Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hladiny kostních markerů a klinické výsledky u pacientů s kostními metastázami po antiresorpční terapii − integrovaná analýza tří studií

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 3.7.2016

Hladiny kostních markerů a klinické výsledky u pacientů s kostními metastázami po antiresorpční terapii − integrovaná analýza tří studií

Hladiny kostních markerů po antiresorpční terapii korelují s prognózou onkologicky nemocných pacientů. Potvrdila to práce recentně publikovaná v časopisu Clinical Cancer Research.

Antiresorpční terapie signifikantně snižuje hladinu markerů kostního obratu (BTM) u pacientů s kostními metastázami. Cílem studie bylo prokázat spojitost mezi změnami BTM a celkovým přežitím (OS), progresí nemoci (DP) a progresí nemoci v kostech (DPB) u pacientů léčených denosumabem nebo kyselinou zoledronovou.

Studovaný soubor a metodika

Do retrospektivní integrované analýzy tří studií III. fáze bylo zahrnuto 5543 pacientů s kostními metastázami léčených demosumabem (n = 2775) nebo kyselinou zoledronovou (n = 2768). Medián věku obou skupin činil 63 let. Hladiny N-telopeptidu v moči (uNTx) a sérové kostní alkalické fosfatázy (sBSAP) byly stanoveny na počátku a po ukončení 3měsíční léčby. Hodnoty OS, DP a DPB byly srovnávány s hladinami BTM ≥ medián a s hladinami BTM < medián po ukončení 3měsíční léčby.

Výsledky

Výsledky této integrované analýzy lze shrnout následovně:

  • Koncentrace uNTx ≥ medián (10 nmol/mmol kreatininu) byly spojeny se signifikantně nižším OS v porovnání s hladinami uNTx < medián (HR 1,85; p < 0,0001).
  • Koncentrace sBSAP ≥ medián (12,6 ng/ml) byly spojeny se signifikantně nižším OS v porovnání s hladinami sBSAP < medián (HR 2,44; p < 0,0001). 
  • Koncentrace uNTx a sBSAP ≥ medián byly spojeny s výrazně vyšším rizikem DP (HR 1,31; p < 0,0001 a HR 1,71; p < 0,0001) a DPB (HR 1,11; p = 0,0407 a HR 1,27; p < 0,0001).

Závěr a shrnutí

Hladiny kostních markerů (po ukončení 3měsíční antiresorpční terapie) rovné či vyšší než medián byly spojeny s horšími klinickými výsledky. V praxi by proto stanovení kostních markerů po ukončení antiresorpční léčby mohlo sloužit jako jeden z časných, snadno měřitelných a neinvazivních prognostických faktorů onkologických pacientů.

(raj)

Zdroj: Lipton A., Smith M. R., Fizazi K. et al. Changes in bone turnover marker levels and clinical outcomes in patients with advanced cancer and bone metastases treated with bone antiresorptive agents. Clin Cancer Res 2016 May 2; pii: clincanres.3086.2015; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-3086 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perineurální invaze karcinomu prostaty v predikci kostních metastáz

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Stále se proto hledají prognostické faktory, které by pomohly určit například riziko rekurence onemocnění nebo vzniku vzdálených metastáz. Pro karcinom prostaty jsou typické kostní metastázy, jejichž výskyt byl v následující práci hodnocen při sledování histologického obrazu perineurální invaze.

Slibné biomarkery pro monitorování kostních metastáz

Tým českých autorů identifikoval panel 5 biomarkerů, který lze využít pro monitorování metastatického postižení kostí u onkologických pacientů. Slibnými biomarkery kostních metastáz mnohočetného myelomu, karcinomu prsu, prostaty a plic jsou GDF15, osteonektin, TRAP5, TWEAK a YKL40, tvrdí tým odborníků z Lékařské fakulty UK v Plzni. Výsledky jejich práce byly publikovány v dubnu 2016 v časopisu Anticancer Research.

Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty

Ve Spojených státech amerických došlo v poslední době k poklesu mortality na karcinom prostaty. Současně s tímto jevem došlo k poklesu prevalence kouření tabákových výrobků. Prezentovaná studie se tak zabývala právě možnou souvislostí mezi kouřením a mortalitou na karcinom prostaty.Všechny novinky