Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metaanalýza účinnosti bisfosfonátů a denosumabu v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 2.3.2016

Metaanalýza účinnosti bisfosfonátů a denosumabu v prevenci kostních komplikací u pacientů s kostními metastázami

V péči o pacienty s kostními metastázami nebo s nádorovým onemocněním, které typicky do kostí metastazuje, se využívají především antiresorpčně působící bisfosfonáty nebo denosumab. Síťová metaanalýza se zaměřila na srovnání účinnosti těchto léčiv.

Kostní metastázy jsou typické u pokročilých stadií karcinomu prsu, prostaty a plic. Pojí se s nimi riziko kostních komplikací (skeletal-related events [SRE]), jako jsou fraktury, útlak míchy v páteřním kanálu, hyperkalcemie a nutnost radioterapie či chirurgického zákroku. Dvouletá kumulativní incidence SRE u pacientů s karcinomem prostaty činí 49 %.

Metodika

Autoři práce publikované v časopisu Oncologist provedli rešerši v nejznámějších vědeckých databázích (Medline, Web of Science a dalších) a shromáždili 14 randomizovaných kontrolovaných klinických studií hodnotících účinnost denosumabu nebo bisfosfonátů oproti placebu. Celkem se těchto studií účastnilo 10 192 onkologických pacientů. Pro vyhodnocení bylo využito postupů bayesovské statistiky.

Výsledky síťové metaanalýzy

Nejúčinněji snižoval riziko SRE oproti placebu denosumab (odds ratio [OR] 0,49; 95% CI 0,31–0,75). V účinnosti dále následoval zoledronát (OR 0,57; 95% CI 0,41–0,77) a pamidronát (OR 0,55; 95% CI 0,41–0,72). Ibandronát riziko SRE nesnižoval.

Ve snižování rizika fraktur byl jako nejúčinnější vyhodnocen denosumab (OR 0,50; 95% CI 0,32–0,79), následovaný zoledronátem (OR 0,61; 95% CI 0,43–0,86). Riziko nutnosti radioterapie nejvíce snižoval opět denosumab (OR 0,51; 95% CI 0,35–0,75), přibližně shodnou účinnost pak vykazovaly pamidronát (OR 0,67; 95% CI 0,52–0,86) a zoledronát (OR 0,70; 95% CI 0,52–0,96).

Závěr

Antiresorpční látky denosumab, zoledronát a pamidronát jsou vhodnými léčivy pro prevenci SRE u pacientů s kostními metastázami. Síťová metaanalýza ukázala, že denosumab je v této indikaci účinnější než bisfosfonáty.

(jam)

Zdroj: Wang Z., Qiao D., Lu Y. et al. Systematic literature review and network meta-analysis comparing bone-targeted agents for the prevention of skeletal-related events in cancer patients with bone metastasis. Oncologist 2015; 20 (4): 440−449; doi: 10.1634/theoncologist.2014-0328.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Denosumab v léčbě a prevenci kostního postižení u nemocných s karcinomem prostaty

Karcinom prostaty zakládá metastázy nejčastěji v kostech. Jedná se převážně o osteoblastická ložiska, přičemž může být detekovatelná i osteoklastická aktivita. Zvýšení osteoklastické aktivity je spojeno s vyšším rizikem kostních komplikací, progrese nemoci a úmrtí. Z tohoto důvodu je léčba cílená na potlačení aktivity osteoklastů racionálním přístupem ke snížení rizika kostních komplikací souvisejících s nemocí, kostních metastáz a fraktur spojených s léčbou. Jednou z těchto terapeutických možností je i denosumab.

Podávání denosumabu u pacientů se solidními nádory a kostními metastázami

Denosumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti ligandu pro receptor aktivující jaderný faktor κB (RANKL), který reguluje remodelaci kosti. Autoři následujícího review ve své práci hodnotí dostupná klinická data o použití denosumabu v léčbě pacientů se solidními nádory a kostními metastázami.

Léčba kostních metastáz u rakoviny prostaty zlepšuje klinické výsledky

U většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) se objeví kostní metastázy, které působí negativně na strukturu a integritu kostí. Bývají příčinou bolestí a skeletálních komplikací (SREs), k nimž patří fraktury, komprese míchy a neurologické deficity. Zhoršují kvalitu pacientova života, morbiditu i mortalitu. Z toho vyplývá nutnost zaměřit se při léčbě nejen na základní onemocnění, tj. karcinom prostaty, ale i na výše uvedené kostní komplikace.Všechny novinky