Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba kostních komplikací pokročilého karcinomu prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 18.1.2016

Léčba kostních komplikací pokročilého karcinomu prostaty

Pokročilé stadium karcinomu prostaty je spojeno s kostními komplikacemi. Tyto komplikace do značné míry ovlivňují kvalitu života pacientů, zhoršují jejich přežívání a jsou velmi bolestivé. Jejich terapii shrnuje přehledový článek amerických a kanadských autorů publikovaný v prestižním časopisu Nature Reviews Clinical Oncology.

Osteoblastické metastázy mají ve skiagramu charakteristický denzní vzhled, ve skutečnosti však představují oblast, kde jsou vysoce aktivované osteoblasty i osteoklasty, a jsou značně křehké.

Aktivované osteoklasty jsou poměrně snadným terapeutickým cílem. Působí na ně jednak bisfosfonáty (např. zolendronát), které se vážou na odbourávanou kostní hmotu a inhibují její další resorpci navozením apoptózy osteoklastů, a jednak také denosumab, monoklonální protilátka proti RANKL (ligandu pro receptor aktivující jaderný faktor κB). Antiresorpční léčiva snižují incidenci kostních příhod u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty. 

Dalším možným terapeutickým cílem je ovlivnění nádorových buněk a prevence vzniku metastáz. Radium-223 zlepšuje přežití a prodlužuje čas do výskytu kostních příhod u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty, podobně jako inhibitory androgenní signalizace abirateron a enzalutamid. U enzalutamidu však v účinku dominuje spíše zpomalení progrese nemoci jako takové než přímý efekt na kost. Preventivní efekt již byl naznačen i u denosumabu a klinickým hodnocením procházejí také některé další látky. Z klinického hodnocení fáze II zatím slibně vychází např. nový inhibitor tyrosinkináz kabozantinib

Riziko kostních komplikací může být také navozeno antiandrogenní terapií karcinomu prostaty. Užívání antiandrogenů je asociováno se snížením kostní minerálové denzity a zvýšeným rizikem fraktur. Denosumab zvyšuje denzitu kostního minerálu a je schválen k redukci rizika fraktur u pacientů s nemetastatickým karcinomem prostaty léčených antiandrogeny. 

(pez)

Zdroj: Gartrell B. A., Saad F. Managing bone metastases and reducing skeletal related events in prostate cancer. Nat Rev Clin Oncol 2014 Jun; 11 (6): 335−345; doi: 10.1038/nrclinonc.2014.70. Erratum in: Nat Rev Clin Oncol 2015 Jan; 12 (1). 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti antiresorpční terapie u metastatického karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s onkologickými chorobami u mužů. Kostní metastázy jsou velmi častou součástí pokročilého onemocnění. Léčba antiresorpčními léčivy – bisfosfonáty a denosumabem – prokázala pozitivní efekt ve smyslu snížení rizik komplikací spojených s kostním zdravím a také preventivní efekt proti léčbou indukované ztrátě kostní hmoty.

Možnosti terapie kostních metastáz u diseminovaného karcinomu prostaty

Postižení skeletu je běžnou komplikací metastatického karcinomu prostaty a je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje kostních příhod, které mají negativní vliv na kvalitu života a dobu přežití nemocných. V prevenci a terapii kostních komplikací se uplatňuje několik různých lékových skupin, mezi něž patří například bisfosfonáty, monoklonální protilátky (denosumab) či radiofarmaka (radium-223).

Bolest u pacientů s kostními metastázami v důsledku pokročilého nádorového onemocnění

Kostní metastázy způsobují pacientům s pokročilým nádorovým onemocněním bolesti, které významně zhoršují kvalitu života. Hodnocení intenzity těchto bolestí a jejich terapeutické ovlivnění je přitom velmi komplikované.Všechny novinky