Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.5.2016

Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty

Metabolický syndrom je spojen se zvýšeným výskytem karcinomu prostaty. Mimo jiné je asociován s častějším výskytem pokročilé dediferenciace tkáně, tedy s častějším zastoupením high-grade nádorů. Kanadská klinická studie hodnotila, zda je metabolický syndrom spojen také s celkově nepříznivě hodnoceným finálním patologickým nálezem a s rizikem celkové rekurence nemoci u mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii.

Studie zahrnovala muže, kteří tento zákrok absolvovali mezi lety 2004 a 2013. K získání dat byla použita databáze, do níž byly údaje vkládány prospektivně. Jako pozitivní pro metabolický syndrom byli hodnoceni muži, u nichž bylo přítomno 3 a více kritérií z následujících: obezita, dysglykemie, nízký HDL-cholesterol, vysoká hladina triglyceridů a hypertenze.

Celkově se jednalo o 1939 mužů, z nichž 439 (22,6 %) splnilo kritéria metabolického syndromu. Přítomnost metabolického syndromu byla spojena se zvýšeným Gleasonovým skóre (odds ratio [OR] 2,49; 95% CI 1,32–4,67; p = 0,005) a s výskytem extraprostatického onemocnění (OR 1,35; 95% CI 1,02–1,80; p = 0,04). U této skupiny mužů bylo zaznamenáno také nižší procento operací, u nichž byly zachovány nervy.

Metabolický syndrom byl dále spojen s častějším podáním záchranné terapie (hazard ratio [HR] 1,38; 95% CI 1,04–1,83; p = 0,03) a s trendem ke zvýšení rizika celkové rekurence onemocnění (HR 1,20; 95% CI 0,94–1,53; p = 0,15). Tyto dva výsledky ale nebyly statisticky signifikantní po adjustaci na parametry specifické pro onemocnění.

Na základě této analýzy autoři konstatují, že metabolický syndrom je spojen se zvýšeným rizikem výskytu extraprostatického onemocnění a nepříznivého histopatologického závěru. To je pak nejspíše důvodem zvýšeného rizika potřeby záchranné terapie po radikální prostatektomii. Nicméně při agresivnější resekci se toto nepříznivé spojení zdá být oslabené. U mužů s metabolickým syndromem a karcinomem prostaty by tedy upuštění od radikální prostatektomie mělo být důkladně zvažováno.

(eza)

Zdroj: Bhindi B., Xie W. Y., Kulkarni G. S. et al. Influence of metabolic syndrome on prostate cancer stage, grade and overall recurrence risk in men undergoing radical prostatectomy. Urology 2016 Mar 22, pii: S0090-4295(16)00302-2, doi: 10.1016/j.urology.2016.01.041 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sérová hladina vitaminu D jako biomarker agresivity karcinomu prostaty

Sérová hladina vitaminu D < 30 ng/ml u mužů podstupujících radikální prostatektomii je podle výsledků nedávno publikované americké studie spojena s vyšší agresivitou karcinomu prostaty.

Denosumab chrání před vznikem kostních metastáz

Řada onemocnění, jež měla v minulosti akutní průběh, se s rozvojem moderní léčby mění spíše v chronická. Příkladem je rovněž karcinom prostaty. Muži mohou s tímto novotvarem žít i řadu let, významnou příčinou jejich morbidity a mortality jsou však kostní metastázy. Poměrně novou terapeutickou možností v prevenci a léčbě kostních metastáz je monoklonální protilátka denosumab, která inhibuje činnost osteoklastů přes blokádu ligandu RANKL.

Matematický model přírůstku PSA může pomoci rozlišit mezi pacienty s agresivním a indolentním karcinomem prostaty

Strategie léčby karcinomu prostaty se odvíjí především od prognostických faktorů. Dostupná klinická vyšetření však nedovedou předpovědět agresivní průběh onemocnění. Longitudinální analýza kinetiky prostatického specifického antigenu (PSA) pomocí matematického modelu může pomoci odhalit pacienty s nepříznivou prognózou a agresivním průběhem onemocnění.Všechny novinky