Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Inkontinence: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Michiganský dotazník a jeho využití pro screening močové inkontinence

Specializace: praktické lékařství pro dospělé urologie
Téma: Inkontinence

Vydáno: 14.2.2018

Michiganský dotazník a jeho využití pro screening močové inkontinence

Jednoduchý a ověřený dotazník M-ISI (Michigan Incontinence Symptom Index) slouží k posouzení typu a klinické závažnosti močové inkontinence. Autoři z pracoviště, kde tento dotazník vznikl, hodnotili v rámci studie Establishing the Prevalence of Incontinence (EPI) možnost jeho využití při screeningu klinicky relevantní močové inkontinence u žen.

Úvod

Kvůli narůstající potřebě klinicky použitelného, jednoduchého a validovaného nástroje pro stanovování typu a tíže močové inkontinence vznikl v roce 2014 Michiganský index symptomů inkontinence (M-ISI). Dotazník sestávající z 10 otázek může pacientovi předložit lékař, případně je dotyčný schopen je absolvovat i samostatně. Test je složen z několika podoblastí:

  • Prvních 8 otázek je zaměřeno na závažnost inkontinence (oblast „Závažnost“), zbývající 2 na každodenní nesnáze, které inkontinence ženě přináší (oblast „Nesnáze“).
  • V oblasti „Závažnost“ jsou 3 otázky zaměřeny na stresovou inkontinenci, 3 na urgentní inkontinenci a 2 na užívání vložek.

U každé otázky pacient uvádí odpověď na škále 0–4; maximální skóre tedy činí 40. Jednotlivé podoblasti mohou být vyhodnocovány zvlášť i dohromady. Získané informace o typu a závažnosti obtíží spojených s únikem moči jsou velmi cenné při sledování a léčbě pacientek. Nabízí se však i možnost využití testu v rámci primární péče ke screeningu – vyhledávání žen, jež trpí klinicky relevantní močovou inkontinencí a zasluhovaly by pozornost odborníka.

Metodika studie

Studie případů a kontrol se zúčastnilo 394 žen ve věku 35–64 let, s inkontinencí i bez ní, z nichž 214 absolvovalo klinické vyšetření a urodynamické testování ke stanovení přítomnosti, typu a závažnosti inkontinence a současně vyplnilo dotazník M-ISI. Výsledky M-ISI byly analyzovány s využitím křivek ROC (receiver operating characteristic) ve snaze nalézt optimální diagnostické prahové hodnoty, při jejichž dosažení je velká pravděpodobnost, že žena trpí klinicky významným únikem moči.

Výsledné hodnoty

Průměrný věk žen činil 50,5 roku, průměrný počet porodů 2,2 a průměrná hodnota body mass indexu (BMI) 33,1 kg/m2. Z 214 analyzovaných žen byla u 47,7 % stanovena diagnóza močové inkontinence jakéhokoliv typu.

Jako optimální diagnostická prahová skóre M-ISI se ukázaly následující hodnoty:

  •  skóre dílčí domény stresové inkontinence ≥ 3 (plocha pod křivkou [AUC] = 0,79);
  •  skóre dílčí domény urgentní inkontinence ≥ 5 (AUC = 0,88);
  •  celkové skóre ≥ 7 (AUC = 0,89).

Senzitivita a specificita těchto diagnostických prahů dotazníku M-ISI dosahovaly 77, resp. 73 % pro stresovou, 86, resp. 76 % pro urgentní a 84, resp. 75 % pro celkovou inkontinenci.

Validita a dostupnost testu

Michiganský index symptomů inkontinence (M-ISI) může být využíván jako screeningový test klinicky významné močové inkontinence s dobrou senzitivitou i specificitou u žen ve věku 35 až 64 let. Dotazník v anglické verzi je jako součást původní publikace (Suskind et al., 2014) dostupný zdarma na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23945994.

(luko)

Zdroje:
1. Suskind A. M., Dunn R. L., Morgan D. M. et al. The Michigan Incontinence Symptom Index (M-ISI): a clinical measure for type, severity, and bother related to urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2014; 33 (7): 1128–1134, doi: 10.1002/nau.22468.
2. Suskind A. M., Dunn R. L., Morgan D. M. et al. A screening tool for clinically relevant urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2015; 34 (4): 332–335, doi: 10.1002/nau.22564.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inkontinence trápí i muže

O inkontinenci se často mluví v souvislosti se ženami, ale netýká se jen jich. Ve věkové kategorii nad 70 let postihuje zhruba každého čtvrtého muže.

Močová inkontinence a dopady na psychiku pacientek – poznatky z mezinárodního průzkumu

Bližší analýza vztahu mezi močovou inkontinencí a psychickou kondicí je téma, které má význam pro značné množství žen. Prevalence močové inkontinence dosahuje mezi dospělými ženami přibližně 18 %. U starších žen může dosahovat až 55 %. Na spojitost mezi inkontinencí a psychickým stavem upozorňuje řada studií a na toto téma se soustředil také mezinárodní průzkum prezentovaný v časopise BMC Urology.

Inkontinence ve stáří a možnosti její prevence

Inkontinence moči se týká všech věkových skupin, ale její výskyt ve stáří se zvyšuje. Vzhledem ke stárnutí populace se tedy stává stále častějším problémem, který s sebou kromě zdravotních komplikací nese i jisté společenské stigma, jež pacientům často brání včas vyhledat pomoc. Prevence a aktivní nabízení pomoci by měly být běžnou součástí lékařské praxe.Všechny novinky