Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Galerie autorů
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Jaké jsou cílové hodnoty krevního tlaku u srdečního selhání?

Jaké jsou cílové hodnoty krevního tlaku u srdečního selhání?

Hypertenze je významný rizikový faktor vzniku srdečního selhání a společně s věkem, pohlavím a cholesterolem je základem tabulek SCORE. Tento vztah ale není asi jasně kauzální...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Hypertenze a srdeční selhání

Hypertenze a srdeční selhání

Hypertenze zahrnuje široké spektrum změn v geometrii a remodelaci levé komory (LK), vč. poruch srdeční funkce –  od asymp­tomatické hypertrofie LK (ať již koncentrické, či...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
 
 
Hypertenze a ischemická choroba 
srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Hypertenze a ischemická choroba 
srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Epidemiologické studie ukazují vazbu mezi hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a hypertenze je hlavní nezávislý rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Léčba hypertenze ve stáří

Léčba hypertenze ve stáří

V současné době žije v České republice 1,93 milionu osob starších 65 let a 420 tisíc osob starších 80 let. Hypertenze je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Kontrola krevního tlaku v primární 
a sekundární prevenci cévní mozkové příhody

Kontrola krevního tlaku v primární 
a sekundární prevenci cévní mozkové příhody

Primární a sekundární preventivní opatření významně snižují riziko vzniku cévní mozkové příhody. Hypertenze je jejím nejvýznamnějším rizikovým faktorem. Mírné snížení hodnot...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Vybrané poznámky ke studii FOURIER

Vybrané poznámky ke studii FOURIER

Studie FOURIER zařadila 27 564 pa­cientů s velmi vysokým cévním rizikem a ve správném uspořádání testovala monoklonální protilátku proti PCSK9 (evolocumab) oproti placebu na...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Implementace Doporučení pro dia­gnostiku a léčbu srdečního selhání 2016 
do klinické praxe –  úloha ivabradinu

Implementace Doporučení pro dia­gnostiku a léčbu srdečního selhání 2016 
do klinické praxe –  úloha ivabradinu

Uvádíme dva příklady z klinické praxe, které dokumentují možnost využití aktuálních Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti 2016...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Farmakologická léčba srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí

Farmakologická léčba srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí

Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí je časté a léčba je obtížná. Léky modifikující průběh onemocnění u nemocných se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí se...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiologie kardiochirurgie
Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Tikagrelor je derivát adenozinu a je orální, reverzibilní, přímý inhibitor receptoru pro adenozindifosfát (ADP) typu P2Y12, má rychlejší nástup účinku a více 
vyjádřenou...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

Fixní kombinace dvou léků zlepšuje adherenci/ compliance pa­cientů k léčbě, a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. V léčbě hypertenze je doporučena jakákoli...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie

Kreditovaný kurz

 

Statiny a jejich specifika

Autor kurzu: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze