Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinek denosumabu v léčbě a prevenci kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 18.1.2016

Účinek denosumabu v léčbě a prevenci kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty

V souvislosti s onemocněním a léčbou karcinomu prostaty není ojedinělý rozvoj kostních komplikací (kostní bolest, osteoporóza, kostní metastázy, vznik patologických fraktur apod.). V prevenci jejich vzniku byl prokázán pozitivní efekt denosumabu, který patří mezi tzv. antiresorpční léky.

Kostní komplikace

Kostní komplikace u karcinomu prostaty mohou vznikat v důsledku přítomnosti nádoru samotného nebo jejich rozvoj souvisí s užívanou léčbou. V terapii tohoto karcinomu se využívá tzv. androgenní deprivace, která může vést ke snížení hustoty kostního minerálu (BMD = bone mineral density). Tím se zvyšuje riziko rozvoje osteoporózy. Dalšími závažnými komplikacemi karcinomu prostaty jsou osteoplastické metastázy do skeletu, riziko rozvoje kostní bolesti, patologických fraktur nebo komprese míchy v důsledku epidurální expanze tumoru.

Důležitou roli v patogenezi hrají osteoklasty, proto se v léčbě i prevenci rozvoje kostních komplikací využívají léčiva, jež ovlivňují aktivitu osteoklastů. Jako prevence vzniku kostních metastáz se využívají tzv. antiresorpční léčiva, mezi která patří například denosumab.

Denosumab − mechanismus účinku

Buňky karcinomu prostaty produkují nádorové cytokiny (IL-6, IL-18, TNF-α, TGF-β) a bioaktivní peptidy (např. PTHrP = parathyroid hormone-related peptide). Tyto molekuly inhibují aktivitu osteoblastů a stimulují osteoklasty. V případě karcinomu prostaty hraje důležitou roli aberantní stimulace RANK (receptoru aktivujícího nukleární faktor κB) exprimovaného na osteoklastech pomocí specifického ligandu RANKL. Ligand je vázán na povrchu stromálních buněk kostní dřeně a na T-lymfocytech, jež jsou aktivovány pomocí nádorových cytokinů. Vazba ligandu (RANKL) na receptor (RANK) vyvolá aktivaci osteoklastů, inhibici jejich apoptózy a stimuluje tedy kostní resorpci.

Za normální situace osteoblasty produkují osteoprotegerin (OPG), který aktivaci RANK kompetitivně brání vazbou na RANKL. U některých nádorových onemocnění je však rovnováha RANKL/RANK/OPG narušena ve prospěch aktivace RANK signální dráhy. Významnou možností ovlivnění této dráhy je proto použití protilátky vůči RANKL − denosumabu. Tato plně humánní monoklonální protilátka se podává subkutánně a její pozitivní efekt byl prokázán v řadě klinických studií. Denosumab snižuje riziko osteoporotických fraktur v důsledku antiandrogenní léčby a působí také preventivně proti vzniku kostních komplikací u mužů s karcinomem prostaty. 

Shrnutí a závěr

V léčbě karcinomu prostaty se uplatňují nová antiandrogenní léčiva steroidní i nesteroidní povahy, jako např. enzalutamid a abirateron, či nová radiofarmaka využívající radium-223. Antiresorpční terapie je však zásadní v rámci prevence rozvoje kostních komplikací, jež mají výrazný vliv na kvalitu života pacientů. Denosumab se v klinických studiích ukázal jako účinný v prevenci rozvoje těchto komplikací.

(idav)

Zdroj: Saylor P. J. Bone targeted therapies for the prevention of skeletal morbidity in men with prostate cancer. Asian J Androl 2014 May; 16 (3): 341−347.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti antiresorpční terapie u metastatického karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s onkologickými chorobami u mužů. Kostní metastázy jsou velmi častou součástí pokročilého onemocnění. Léčba antiresorpčními léčivy – bisfosfonáty a denosumabem – prokázala pozitivní efekt ve smyslu snížení rizik komplikací spojených s kostním zdravím a také preventivní efekt proti léčbou indukované ztrátě kostní hmoty.

Možnosti terapie kostních metastáz u diseminovaného karcinomu prostaty

Postižení skeletu je běžnou komplikací metastatického karcinomu prostaty a je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje kostních příhod, které mají negativní vliv na kvalitu života a dobu přežití nemocných. V prevenci a terapii kostních komplikací se uplatňuje několik různých lékových skupin, mezi něž patří například bisfosfonáty, monoklonální protilátky (denosumab) či radiofarmaka (radium-223).

Bolest u pacientů s kostními metastázami v důsledku pokročilého nádorového onemocnění

Kostní metastázy způsobují pacientům s pokročilým nádorovým onemocněním bolesti, které významně zhoršují kvalitu života. Hodnocení intenzity těchto bolestí a jejich terapeutické ovlivnění je přitom velmi komplikované.Všechny novinky