Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Galerie autorů
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Antiarytmická léčba u fibrilace síní

Antiarytmická léčba u fibrilace síní

Cílem antiarytmické léčby pacientů s fibrilací síní především zmírnění obtíží kontrolou srdeční frekvence a kontrolou rytmu. Kontrola frekvence často postačuje. V porovnání s...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Upstream terapie u fibrilace síní, co nového?

Upstream terapie u fibrilace síní, co nového?

Fibrilace síní (FS) je nejčastější arytmií a má horší morbiditu, mortalitu i kvalitu života. Remodelace síňového substrátu začíná již dlouho před první epizodou FS a stále...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Úloha intrakardiální echokardiografie při katetrizační ablaci poruch srdečního rytmu

Úloha intrakardiální echokardiografie při katetrizační ablaci poruch srdečního rytmu

Katetrizační ablace je zavedená metoda léčby poruch srdečního rytmu. Se vzrůstajícím počtem ablací je stále více zapotřebí minimalizovat riziko a maximalizovat efekt této léčby...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Moderní pohled na elektrickou kardioverzi fibrilace síní

Moderní pohled na elektrickou kardioverzi fibrilace síní

Přehledový článek se zabývá praktickými aspekty provedení elektrické kardioverze fibrilace síní. Elektrická kardioverze je efektivní metodou obnovující sinusový rytmus...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Náhlá srdeční smrt a její diagnostika

Náhlá srdeční smrt a její diagnostika

Náhlá smrt je definována jako smrt, která nastala náhle, neočekávaně a do 1 hod od výskytu příznaků. Podle etiologie ji můžeme rozdělit na nekardiální a kardiální náhlou srdeční...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Ischemie a infarkt myokardu při poruchách nitrokomorového vedení na elektrokardiogramu

Ischemie a infarkt myokardu při poruchách nitrokomorového vedení na elektrokardiogramu

Poruchy převodního systému mohou ztížit až znemožnit rozpoznání ischemie či infarktu myokardu na elektrokardiogramu (EKG). Problematické jsou především poruchy vedení v levé...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Význam nových parametrů kontraktility a tepové práce pro hodnocení srdeční funkce a prognózy

Význam nových parametrů kontraktility a tepové práce pro hodnocení srdeční funkce a prognózy

Hodnocení srdeční funkce je klíčový prvek pro odhad prognózy srdečních onemocnění. Posouzení srdeční funkce in vivo je však ovlivněno mnoha faktory, univerzální parametr, který...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Súčasné fixné antihypertenzné liekové dvojkombinácie v Slovenskej republike

Súčasné fixné antihypertenzné liekové dvojkombinácie v Slovenskej republike

Artériová hypertenzia je príčinou i následkom funkčného postihnutia (dysfunkcie endotelu) i štruktúrneho vaskulárneho a orgánovaskulárneho poškodenia (multiorgáno...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Moderní farmakologická léčba diabetes mellitus 2. typu

Moderní farmakologická léčba diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu představuje při rostoucí prevalenci a zvyšujícím se výskytu chronických komplikací závažný zdravotní problém. Nová doporučení odborných společností...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Kvalita života pacientů s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou

Kvalita života pacientů s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou

Úvod: Dlouhodobá mechanická srdeční podpora je posledním stadiem léčby chronického levostranného srdečního selhání. Cílem výzkumu bylo zhodnotit, do jaké míry ovlivňuje...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie

Kreditovaný kurz

 

Žilní tromboembolická nemoc, současný stav prevence, diagnostiky a léčby

Autor kurzu: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články