Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Kardiovaskulární rizika

Vliv kouření na metabolismus lipidů

Vliv kouření na metabolismus lipidů

Kouření patří mezi prokázané rizikové faktory vzniku kardiovaskulárních nemocí. V kouři se nachází několik tisíc látek, nejlépe je však prozkoumán vliv nikotinu. Mechanismy působení cigaretového kouře jsou složité a komplexní, ale obecně vedou k poškození cévní stěny a spuštění kaskády neurohumorálních dějů, které mají dopad na kardiovaskulární systém. V kombinaci s dalšími rizikovými faktory se pak jejich negativní účinky násobí.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Léčba hypertenze v prevenci kardiovaskulárních onemocnění − krok zásadní, ale ne jediný

Léčba hypertenze v prevenci kardiovaskulárních onemocnění − krok zásadní, ale ne jediný

Přístup k nemocnému ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku musí být komplexní. Vedle hypertenze nesmíme zapomenout vyhodnotit i další rizikové faktory.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Kardiovaskulární rizika se nesčítají, ale násobí

Kardiovaskulární rizika se nesčítají, ale násobí

Hypertenze zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a akceleruje rozvoj aterosklerózy. Hypertenze se jen vzácně objevuje izolovaně, většinou je spojena s dalšími rizikovými faktory aterosklerózy, které významně ovlivňují prognózu kardiovaskulárních onemocnění.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Vliv rizikových faktorů na celkové kardiovaskulární riziko

Vliv rizikových faktorů na celkové kardiovaskulární riziko

Aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou celosvětově hlavní příčinou předčasných úmrtí. Lze jim přitom velmi účinně předcházet – více než 50% snížení mortality na KVO bylo dosaženo modifikací rizikových faktorů a dalších 40 % případů úmrtí na KVO bylo ovlivněno zlepšením léčebných postupů.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Léčba hypertenze kombinací antihypertenziv v nízkých dávkách − analýza 354 randomizovaných klinických studií

Léčba hypertenze kombinací antihypertenziv v nízkých dávkách − analýza 354 randomizovaných klinických studií

Autoři metaanalýzy publikované v British Medical Journal zjišťovali, jaké je průměrné snížení krevního tlaku, prevalence nežádoucích účinků a redukce rizika cévní mozkové příhody (CMP) a ischemické choroby srdeční (ICHS) u 5 hlavních skupin antihypertenziv s ohledem na jejich dávku a použití v monoterapii nebo v kombinaci.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Časná léčba statiny u pacientů po akutním koronárním syndromu

Časná léčba statiny u pacientů po akutním koronárním syndromu

Kardiovaskulární onemocnění zapříčiněné aterosklerotickým postižením tepenného řečiště je jedním z nejčastějších důvodů předčasné mortality v Evropě. Mezi příčiny vzniku aterosklerózy patří kromě životního stylu (kouření, nedostatek pohybu, dieta) také modifikovatelná onemocnění jako diabetes, hypertenze či dyslipidémie. U pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) vede agresivní snižování hladiny lipidů pomocí statinů k omezení opakovaných kardiovaskulárních příhod.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé