Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Kardiovaskulární rizika

Léčba hypertenze kombinací antihypertenziv v nízkých dávkách − analýza 354 randomizovaných klinických studií

Léčba hypertenze kombinací antihypertenziv v nízkých dávkách − analýza 354 randomizovaných klinických studií

Autoři metaanalýzy publikované v British Medical Journal zjišťovali, jaké je průměrné snížení krevního tlaku, prevalence nežádoucích účinků a redukce rizika cévní mozkové příhody (CMP) a ischemické choroby srdeční (ICHS) u 5 hlavních skupin antihypertenziv s ohledem na jejich dávku a použití v monoterapii nebo v kombinaci.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Časná léčba statiny u pacientů po akutním koronárním syndromu

Časná léčba statiny u pacientů po akutním koronárním syndromu

Kardiovaskulární onemocnění zapříčiněné aterosklerotickým postižením tepenného řečiště je jedním z nejčastějších důvodů předčasné mortality v Evropě. Mezi příčiny vzniku aterosklerózy patří kromě životního stylu (kouření, nedostatek pohybu, dieta) také modifikovatelná onemocnění jako diabetes, hypertenze či dyslipidémie. U pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) vede agresivní snižování hladiny lipidů pomocí statinů k omezení opakovaných kardiovaskulárních příhod.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Časná léčba statiny u pacientů s akutním koronárním syndromem

Časná léčba statiny u pacientů s akutním koronárním syndromem

Přínos časného podávání statinů pacientům s akutním koronárním syndromem (AKS) a jeho vliv na krátkodobý i dlouhodobý klinický výsledek je studován již více než 10 let. Ze závěrů klinických studií vychází i doporučení evropských odborných společností pro použití statinů u AKS.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Atorvastatin významně přispívá ke snížení tloušťky aterosklerotických plátů u pacientů s hypercholesterolémií

Atorvastatin významně přispívá ke snížení tloušťky aterosklerotických plátů u pacientů s hypercholesterolémií

Těžká dyslipidémie, jakou trpí například pacienti s familiární hypercholesterolémií, vyžaduje agresivní farmakoterapii. Jednou z možností je podávání vysokých dávek atorvastatinu, jak ukazuje 4 roky trvající klinický výzkum nizozemských autorů. V něm se prokázalo, že atorvastatin nejen zastavuje progresi aterosklerózy, ale může iniciovat také snižování tloušťky cévní stěny.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Doporučení pro diagnostiku a léčbu DM 2. typu podle guidelines American Diabetes Association a České diabetologické společnosti

Doporučení pro diagnostiku a léčbu DM 2. typu podle guidelines American Diabetes Association a České diabetologické společnosti

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je celosvětově nejčastější metabolickou chorobou. V roce 2016 vydala nová doporučení pro diagnostiku a terapii American Diabetes Association (ADA) stejně jako Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS).   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií podle guidelines European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií podle guidelines European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society

Dyslipidémie jsou metabolická onemocnění charakterizovaná zvýšenými koncentracemi lipidů či lipoproteinů v plazmě. Představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. Léčba dyslipidémií představuje významný a obecně akceptovaný postup v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, jež stále znamenají největší hrozbu z hlediska mortality i nejzávažnější morbidity ve všech vyspělých zemích západní civilizace. V roce 2016 vyšla nová evropská doporučení k diagnostice a léčbě dyslipidémií odborných společností European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS).   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé