Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 6.3.2016

Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií

Screening karcinomu prostaty může detekovat neprogresivní případy onemocnění, což vede ke stigmatizaci pacienta nadbytečnou léčbou. Výsledky systematického přehledu pitevních studií totiž potvrzují vysoký výskyt incidentálního karcinomu prostaty u starších mužů, kteří zemřeli v důsledku jiných příčin.

Úvod

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších příčin úmrtí mužů ve vyspělých zemích. Část odborné veřejnosti tak naléhá na využití specifického prostatického antigenu (PSA) pro screening zhoubného onemocnění prostaty. Biochemický screening hladiny PSA v séru je nyní v mnoha zemích běžnou metodou, a to navzdory varováním některých zdravotnických autorit, že možný přínos může být převýšen riziky spojenými s nadbytečnou diagnostikou a léčbou. V případě pozitivity PSA testu se přistupuje k biopsii prostaty, jejímž cílem je verifikovat histologickou diagnózu a určit grading a rozsah onemocnění. Diagnostika a prognostická stratifikace je však složitý proces vyžadující subjektivní úsudky, které vyúsťují v nejednoznačný náhled na problematiku mezi odborníky v oboru patologie.

Karcinom prostaty lze identifikovat již u mladších populačních skupin, což naznačuje obvykle pomalou progresi onemocnění s dlouhou preklinickou fází. Klinické symptomy se většinou vyskytují u starších mužů, mnoho z nich však zemře před manifestací karcinomu prostaty v důsledku jiných obtíží. Cílem systematického přehledu je tak kvantifikace potenciálu nadbytečné diagnostiky a léčby zhodnocením pitevních nálezů incidentálního karcinomu prostaty u dospělých mužů.

Metodika studie

Do systematického přehledu byly zahrnuty pitevní studie u mužů starších 18 let bez diagnózy karcinomu prostaty v anamnéze. Podmínkou zařazení studie do analýzy byla histologická verifikace autoptického nálezu. Vyřazeny byly naopak práce neobsahující informace o věku a histologii nebo zahrnující méně než 100 subjektů. Za tímto účelem byly vyhledány studie skrze databáze Medline a Embase. Hlavním výstupem analýzy bylo zhodnocení věkem stratifikované míry prevalence karcinomu prostaty verifikovaného histopatologicky.

Výsledky studie

Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 29 studií publikovaných v letech 1948−2013. Navzdory předpokladům nebyl v průběhu let pozorován žádný patrný trend v předpokládané prevalenci karcinomu prostaty. Prevalence onemocnění se podle výsledků zvyšuje v každé věkové dekádě (OR = 1,7; 1,6−1,8) a současně je vyšší při užití Gleasonova skóre (OR = 2,0; 1,1−3,7). Žádný jiný faktor nebyl dostatečně prediktivní. Průměrná odhadovaná prevalence karcinomu prostaty se nelineárním způsobem zvyšuje z 5 % (95% CI 3−8 %) u mužů mladších 30 let na 59 % (95% CI 48−71 %) u mužů starších 79 let.

Závěr

Výsledky metaanalýzy pitevních studií potvrdily rostoucí prevalenci karcinomu prostaty v závislosti na věku. Tento trend je zapotřebí vzít v úvahu při tvorbě screeningových programů, které by mohly vést k případům nadbytečné diagnózy a následné léčby.

(holi)

Zdroj: Bell K. J., Del Mar C., Wright G., Dickinson J., Glasziou P. Prevalence of incidental prostate cancer: a systematic review of autopsy studies. Int J Cancer 2015 Oct 1; 137 (7): 1749−1757; doi: 10.1002/ijc.29538.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metaanalýza účinnosti bisfosfonátů a denosumabu v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

V péči o pacienty s kostními metastázami nebo s nádorovým onemocněním, které typicky do kostí metastazuje, se využívají především antiresorpčně působící bisfosfonáty nebo denosumab. Síťová metaanalýza se zaměřila na srovnání účinnosti těchto léčiv.

Objem kostních metastáz souvisí s celkovým přežitím pacientů s karcinomem prostaty

Celkový objem kostních metastáz, který lze hodnotit pomocí celotělového difuzně váženého (DW) zobrazení, koreluje se známými prognostickými faktory a celkovým přežitím pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Ukázala to nedávno publikovaná britská studie.

Denosumab v léčbě a prevenci kostního postižení u nemocných s karcinomem prostaty

Karcinom prostaty zakládá metastázy nejčastěji v kostech. Jedná se převážně o osteoblastická ložiska, přičemž může být detekovatelná i osteoklastická aktivita. Zvýšení osteoklastické aktivity je spojeno s vyšším rizikem kostních komplikací, progrese nemoci a úmrtí. Z tohoto důvodu je léčba cílená na potlačení aktivity osteoklastů racionálním přístupem ke snížení rizika kostních komplikací souvisejících s nemocí, kostních metastáz a fraktur spojených s léčbou. Jednou z těchto terapeutických možností je i denosumab.Všechny novinky