Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Galerie autorů
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Srdeční selhání ve stáří

Srdeční selhání ve stáří

Chronické srdeční selhání (SS) se v evropských zemích vyskytuje u 0,4– 2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších věkových skupinách (< 50 let 0,2 %, 50– 80 let 2...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Léčba arteriální hypertenze u starších osob

Léčba arteriální hypertenze u starších osob

Arteriální hypertenze je jedním z nevýznamnějších rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Důkazy o prospěšnosti terapie ve vyšších věkových skupinách přinesly...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Polyfarmakoterapie ve stáří –  lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii

Polyfarmakoterapie ve stáří –  lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii

V přehledovém článku autoři zdůrazňují specifický rys starší populace –  nárůst počtu chorob s následným nárůstem počtu druhů užívaných medikamentů, vyšší pravděpodobností...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Chronické srdeční selhání a paliativní péče

Chronické srdeční selhání a paliativní péče

Srdeční selhání je stále rozšířenější klinický syndrom v kardiologii, který omezuje délku života a má závažný dopad na jeho kvalitu. Protože léčba srdečního selhání zlepšuje...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Tyreopatie ve stáří a kardiovaskulární postižení

Tyreopatie ve stáří a kardiovaskulární postižení

Tyreopatie jsou onemocnění štítné žlázy tvořící významnou část endokrinopatií, se kterými se vedle endokrinologů často setkávají i praktičtí lékaři a internisté. S věkem výskyt...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta

Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta

Tromboembolická nemoc je poměrně často se vyskytující kardiovaskulární onemocnění s relativně vysokou morbiditou a mortalitou. Zahrnuje dvě jednotky – hlubokou žilní trombózu...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Duální inhibice AT1 receptoru pro angiotenzin II a neprilysinu nebo inhibice angiotenzin konvertujícího enzymu?

Duální inhibice AT1 receptoru pro angiotenzin II a neprilysinu nebo inhibice angiotenzin konvertujícího enzymu?

Duální antagonista receptorů AT1 pro angiotenzin II a neprilysinu s generickým názvem sacubitril-valsartan (dříve LZC696 nebo také angiotenzin receptor blocker and neprilysin...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Přehled echokardiografických parametrů v dia­gnostice srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory

Přehled echokardiografických parametrů v dia­gnostice srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory

Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory je prakticky stejně časté a závažné onemocnění jako srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory. Neinvazivní...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Zvýšená hladina NP u stabilních pacientů 3 měsíce po STEMI je jednoduchý nástroj k predikci dlouhodobé nepříznivé prognózy

Zvýšená hladina NP u stabilních pacientů 3 měsíce po STEMI je jednoduchý nástroj k predikci dlouhodobé nepříznivé prognózy

Úvod: Rozvoj srdečního selhání po infarktu myokardu (IM) je příčinou opakovaných hospitalizací pro akutní dekompenzaci a výrazně zhoršuje kvalitu života. Řada prací prokázala...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Stručný komentář k novým doporučením pro léčbu hypertenze v USA<br>2017 ACC/ AHA High Blood Pressure Guideline

Stručný komentář k novým doporučením pro léčbu hypertenze v USA
2017 ACC/ AHA High Blood Pressure Guideline

Nová Americká doporučení pro prevenci, diagnostiku, hodnocení a léčbu vysokého krevního tlaku dospělých z roku 2017 usilují o aktualizaci údajů z klinických studií a zdůrazňují...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2018

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články