Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Možnosti antiresorpční terapie u metastatického karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 7.1.2016

Možnosti antiresorpční terapie u metastatického karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s onkologickými chorobami u mužů. Kostní metastázy jsou velmi častou součástí pokročilého onemocnění. Léčba antiresorpčními léčivy – bisfosfonáty a denosumabem – prokázala pozitivní efekt ve smyslu snížení rizik komplikací spojených s kostním zdravím a také preventivní efekt proti léčbou indukované ztrátě kostní hmoty.

Kostní metastázy vedou k řadě komplikací a mají mnoho nežádoucích následků zahrnujících bolest (často velmi intenzivní) a sníženou kvalitu života nemocných. Další nežádoucí vliv na kostní zdraví má také léčba cílená na nádor prostaty, zejména antiandrogenní terapie.

Metastatické onemocnění zasahující kost je spojeno s up-regulací osteoblastické i osteoklastické aktivity. Mezi klinicky nejvýznamnější kostní události jsou řazeny zejména patologické fraktury, komprese obratlů, chirurgický zásah nezbytný k reparaci, potřeba radiace či nutnost změny medikace ke kontrole kostní bolesti.

Systematická rešerše provedená americkými autory ukázala, že je k dispozici řada klinických studií hodnotících bezpečnost a efekt bisfosfonátů u mužů s nádorem prostaty. Studován byl zejména zoledronát, schválený k prevenci kostních nežádoucích příhod u mužů s nádorem prostaty v roce 2002. Zkušenosti jsou dále s pamidronátem a také s perorálním klodronátem. Ačkoliv studie prokázaly přínos bisfosfonátů v terapii této skupiny pacientů, je důležité pamatovat na riziko osteonekrózy čelisti, což je vzácná, nicméně velmi závažná komplikace. Její incidence narůstá s používáním intravenózních bisfosfonátů a s délkou používání těchto léčiv.

Denosumab byl v obdobné indikaci schválen poměrně nedávno, již však stihl prokázat velmi dobrý efekt i bezpečnost. Výhodou denosumabu je subkutánní podávání a absence relativně často pozorovaných systémových reakcí na intravenózní infuzi zoledronátu. Navíc denosumab nevyžaduje změnu dávkování související s renálními funkcemi. V rámci terapie je třeba sledovat hladiny vápníku (riziko hypokalcemie) a podávat současně vápník i vitamin D.

Škála antiresorpčních léčiv je v současné době relativně široká. Není pochyb o tom, že osoba pacienta a také jeho preference budou hrát čím dál důležitější roli ve výběru vhodné antiresorpční terapie.

(eza)

Zdroj: Iranikhah M., Stricker S., Freeman M. K. Future of bisphosphonates and denosumab for men with advanced prostate cancer. Cancer Manag Res 2014; 6: 217−224.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bolest u pacientů s kostními metastázami v důsledku pokročilého nádorového onemocnění

Kostní metastázy způsobují pacientům s pokročilým nádorovým onemocněním bolesti, které významně zhoršují kvalitu života. Hodnocení intenzity těchto bolestí a jejich terapeutické ovlivnění je přitom velmi komplikované.

Bezpečnost dlouhodobé léčby denosumabem u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty nebo prsu

Podle aktuální studie publikované v časopisu Supportive Care in Cancer je dlouhodobá léčba denosumabem u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty a prsu bezpečná, a to i po předchozí terapii kyselinou zoledronovou.

Validace nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty přinesla méně optimistické výsledky

Nezávislá externí validace dvou nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty (ERSPC 3/4 + DRE a PCPT-RC 2.0) u současné kohorty evropských pacientů ukázala méně slibné výsledky než původní práce. Horších výsledků bylo dosaženo zejména z hlediska predikce rizika jakéhokoliv karcinomu prostaty. Přesnější byl odhad rizika u high-grade karcinomu prostaty, zejména při použití ERSPC-RC.Všechny novinky