Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Objem kostních metastáz souvisí s celkovým přežitím pacientů s karcinomem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 2.3.2016

Objem kostních metastáz souvisí s celkovým přežitím pacientů s karcinomem prostaty

Celkový objem kostních metastáz, který lze hodnotit pomocí celotělového difuzně váženého (DW) zobrazení, koreluje se známými prognostickými faktory a celkovým přežitím pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Ukázala to nedávno publikovaná britská studie.

V této retrospektivní studii autoři analyzovali celotělové DW zobrazení provedené u 53 pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), u kterých byla zahájena nová linie protinádorové léčby. U 43 vhodných pacientů byly na celotělovém skenu identifikovány a označeny kostní metastázy. Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu (r) byla zjišťována korelace celkového difuzního objemu nádoru (tDV) s dalšími prognostickými faktory. Přežití pacientů bylo hodnoceno pomocí Kaplanovy–Meierovy analýzy a Coxovy regresní analýzy.

Průměrný celkový objem metastáz činil 503,1 ml (rozmezí 5,6–2242 ml) a průměrné celkové přežití (OS) dosahovalo 12,9 měsíce. Byla zjištěna významná korelace mezi tDV a hladinou hemoglobinu (r = −0,521; p < 0,001), prostatického specifického antigenu (r = 0,556; p < 0,001), laktátdehydrogenázy (r = 0,534; p < 0,001), alkalické fosfatázy (r = 0,572; p < 0,001), počtem cirkulujících nádorových buněk (r = 0,613; p = 0,004) a BSI (Bone Scan Index; r = 0,565; p = 0,001). Větší tDV také koreloval s kratším OS (poměr rizik 1,74; 95% CI 1,02–2,96; p = 0,035).

Autoři došli k závěru, že metastatické postižení kostí u mCRPC lze hodnotit a kvantifikovat pomocí celotělového difuzně váženého zobrazení. Celkový difuzní objem nádoru pak koreluje s OS pacientů.

(zza)

Zdroj: Perez-Lopez R., Lorente D., Blackledge M. D. et al. Volume of bone metastasis assessed with whole-body diffusion-weighted imaging is associated with overall survival in metastatic castration-resistant prostate cancer. Radiology 2016 Jan 25: 150799 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Denosumab v léčbě a prevenci kostního postižení u nemocných s karcinomem prostaty

Karcinom prostaty zakládá metastázy nejčastěji v kostech. Jedná se převážně o osteoblastická ložiska, přičemž může být detekovatelná i osteoklastická aktivita. Zvýšení osteoklastické aktivity je spojeno s vyšším rizikem kostních komplikací, progrese nemoci a úmrtí. Z tohoto důvodu je léčba cílená na potlačení aktivity osteoklastů racionálním přístupem ke snížení rizika kostních komplikací souvisejících s nemocí, kostních metastáz a fraktur spojených s léčbou. Jednou z těchto terapeutických možností je i denosumab.

Podávání denosumabu u pacientů se solidními nádory a kostními metastázami

Denosumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti ligandu pro receptor aktivující jaderný faktor κB (RANKL), který reguluje remodelaci kosti. Autoři následujícího review ve své práci hodnotí dostupná klinická data o použití denosumabu v léčbě pacientů se solidními nádory a kostními metastázami.

Léčba kostních metastáz u rakoviny prostaty zlepšuje klinické výsledky

U většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) se objeví kostní metastázy, které působí negativně na strukturu a integritu kostí. Bývají příčinou bolestí a skeletálních komplikací (SREs), k nimž patří fraktury, komprese míchy a neurologické deficity. Zhoršují kvalitu pacientova života, morbiditu i mortalitu. Z toho vyplývá nutnost zaměřit se při léčbě nejen na základní onemocnění, tj. karcinom prostaty, ale i na výše uvedené kostní komplikace.Všechny novinky