Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Imunoterapie v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Exprese PD-L1 u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Specializace: onkologie pneumologie a ftizeologie urologie
Téma: Imunoterapie v onkologii

Vydáno: 11.4.2018

Exprese PD-L1 u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Mezinárodní kolektiv autorů publikoval na konci loňského roku systematický přehled, který se zabývá vztahem mezi ligandem receptoru programované buněčné smrti (PD-L1) a důležitými klinickými charakteristikami pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), významem exprese PD-L1 pro prognózu NSCLC a možným využitím tohoto biomarkeru pro predikci odpovědi pacientů s pokročilým/metastatickým NSCLC na léčbu cílenou na dráhu PD-1/PD-L1.

Imunitní kontrolní body a léčba onkologických onemocnění

Některé nádory jsou schopné vyhnout se detekci imunitním systémem organismu díky ovlivnění inhibičních imunitních kontrolních bodů, např. v dráze receptoru programované buněčné smrti (PD-1) a jeho ligandu (PD-L1). Léčba protilátkami, které tuto dráhu blokují, se jeví jako slibná terapie u pacientů s pokročilým/metastatickým NSCLC.

Tito pacienti mají obecně špatnou prognózu s krátkou dobou přežití. Léčba NSCLC se proto stále více personalizuje a cílená terapie pro jednotlivé pacienty se volí na základě různých definovaných biomarkerů. Autoři přehledu se zaměřili na klinické studie hodnotící vztah mezi expresí PD-L1, klinickopatologickými parametry, prognózou a/nebo odpovědí na léčbu látkami cílícími na dráhu PD-1/PD-L1.

Výsledná zjištění

Prohledávání databází Medline Embase a sborníků z významných onkologických konferencí nakonec vedlo k nalezení 35 prací, jež splňovaly vstupní kritéria a byly zahrnuty do analýzy. Exprese PD-L1 byla nejčastěji hodnocena imunohistochemicky, ale metody stanovení PD-L1 v nádorové tkáni se napříč studiemi značně lišily.

Celkově nebyla nalezena asociace mezi expresí PD-L1 a pohlavím, věkem, celkovým stavem a kuřáctvím pacientů. Exprese PD-L1 nekorelovala ani s nádorovou histologií (adenokarcinom vs. dlaždicobuněčný karcinom), diferenciací a mutačním statusem v genech EGFR/KRAS/ALK.

V několika studiích korelovala vysoká exprese PD-L1 s kratším přežíváním pacientů ve srovnání s nízkou expresí. Většina dat však naznačovala, že pacienti s vysokou expresí PD-L1 mají větší pravděpodobnost terapeutického přínosu léčby látkami cílícími na dráhu PD-1/PD-L1 (nivolumab, pembrolizumab, durvalumab, atezolizumab, avelumab).

Diskuse a závěr

Vzhledem k variabilitě metod použitých pro určení exprese PD-L1 ve vzorcích nádorové tkáně pacientů s NSCLC by bylo třeba zavést standardní validovanou metodu pro diagnostické stanovení exprese PD-L1. Využití tohoto biomarkeru jako prognostického faktoru vyžaduje další studie.

S pokračujícím výzkumem anti-PD-1/PD-L1 léčiv se zdá, že exprese PD-L1 bude mít důležitou úlohu ve výběru pacientů, kteří budou z monoterapie těmito látkami nejvíce profitovat, a k nasměrování pacientů s nižšími hladinami exprese PD-L1 v nádorové tkáni směrem k alternativním možnostem léčby, např. ke kombinované imunologické léčbě.

(este)

Zdroj: Brody R., Zhang Y., Ballas M. et al. PD-L1 expression in advanced NSCLC: insights into risk stratification and treatment selection from a systematic literature review. Lung Cancer 2017; 112: 200–215, doi: 10.1016/j.lungcan.2017.08.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Biomarkery v imunoterapii karcinomu močového měchýře

Terapeutické možnosti léčby metastatického urotelového karcinomu (mUC) zůstávaly po dlouhou dobu omezeny na kombinovanou chemoterapii. V posledním roce však bylo schváleno 5 nových účinných látek cílených na imunologické procesy na ose PD-1/PD-L1. Klinicky vypovídající biomarkery, které by pomohly určit terapii vhodnou pro konkrétního pacienta, přitom dosud nebyly spolehlivě stanoveny. Následující stručný přehled shrnuje dosavadní poznatky z klinických hodnocení.

Moderní metody imunoterapie karcinomu močového měchýře

Co přineslo více než 40 let klinického výzkumu imunoterapie karcinomu močového měchýře? Registrovaná léčiva i experimentální terapii představuje přehledová práce uroonkologů z Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Imunoterapie nádorových onemocnění

Imunoterapeutické strategie byly nedávno úspěšně použity v léčbě různých malignit. Zvyšující se porozumění interakcím mezi nádorem a organismem hostitele během několika posledních let vedlo k návrhům různých slibných léčebných postupů. Nabízený přehled stručně shrnuje základní principy imunoterapie nádorových onemocnění.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy