Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Průběh a prediktory poklesu kognitivního výkonu u mužů na androgen-deprivační terapii

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 5.7.2016

Průběh a prediktory poklesu kognitivního výkonu u mužů na androgen-deprivační terapii

Americká klinická studie prokázala, že androgen-deprivační terapie (ADT) je spojena se signifikantním rizikem postižení kognitivních funkcí u pacientů s karcinomem prostaty.

Studie publikovaná v Journal of Clinical Oncology zkoumala dopad ADT na kognitivní výkon u pacientů s karcinomem prostaty. Zaměřila se i na možné demografické a genetické prediktory zhoršení kognice u těchto nemocných.

Studovaný soubor pacientů a metodika

Studovaný soubor tvořili muži na androgen-deprivační terapii (skupina ADT+, n = 58). Kontrolní soubory tvořili pacienti, kteří podstoupili pouze prostatektomii (n = 84), a zdraví muži bez diagnózy karcinomu prostaty (n = 88). Jednotlivé skupiny se mezi sebou významně nelišily v základních demografických charakteristikách, jako jsou věk a vzdělání.

U všech kohort byl kognitivní výkon hodnocen ve stejných intervalech (při vstupním vyšetření, po 6 a 12 měsících). U skupiny ADT+ vstupní vyšetření proběhlo před nasazením ADT nebo krátce po něm. Všem účastníkům studie byla odebrána krev a provedena genotypizace. 

Výsledky

Skupiny se při vstupním vyšetření kognitivní výkonnosti nelišily, u mužů ze skupiny ADT+ byl však zaznamenán častější výskyt snížení kognice v čase oproti kontrolám (p = 0,01). Muži ze skupiny ADT+ měli v 6. a 12. měsíci léčby vyšší pravděpodobnost kognitivního poklesu oproti kontrolním skupinám (p < 0,05 pro obě srovnání). Věk, kognitivní rezerva, symptomy deprese, únava a návaly horka nezmírnily dopad ADT na pokles kognitivních funkcí (p ≥ 0,09 pro všechna srovnání). Jednonukleotidový polymorfismus GNB3 rs1047776 byl spojen s vyšší pravděpodobností poklesu kognitivního výkonu v čase u skupiny ADT+ (p < 0,001).

Závěr

Androgen-deprivační terapie vedla k výskytu a zhoršení kognitivních funkcí do 6 měsíců od zahájení léčby u pacientů s karcinomem prostaty a tento trend pokračoval až do konce studie. Toto zjištění by mělo mít vliv na rozhodování ošetřujících lékařů o výběru nejvhodnější terapeutické modality pro konkrétního pacienta.

(raj)

Zdroj: Gonzalez B. D., Jim H. S., Booth-Jones M. et al. Course and predictors of cognitive function in patients with prostate cancer receiving androgen-deprivation therapy: a controlled comparison. J Clin Oncol 2015 Jun 20; 33 (18): 2021–2027; doi: 10.1200/JCO.2014.60.1963.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladiny kostních markerů a klinické výsledky u pacientů s kostními metastázami po antiresorpční terapii − integrovaná analýza tří studií

Hladiny kostních markerů po antiresorpční terapii korelují s prognózou onkologicky nemocných pacientů. Potvrdila to práce recentně publikovaná v časopisu Clinical Cancer Research.

Perineurální invaze karcinomu prostaty v predikci kostních metastáz

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Stále se proto hledají prognostické faktory, které by pomohly určit například riziko rekurence onemocnění nebo vzniku vzdálených metastáz. Pro karcinom prostaty jsou typické kostní metastázy, jejichž výskyt byl v následující práci hodnocen při sledování histologického obrazu perineurální invaze.

Slibné biomarkery pro monitorování kostních metastáz

Tým českých autorů identifikoval panel 5 biomarkerů, který lze využít pro monitorování metastatického postižení kostí u onkologických pacientů. Slibnými biomarkery kostních metastáz mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a plic jsou GDF15, osteonektin, TRAP5, TWEAK a YKL40, tvrdí tým odborníků z Lékařské fakulty UK v Plzni. Výsledky jejich práce byly publikovány v dubnu 2016 v časopisu Anticancer Research.Všechny novinky