Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Kardiovaskulární rizika

Doporučení pro diagnostiku a léčbu DM 2. typu podle guidelines American Diabetes Association a České diabetologické společnosti

Doporučení pro diagnostiku a léčbu DM 2. typu podle guidelines American Diabetes Association a České diabetologické společnosti

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je celosvětově nejčastější metabolickou chorobou. V roce 2016 vydala nová doporučení pro diagnostiku a terapii American Diabetes Association (ADA) stejně jako Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS).   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií podle guidelines European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií podle guidelines European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society

Dyslipidémie jsou metabolická onemocnění charakterizovaná zvýšenými koncentracemi lipidů či lipoproteinů v plazmě. Představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. Léčba dyslipidémií představuje významný a obecně akceptovaný postup v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, jež stále znamenají největší hrozbu z hlediska mortality i nejzávažnější morbidity ve všech vyspělých zemích západní civilizace. V roce 2016 vyšla nová evropská doporučení k diagnostice a léčbě dyslipidémií odborných společností European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS).   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Novinky v právě vydaných evropských doporučeních pro léčbu dyslipidémií

Novinky v právě vydaných evropských doporučeních pro léčbu dyslipidémií

V srpnu 2016 byla publikována nová doporučení pro léčbu dyslipidémií Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS). Na obsahu doporučení se podílela i Evropská společnost pro kardiovaskulární prevenci a rehabilitaci (EACPR). Přinášíme stručné shrnutí hlavních změn ve stávajících doporučeních (čítajících v anglickém originálu 72 stran) oproti předchozí verzi z roku 2012.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Stručné shrnutí aktuálních doporučení pro léčbu diabetu 2. typu

Stručné shrnutí aktuálních doporučení pro léčbu diabetu 2. typu

Přinášíme shrnutí léčby diabetiků 2. typu podle aktuálních doporučení České diabetologické společnosti (ČDS) − revize z roku 2016, Evropské kardiologické společnosti (ESC) ve spolupráci s Evropskou společností pro studium diabetu (EASD) z roku 2013 a Americké diabetologické společnosti (ADA) z roku 2016.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Zvýšený výskyt nemocí oběhové soustavy u osob s onemocněním ledvin je jednoznačně prokázaný, přesto jsou u nich tyto nemoci stále poddiagnostikované a nedostatečně léčené.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle KDIGO

Definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle KDIGO

Přinášíme stručný přehled definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin dle aktualizovaných doporučení KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro klinickou praxi z roku 2012 (publikováno 2013).   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé