Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Galerie autorů
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Dlouhodobé levokomorové srdeční podpory v léčbě srdečního selhání

Dlouhodobé levokomorové srdeční podpory v léčbě srdečního selhání

Transplantace srdce zůstává zlatým standardem v léčbě pacientů s pokročilým srdečním selháním. Vzhledem k limitovanému počtu použitelných srdečních graftů a dlouhým čekacím...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2016

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
MikroRNA v kardiologii –  přehled pro klinickou praxi

MikroRNA v kardiologii –  přehled pro klinickou praxi

mikroRNA (miRNA, miR) jsou malé nekódující molekuly RNA, které se podílejí na regulaci genové exprese a zasahují prakticky do všech myslitelných signálních, metabolických či...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2016

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
 
 
Aplikace molekulární diagnostiky kardiomyopatií v pediatrické praxi

Aplikace molekulární diagnostiky kardiomyopatií v pediatrické praxi

Dědičné typy kardiomyopatií patří k nejčastějším dědičným vadám kardiovaskulárního systému. V posledních letech se genetické vyšetření stává součástí diagnostiky těchto...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2016

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Léčba hypertenze starších nemocných

Léčba hypertenze starších nemocných

Prevalence hypertenze ve starší populaci je velmi vysoká. Velmi staří pacienti jsou často vylučováni z klinických studií. Cílem tohoto článku je shrnutí dosavadních znalostí...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2016

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Duální inhibice receptoru angiotenzinu a neprilysinu –  revoluční princip léčby chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

Duální inhibice receptoru angiotenzinu a neprilysinu –  revoluční princip léčby chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

V roce 2014 byly prezentovány a publikovány výsledky studie PARADIGM-HF (Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2016

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Lipertance<sup>®</sup> –  dva problémy, jedno řešení

Lipertance® –  dva problémy, jedno řešení

Hypertenze a dyslipidemie jsou nejvýznamnější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, které se vyskytují velmi často společně. Asi 70 % hypertoniků má současně...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2016

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Endovaskulární léčba ileofemorální hluboké žilní trombózy

Endovaskulární léčba ileofemorální hluboké žilní trombózy

Akutní ileofemorální hluboká žilní trombóza a její komplikace jsou závažnými onemocněními ohrožujícími pacienta na životě. Chronická vysoká flebotrombóza je nezřídka příčinou...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2016

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody

Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody (CMP) patří k nejčastějším příčinám morbidity, mortality a invalidity pacientů především v rozvinutých zemích. Ischemická CMP (iCMP) tvoří 80–85 % všech...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2016

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Projekt MedPed – pacienti s familiární hypercholesterolemií ve středu pozornosti

Projekt MedPed – pacienti s familiární hypercholesterolemií ve středu pozornosti

Familiární hypercholesterolemie je vrozené onemocnění metabolizmu cholesterolu, které je mnohem častější, než se publikovalo dříve. Při nově stanovené frekvenci heterozygotů 1...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2016

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Význam periprocedurálního poklesu tlakového gradientu ve výtokovém traktu levé komory po alkoholové septální ablaci u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií

Význam periprocedurálního poklesu tlakového gradientu ve výtokovém traktu levé komory po alkoholové septální ablaci u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií

Úvod: Alkoholová septální ablace (ASA) je jednou z možností nefarmakologické léčby vysoce symptomatických pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií rezistentních na...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2016

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie

Kreditovaný kurz

 

Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy

Autor kurzu: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze