Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Denosumab je superiorní vůči zoledronátu v prevenci kostních příhod

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 2.11.2015

Denosumab je superiorní vůči zoledronátu v prevenci kostních příhod

Karcinom prostaty je nyní díky moderní terapii vnímám jako chronické onemocnění. I s pokročilým postižením mohou pacienti žít řadu let. Kromě zpomalování progrese se léčba nemocných s karcinomem prostaty opírá také o zvládání klinických symptomů, které tuto chorobu provázejí. Pro pacienty s kostními metastázami je určena monoklonální protilátka denosumab. Data o srovnání denosumabu s bisfosfonátem zoledronátem v prevenci kostních příhod přinesla práce uveřejněná v časopisu European Journal of Cancer v roce 2012.

Denosumab jako zatím jediný lék působí na systém regulace osteoklastů RANKL – RANK – OPG (osteoprotegerin). RANKL se váže na svůj receptor RANK umístěný na povrchu osteoklastů a spouští všechny fáze jejich formování, fungování a přežívání. OPG se naopak váže na RANKL a vyřazuje ho tím z funkce. Denosumab napodobuje účinek OPG, na rozdíl od něj však má delší biologický poločas. Tím snižuje aktivitu osteoklastů a omezuje odbourávání kostní hmoty. Kromě managementu kostních metastáz je indikován například také v léčbě osteoporózy.

Důsledkem kostních metastáz jsou především kostní příhody (skeletal-related events, SRE), které provází bolest, zvýšená mortalita, snížená kvalita života a v neposlední řadě také značné ekonomické náklady. Ztráta kostní hmoty je navíc posílena podáváním antiandrogenní terapie, která je základem terapeutických režimů u mužů s karcinomem prostaty.

Léčba bisfosfonáty a denosumabem redukuje incidenci SRE. Jejich přímé porovnání přinesla například integrovaná analýza tří registračních studií denosumabu uveřejněná v časopisu European Journal of Cancer v roce 2012. Práce zahrnula více než 5 tisíc nemocných, kteří byli randomizováni k užívání buď zoledronátu, nebo denosumabu.

Ukázalo se, že nemocní, kteří užívali denosumab, měli čas do první SRE prodloužený o 8,2 měsíce oproti těm, kteří dostávali zoledronát, a o 27,6 měsíce oproti nemocným, kteří nedostávali žádnou antiresorpční terapii. Po celou dobu studie navíc pacienti léčení denosumabem udávali vyšší kvalitu života a látka měla významnější vliv na prevenci bolesti a nižší spotřebu opiátů. Incidence nežádoucích účinků obou léčiv byla srovnatelná.

Denosumab se tak ukázal jako superiorní vůči bisfosfonátu zoledronátu v managementu kostních metastáz pokročilého karcinomu prostaty.

(ond)

Zdroj: Lipton A., Fizazi K., Stopeck A. T. et al. Superiority of denosumab to zoledronic acid for prevention of skeletal-related events: a combined analysis of 3 pivotal, randomised, phase 3 trials. Eur J Cancer 2012 Nov; 48 (16): 3082–3092; doi: 10.1016/j.ejca.2012.08.002.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úbytek kostní hmoty u androgendeprivační terapie pacientů s karcinomem prostaty – jaké jsou možnosti?

Androgendeprivační terapie (ADT) je v současné době standardní nebo adjuvantní léčbou u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Jedním z nežádoucích účinků je však vliv ADT na kostní hmotu.

Denosumab chrání před osteolytickými metastázami

Karcinom prostaty patří celosvětově mezi nejčastější nádory postihující muže. S vývojem nových terapeutických režimů se přitom postupně mění spíše v chronické onemocnění, se kterým pacienti žijí po celou řadu let. Na významu tak nabývají otázky kvality života postižených, které v pokročilých fázích velmi často trápí osteolytické kostní metastázy. Využití denosumabu u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) se věnovala práce uveřejněná letos v časopise Annals of Oncology.

Vysoká hladina PSA a její rychlý nárůst jsou nepříznivými prognostickými faktory u karcinomu prostaty

U pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty léčených androgendeprivační terapií znamená hladina prostatického specifického antigenu (PSA) > 8 ng/ml nebo zdvojnásobení hladiny PSA do 6 měsíců zvýšené riziko vzniku kostních metastáz i úmrtí. Jde o výsledky dánské studie s 2494 pacienty publikované v červnu 2015.Všechny novinky