Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Denosumab je účinnější v prevenci symptomatických kostních příhod u pacientů s karcinomem prostaty s kostními metastázami než kyselina zolendronová

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 9.1.2015

Denosumab je účinnější v prevenci symptomatických kostních příhod u pacientů s karcinomem prostaty s kostními metastázami než kyselina zolendronová

Podle výsledků předkládané studie snižuje denosumab výskyt kostních příhod u mužů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty více než kyselina zolendronová a navíc je při léčbě denosumabem nižší i výskyt symptomatických skeletálních komplikací.

Pacienti s kostními metastázami karcinomu prostaty jsou po zbývající část života vystaveni riziku kostních komplikací (patologické zlomeniny, bolest léze vyžadující paliativní radioterapii, operace kostí z důvodu prevence nebo léčby zlomenin, komprese páteřní míchy), které významně zvyšují morbiditu, mortalitu a náklady na léčbu. V prevenci kostních příhod se u těchto pacientů podávají bisfosfonáty nebo humánní monoklonální protilátka (denosumab).

V klinické studii fáze III u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty a kostními metastázami prokázal denosumab snížení výskytu kostních komplikací (SSR) definovaných jako ozařování kostí, patologické zlomeniny, operace kostí nebo komprese páteřní míchy. Studie publikovaná v listopadu 2014 přinesla nové výsledky vycházející z dat získaných v této studii týkající se předem specifikovaného výzkumného parametru – výskytu symptomatických kostních komplikací.

Do studie byli zařazeni pacienti bez předchozí léčby bisfosfonáty s radiograficky doloženými metastázami. Byli randomizováni k podávání 120 mg denosumabu s. c. plus placeba i. v. nebo 4 mg kyseliny zolendronové i. v. plus placeba s. c. jednou za 4 týdny. Symptomatické kostní příhody (SSE) zahrnovaly ozařování kostí, symptomatické patologické zlomeniny, operace kostí nebo symptomatické komprese páteřní míchy.

V porovnání s kyselinou zolendronovou denosumab významně snížil riziko vzniku první SSE (poměr rizik 0,78, p = 0,005) i všech SSE (poměr výskytu 0,78, p = 0,004). U pacientů, kteří při vstupu do studie neuváděli žádnou nebo jen mírnou bolest, byly SSE i SRE spojeny s rozvojem střední až závažné bolesti.

Jak uzavřeli autoři této mezinárodní studie: U pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty a kostními metastázami snižuje denosumab riziko kostních komplikací v porovnání s kyselinou zolendronovou bez ohledu na to, zda byl sledovaný parametr definován jako jakákoli kostní komplikace, nebo symptomatická kostní komplikace.

(zza)

Zdroj: Smith M. R., Coleman R. E., Klotz L., et al. Denosumab for the Prevention of Skeletal Complications in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Comparison of Skeletal-Related Events and Symptomatic Skeletal Events. Ann Oncol. 2014 Nov 25. pii: mdu519. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Digitální vyšetření per rectum může identifikovat pacienty s rizikem karcinomu prostaty i při normální hladině PSA

Irská retrospektivní studie zahrnující 103 mužů, kteří podstoupili biopsii prostaty i při nízké hladině prostaticky specifického antigenu (PSA), ukázala význam vyšetření per rectum v primární péči pro záchyt karcinomu prostaty. Pozitivní výsledek digitálního vyšetření prostaty per rectum je důvodem k odeslání pacienta k dalšímu vyšetření i při normální sérové hladině PSA.Všechny novinky