Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využívání nástrojů k hodnocení kvality života spojené se zdravím u karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 3.5.2016

Využívání nástrojů k hodnocení kvality života spojené se zdravím u karcinomu prostaty

Finští autoři provedli literární rešerši a zmapovali používání nástrojů ke zjištění kvality života spojené se zdravím u pacientů s karcinomem prostaty. Zjistili, že tento významný ukazatel je v klinických studiích užíván velmi zřídka.

Kvalita života spojená se zdravím (HRQoL) je důležitým ukazatelem úspěšnosti léčby. Informace o očekávané HRQoL může pacientům s nádorovým onemocněním a jejich lékařům pomoci také vybrat vhodný typ léčby. Nástroje ke zjištění HRQoL se dělí na generické (všeobecné) a specifické pro konkrétní typ nemoci, zároveň se rozlišují nástroje využívající metody přímé (založené na hodnotách, které lze změřit) a nepřímé (založené spíše na vyjádření pacienta). 

Metodika a výsledky studie

Do konečného hodnocení bylo zařazeno 33 prací vybraných z výsledků vyhledávání v databázích Medline, Cochrane Library, PsycINFO a CINAHL publikovaných mezi lety 2002 a 2015.

U 73 % (n = 24) těchto studií bylo použito hodnocení nepřímé, nejčastěji využívanými nástroji byly dotazníky EuroQol (EQ-5D; n = 21) a 15D (n = 5). Přímá metoda hodnocení HRQoL byla použita ve 48 % (n = 16) studií, nejčastěji se jednalo o využití vizuální analogové škály (VAS; n = 10), následované metodou Time-Trade-Off (n = 6). Skóre HRQoL se u lokalizované nemoci a časných stadií pohybovalo mezi 0,63 a 0,91, u pokročilého a metastatického onemocnění mezi 0,50 a 0,87. Velký rozptyl hodnot skóre HRQoL byl způsoben různými metodami a nástroji použitými v jednotlivých studiích.

Závěr

Ačkoli je kvalita života spojená se zdravím považována za důležitý ukazatel úspěšnosti léčby, počet studií, které se kvalitou života u pacientů s karcinomem prostaty zabývají, je velmi malý.

(epa)

Zdroj: Torvinen S., Bergius S., Roine R. et al. Use of patient assessed health-related quality of life instruments in prostate cancer research: a systematic review of the literature 2002−15. Int J Technol Assess Health Care 2016 Mar 22 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty

Metabolický syndrom je spojen se zvýšeným výskytem karcinomu prostaty. Mimo jiné je asociován s častějším výskytem pokročilé dediferenciace tkáně, tedy s častějším zastoupením high-grade nádorů. Kanadská klinická studie hodnotila, zda je metabolický syndrom spojen také s celkově nepříznivě hodnoceným finálním patologickým nálezem a s rizikem celkové rekurence nemoci u mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii.

Sérová hladina vitaminu D jako biomarker agresivity karcinomu prostaty

Sérová hladina vitaminu D < 30 ng/ml u mužů podstupujících radikální prostatektomii je podle výsledků nedávno publikované americké studie spojena s vyšší agresivitou karcinomu prostaty.

Denosumab chrání před vznikem kostních metastáz

Řada onemocnění, jež měla v minulosti akutní průběh, se s rozvojem moderní léčby mění spíše v chronická. Příkladem je rovněž karcinom prostaty. Muži mohou s tímto novotvarem žít i řadu let, významnou příčinou jejich morbidity a mortality jsou však kostní metastázy. Poměrně novou terapeutickou možností v prevenci a léčbě kostních metastáz je monoklonální protilátka denosumab, která inhibuje činnost osteoklastů přes blokádu ligandu RANKL.Všechny novinky