity i mortality. Systematické vyhodnocení publikovaných studií se zabývalo přínosem podávání statinů této populaci.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami   

Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami  

U širokého spektra revmatických onemocnění je prokázáno zvýšené kardiovaskulární (KV) riziko. To jen podtrhuje význam prevence, diagnostiky a léčby KV rizikových faktorů u těchto pacientů. V říjnu 2016 vyšla aktualizace doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro řešení KV rizik u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a dalšími revmatickými chorobami.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

V loňském roce se sešla Evropská liga proti revmatismu (EULAR), aby revidovala otázku kardiovaskulárního rizika v této specifické skupině. Výsledkem jednání jsou nová doporučení, jejichž stručný výtah přináší následující článek.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Jednoletá prospektivní studie prověřila asociaci revmatoidní artritidy (RA) s cerebro- a kardiovaskulárními chorobami a prozkoumala možné rizikové a prediktivní faktory.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Systémový lupus erythematodes (SLE) poškozuje řadu orgánů, mimo jiné srdce a koronární arterie. Důsledkem může být ischemická choroba srdeční se všemi důsledky, a to už ve velmi mladém věku.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé