Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Současné možnosti léčebného ovlivnění kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 9.12.2016

Současné možnosti léčebného ovlivnění kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější tumory postihující muže vyššího věku. Přehledový článek zveřejněný v roce 2016 se zabýval porovnáním kyseliny zoledronové, denosumabu a radia-223, tedy látek s cíleným účinkem na kostní tkáň, které se uplatňují v léčbě kostních metastáz u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty.

Úvod

Odhaduje se, že až 20 % pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem prostaty má již přítomné metastázy. Asi u jedné třetiny pacientů diagnostikovaných v časném stadiu dojde i přes léčbu k rekurenci onemocnění. Téměř všechny případy pokročilého karcinomu léčeného pomocí androgenní deprivace nakonec přejdou do stadia kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC), kde u více než 90 % pacientů vzniká metastatické postižení kostí, které může výrazně zhoršovat kvalitu života. Mohou se objevit bolesti a komplikace nádorového postižení skeletu (SRE – skeletal related events), mezi které patří míšní komprese, fraktury, nádorová hyperkalcémie, nutnost operačního řešení nebo potřeba paliativní radioterapie. Mezi látky s účinkem cíleným na kostní tkáň, které se používají u metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC), patří kyselina zoledronová, denosumab a radium-223.

Kyselina zoledronová

Kyselina zoledronová je bisfosfonát, který snižuje výskyt SRE (o 36 % proti placebu), ale nebyl zjištěn jeho statisticky významný vliv na bolest, celkovou kvalitu života a výkonnostní stav nemocných (performance status). K nejčastějším nežádoucím účinkům patři únava, anémie, myalgie, horečka a otoky dolních končetin, jež však nevedou k přerušení léčby. U intravenózně podávaných bisfosfonátů je někdy z důvodu renální toxicity nutné snižovat dávky. Osteonekróza čelisti se vyskytuje asi u 1 % pacientů.

Denosumab

Denosumab je plně humánní monoklonální protilátka, která inhibuje kostní resorpci cestou blokování ligandu pro receptor aktivující nukleární faktor kappa B (RANK ligand, RANKL). Denosumab v porovnání s kyselinou zoledronovou významněji brání rozvoji SRE. V klinické studii fáze III, která zahrnovala 1904 pacientů, činil medián doby do první SRE ve skupině s denosumabem 20,7 měsíce a ve skupině s kyselinou zoledronovou 17,1 měsíce (p = 0,008). Podávání denosumabu také prodlužuje dobu přežití bez metastáz (o 4,2 měsíce proti placebu). Příznivý vliv na dobu přežití bez metastáz byl zjištěn i u pacientů s krátkým časem zdvojení PSA (PSADT).

Denosumab je dobře snášen, jeho dlouhodobou bezpečnost potvrdily studie s mediánem délky léčby 12 měsíců (maximální délka 5,6 roku). Pro prevenci hypokalcémie je při léčbě denosumabem doporučena suplementace vitaminu D a vápníku. Hypokalcémie je častější u pacientů s vysokou výchozí hladinou alkalické fosfatázy a vysokým performance status. Osteonekróza čelisti se vyskytuje asi u 2 % pacientů a je ve většině případů pozorována u pacientů se známými rizikovými faktory, jako jsou velké dentální výkony nebo špatná orální hygiena. Studie také potvrdily, že převedení pacientů z kyseliny zoledronové na denosumab není spojeno s vyšším výskytem nežádoucích účinků.

Radium-223

Radium-223 je alfa-zářič s afinitou ke kostem a je indikován k léčbě dospělých mužů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty, symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz. Prodlužuje celkové přežití pacientů i dobu do první SRE a má příznivý vliv na kvalitu života pacientů.

Závěr

Radium je první radiofarmakum prodlužující celkové přežití pacientů s mCRPC. Je možné jej kombinovat s antiandrogeny nebo chemoterapií a v porovnání s beta-emitéry má příznivější bezpečnostní profil. Byla prokázána superiorita denosumabu nad kyselinou zoledronovou. Významněji prodlužuje dobu do první SRE, může být podáván pacientům se selháním ledvin a klinickými studiemi byla prokázána bezpečnost jeho dlouhodobého podávání.

(blu)

Zdroj: Fragkoulis C., Gkialas I., Papadopoulos G., Ntoumas K. Current therapeutic options targeting bone metastasis in metastatic castration resistant prostate cancer. J BUON 2016; 21 (4): 787–791.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvyšuje karcinom prostaty riziko kolorektálního karcinomu?

Každý šestý pacient s karcinomem prostaty má podle dostupných údajů další primární malignitu. Mezi různými druhy těchto malignit má zvláštní klinický význam kolorektální karcinom, protože jeho riziko může být zvýšeno léčbou karcinomu prostaty.

Obezita, adipokiny a karcinom prostaty

Obezita se pojí s takovými chorobami, jako je diabetes mellitus, arteriální hypertenze nebo ateroskleróza koronárních tepen, představuje však rovněž nezanedbatelný rizikový faktor vzniku nádorových onemocnění, mimo jiné novotvarů prostaty.

Léčba karcinomu prostaty může znamenat běh i na desetiletí

Moderní medicína se dostala do fáze, kdy mohou být některá i pokročilá nádorová onemocnění považována za chronické stavy. Příkladem je karcinom prostaty. Pacienti s ním mohou přežívat řádově roky a nezřídka umírají ze zcela nesouvisejících příčin. Terapii tohoto typu novotvaru se věnují také recentní guidelines velkých evropských odborných společností EAU, ESTRO a SIOG, jejichž konsenzus byl letos v srpnu uveřejněn v časopisu European Urology.Všechny novinky