Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Galerie autorů
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Stratifikace kardiovaskulárního rizika a nové cílové hodnoty sérových lipidů

Stratifikace kardiovaskulárního rizika a nové cílové hodnoty sérových lipidů

Prevence kardiovaskulárních nemocí coby hlavní příčiny morbidity a mortality ve vyspělých zemích je jedním z pilířů preventivní medicíny současnosti. Strategie prevence se...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Statinová intolerance a její praktická řešení

Statinová intolerance a její praktická řešení

Statiny výrazně snižují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, nicméně adekvátní použití statinů vedoucí k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu může být limitováno...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
 
 
Co nedělat a proč aneb kardiovaskulární prevence ve světle posledních doporučení

Co nedělat a proč aneb kardiovaskulární prevence ve světle posledních doporučení

Nejnovější doporučení pro management dyslipidemií přicházejí staronově s konceptem racionalizace procesu diagnostiky, léčby a následné dispenzarizace našich pacientů. Daleko...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Ularitid v léčbě akutně dekompenzovaného srdečního selhání – výsledky studie TRUE-AHF

Ularitid v léčbě akutně dekompenzovaného srdečního selhání – výsledky studie TRUE-AHF

Primární hypotézou studie bylo, že distenze komor během ataky akutního srdečního selhání vede k poškození myokardu, což by vysvětlilo, proč takové epizody akutní dekompenzace...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
Infekční endokarditida

Infekční endokarditida

Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění srdce postihující endokard chlopní, ale i umělé materiály implantované v srdečních dutinách. Onemocnění stále patří mezi...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Katetrizační ablace fibrilace síní a přímá antikoagulancia

Katetrizační ablace fibrilace síní a přímá antikoagulancia

Přímá antikoagulancia (blokátory faktoru II nebo faktoru Xa) se v posledních letech dostaly do základní klinické praxe a v mnoha indikacích nahrazují blokátory kumarinu...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: kardiologie kardiochirurgie dětská kardiologie
30 let inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron u srdečního selhání

30 let inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron u srdečního selhání

Představujeme historický přehled mortalitních studií s inhibicí systému angiotenzin-aldosteron u nemocných s chronickým srdečním selháním. Od studie CONSENSUS po studii PARADIGM...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
SGLT2 (glifloziny)  antidiabetika, antihypertenziva nebo léky na srdeční selhání?

SGLT2 (glifloziny)  antidiabetika, antihypertenziva nebo léky na srdeční selhání?

Inhibitory SGLT2 –  glifloziny byly do klinické praxe uvedeny jako perorální antidiabetika, která působí mechanizmem zvýšeného vylučování glukózy močí pomocí blokády...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu – přehledová studie

Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu – přehledová studie

Úvod: Těžiště prevence ischemické choroby srdeční se v posledních letech přesouvá od medikamentózní léčby k preventivní péči prostřednictvím nefarmakologických intervencí...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
Hypertenze a ischemická choroba srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Hypertenze a ischemická choroba srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Epidemiologické studie ukazují vazbu mezi hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a hypertenze je hlavní nezávislý rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie

Kreditovaný kurz

 

Kardiovaskulární benefity pacienta při správně zvolené antidiabetické léčbě diabetu 2. typu

Autor kurzu: 1 doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA 2 prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články