Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Informační technologie v medicíně: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Informační technologie v medicíně

Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku

Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku

Publikovaná zkušenost autorů z Kliniky onkologické LF OU a FN Ostrava ukazuje, jakým způsobem retrospektivní sběr klinických parametrických dat v lokálně provozovaném databázovém systému přináší cenná data užitečná coby indikátory kvality v onkologické péči. Skupina autorů hodnotila krátkodobé i dlouhodobé výsledky léčby pacientů s nádory hlavy a krku, a to standardními ukazateli dosažené léčebné odpovědi a přežití. Výsledky projektu metodicky přispějí k exaktnímu hodnocení diagnostiky a terapie nemocných s touto chorobou a napomohou optimalizaci léčebné péče.   celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie ortopedie revmatologie zdravotnictví
Systém včasného záchytu akutního poškození ledvin

Systém včasného záchytu akutního poškození ledvin

Cílem výzkumu prováděného naší pracovní skupinou je včasná identifikace nemocných s akutním poškozením ledvin (AKI) a zjištění jeho skutečné prevalence, etiologie i dalších souvisejících údajů. Ve druhé fázi se pak zabýváme možnostmi automatické detekce těchto nemocných v našem zdravotnickém zařízení a zavedením odpovídajícího diagnosticko-terapeutického procesu.    celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie ortopedie revmatologie zdravotnictví
Nemocniční informační systémy: třídění a klasifikace dat potřebných pro diagnostiku a léčbu (1. díl)

Nemocniční informační systémy: třídění a klasifikace dat potřebných pro diagnostiku a léčbu (1. díl)

Gastroenterolog MUDr. Tomáš Grega z oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha v následujícím textu přibližuje práci s pacientskými daty v klinické praxi i výzkumu na tomto pracovišti.   celý článek
Specializace: anesteziologie a resuscitace gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie ortopedie revmatologie zdravotnictví
 
 
 

 
 

 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy

 
 

Zajímavé odkazy