Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rizikové faktory časnějšího vzniku metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 11.12.2016

Rizikové faktory časnějšího vzniku metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Karcinom prostaty je primárně hormonálně senzitivní nádor, jehož buňky rostou za přítomnosti androgenů. Tato citlivost však postupem času zaniká a vzniká tzv. kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC), jehož buňky jsou schopné dělení a metastazování i v prostředí bez androgenů. Jaká jsou rizika dřívějšího přechodu do metastatického onemocnění u CRPC, zjišťovala americká studie publikovaná v časopisu Urology.

Retrospektivní studie analyzovala 458 pacientů s nemetastazujícím CRCP, kteří byli léčeni androgen-deprivační terapií. Přítomnost metastáz byla zjišťována rutinním kostním skenem či jinými zobrazovacími metodami.

Výsledky

Celkem 256 (56 %) mužům byly v průběhu 36měsíčního sledování diagnostikovány metastázy. Procento přežití bez metastáz činilo 79 %, 65 %, 52 %, 47 % a 41 % po 1, 2, 3, 4 a 5 letech od diagnózy CRPC. V multivariabilní analýze byly nezávisle asociovány s kratším časem do vzniku metastáz následující faktory: Gleasonovo skóre 8−10 (HR 1,61; p = 0,026), primárně lokální terapie (HR 1,38; p = 0,028), vyšší hladina prostatického specifického antigenu (PSA) v čase diagnózy CRPC (logPSA HR 1,64; p < 0,001) a čas dosažení dvojnásobné hladiny PSA ≤ 6 měsíců (HR 1,42; p = 0,040). Oproti tomu rasa, věk a čas od zahájení androgen-deprivační léčby do vzniku CRPC nebyly spojeny s rychlejším vznikem metastáz.

Závěr

V průběhu 5 let až 60 % mužů s nemetastazujícím CRPC přejde do metastatického onemocnění. Nejčastěji pak vznikají metastázy v prvních 3 letech od diagnózy CRPC. Vyšší Gleasonovo skóre, primárně lokální terapie, vyšší hladiny PSA a kratší čas do zdvojnásobení hladin PSA byly faktory nezávisle spojené s rychlejším rozvojem metastáz. Tyto faktory by tak měly být brány v úvahu při stratifikaci pacientů dle rizika rozvoje metastáz.

(boba)

Zdroje:
1. Moreira D. M., Howard L. E., Sourbeer K. N. et al. Predictors of time to metastasis in castration-resistant prostate cancer. Urology 2016 Oct; 96: 171−176, doi: 10.1016/j.urology.2016.06.011.
2. Hanuš M., Matoušková M. Nové možnosti léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Remedia 2012; 22: 254−262.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současné možnosti léčebného ovlivnění kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější tumory postihující muže vyššího věku. Přehledový článek zveřejněný v roce 2016 se zabýval porovnáním kyseliny zoledronové, denosumabu a radia-223, tedy látek s cíleným účinkem na kostní tkáň, které se uplatňují v léčbě kostních metastáz u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty.

Zvyšuje karcinom prostaty riziko kolorektálního karcinomu?

Každý šestý pacient s karcinomem prostaty má podle dostupných údajů další primární malignitu. Mezi různými druhy těchto malignit má zvláštní klinický význam kolorektální karcinom, protože jeho riziko může být zvýšeno léčbou karcinomu prostaty.

Obezita, adipokiny a karcinom prostaty

Obezita se pojí s takovými chorobami, jako je diabetes mellitus, arteriální hypertenze nebo ateroskleróza koronárních tepen, představuje však rovněž nezanedbatelný rizikový faktor vzniku nádorových onemocnění, mimo jiné novotvarů prostaty.



Všechny novinky