Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Galerie autorů
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Kardiotoxicita – současná doporučení

Kardiotoxicita – současná doporučení

Článek podává souhrn základních diagnostických a terapeutických postupů u nemocných, kteří podstupují protinádorovou terapii podle doporučení Evropské kardiologické společnosti...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Kardiotoxicita u hematoonkologických pacientov

Kardiotoxicita u hematoonkologických pacientov

Nové terapeutické postupy zlepšili kurabilitu hematologických malignít, avšak často za cenu neočakávaných nepriaznivých akútnych, chronických aj neskorých kardiovaskulárnych...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
 
 
Rivaroxaban – farmakologický profil

Rivaroxaban – farmakologický profil

Rivaroxaban je perorálně podávaný selektivní přímý inhibitor faktoru Xa. Vyznačuje se dobře predikovatelnou farmakodynamikou i farmakokinetikou. V závislosti na velikosti podané...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Edoxaban –  farmakologický profil

Edoxaban –  farmakologický profil

Edoxaban je přímý inhibitor faktoru Xa v koagulační kaskádě. Snižuje tvorbu trombinu, prodlužuje koagulační čas a snižuje riziko vzniku trombu. Jeho hlavní terapeutickou...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Diuretika a antagonisté mineralokortikoidních receptorů v terapii chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

Diuretika a antagonisté mineralokortikoidních receptorů v terapii chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

Diuretika patří mezi nejstarší léky pro terapii srdečního selhání. Jejich hlavní úlohou je odstranění příznaků systémové a plicní kongesce. V léčbě srdečního selhání se...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: kardiologie dětská kardiologie kardiochirurgie
Pozdní následky kardiotoxicity

Pozdní následky kardiotoxicity

Rozvoj onkologické léčby vede ke zlepšení přežívání onkologických nemocných, ale zároveň ke zvýšené morbiditě a mortalitě v důsledku léčby vedlejších nežádoucích účinků...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Problematika kardiotoxicity primární léčby pacientek s karcinomem ovaria

Problematika kardiotoxicity primární léčby pacientek s karcinomem ovaria

Cíl: Cílem této práce je upozornit na možnost kardiotoxicity primární léčby u pacientek s karcinomem ovaria.Metodika: U 55 pacientek s epiteliálním ovariálním karcinomem nově...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Kardiotoxicita –  základní pojmy a mechanizmy

Kardiotoxicita –  základní pojmy a mechanizmy

Kardiotoxicita představuje velmi vážný nežádoucí efekt terapie nádorových onemocnění. Manifestuje se širokým spektrem klinických příznaků: srdečním selháním, postižením...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Tikagrelor je derivát adenozinu a je orální, reverzibilní, přímý inhibitor receptoru pro adenozindifosfát (ADP) typu P2Y12, má rychlejší nástup účinku a více 
vyjádřenou...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

Fixní kombinace dvou léků zlepšuje adherenci/ compliance pa­cientů k léčbě, a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. V léčbě hypertenze je doporučena jakákoli...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 1/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
 
 
 
 
 
 

diskuze