Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost dlouhodobé léčby denosumabem u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty nebo prsu

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.12.2015

Bezpečnost dlouhodobé léčby denosumabem u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty nebo prsu

Podle aktuální studie publikované v časopisu Supportive Care in Cancer je dlouhodobá léčba denosumabem u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty a prsu bezpečná, a to i po předchozí terapii kyselinou zoledronovou.

Denosumab i kyselina zoledronová (ZA) prokazatelně redukují výskyt kostních komplikací u pacientů s karcinomem prostaty nebo prsu. Dosud však chybí dostatek informací o jejich bezpečnosti při dlouhodobé léčbě. Aktuální práce mezinárodního kolektivu autorů shrnující výsledky otevřených extenzí dvou studií fáze III se zaměřila na hodnocení dlouhodobé bezpečnosti denosumabu.

Sledováni byli pacienti s metastatickým karcinomem prsu nebo prostaty léčení ve dvojitě zaslepeném režimu denosumabem (120 mg každé 4 týdny subkutánně) nebo ZA (4 mg každé 4 týdny intravenózně). Protože se v případě denosumabu prokázala vyšší účinnost, bylo pacientům nabídnuto jeho podávání v otevřené extenzi po dobu dalších 2 let.

Kumulativní medián expozice denosumabu byl 19,1 měsíce ve studii s pacienty s karcinomem prsu (n = 1019) a 12,0 měsíce ve studii s pacienty s karcinomem prostaty (n = 942). Celkem 295 pacientů bylo denosumabem léčeno více než 3 roky. V průběhu otevřeného sledování nebyly identifikovány žádné nové bezpečnostní signály, a to ani u pacientů původně léčených ZA.

Během zaslepených sledování byla na expozici adjustovaná incidence osteonekróz čelisti 49 (1,9 %) v případě denosumabu a 31 (1,2 %) při podávání ZA. Celkem se vyskytlo (bez adjustace na expozici) 32 (6,9 %) a 25 (5,5 %) nových případů osteonekróz čelisti u pacientů pokračujících v léčbě denosumabem a u těch, kteří byli původně léčeni ZA. Incidence hypokalcémie činila 4,3 % u pacientů pokračujících v léčbě denosumabem a 3,1 % u těch, kteří na něj přešli po léčbě ZA.

Předkládaná práce neidentifikovala žádné nové bezpečnostní signály při dlouhodobé léčbě denosumabem. Prokázala navíc bezpečnost denosumabu po předchozí terapii ZA. Hypokalcémie se vyskytovala se stejnou četností během zaslepeného i otevřeného sledování. Incidence osteonekrózy čelisti v závislosti na expozici antiresorpční léčbě vzrostla. To je však v souladu s již dříve publikovanými výsledky.

(the)

Zdroj: Stopeck A. T., Fizazi K., Body J. J. et al. Safety of long-term denosumab therapy: results from the open label extension phase of two phase 3 studies in patients with metastatic breast and prostate cancer. Support Care Cancer 2015 Sep 3; doi: 10.1007/s00520-015-2904-5 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úloha sester v managementu kostních metastáz

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější maligní nádory u mužské populace. S rozvojem moderní terapie se neustále prodlužuje medián přežití a z novotvaru prostaty se tak stává spíše chronické onemocnění. Jednou z komplikací, které trápí postižené v pokročilých fázích nemoci, jsou kostní metastázy. Sofistikovanou možnost jejich managementu představuje monoklonální protilátka denosumab. Úlohou sester v této problematice se zabýval článek, který byl letos uveřejněn v časopisu Supportive Care in Cancer.

Nežádoucí účinky androgendeprivační terapie u karcinomu prostaty

Androgendeprivační terapie (ADT) tvoří základní komponentu léčby agresivní a pokročilé formy rakoviny prostaty. Pacienty na této terapii však provází množství nežádoucích účinků. Jaké jsou možnosti jejich řešení?

Denosumab je superiorní vůči zoledronátu v prevenci kostních příhod

Karcinom prostaty je nyní díky moderní terapii vnímám jako chronické onemocnění. I s pokročilým postižením mohou pacienti žít řadu let. Kromě zpomalování progrese se léčba nemocných s karcinomem prostaty opírá také o zvládání klinických symptomů, které tuto chorobu provázejí. Pro pacienty s kostními metastázami je určena monoklonální protilátka denosumab. Data o srovnání denosumabu s bisfosfonátem zoledronátem v prevenci kostních příhod přinesla práce uveřejněná v časopisu European Journal of Cancer v roce 2012.Všechny novinky