Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Imunoterapie v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Imunoterapie v onkologii

reklamní sdělení

Biomarkery v imunoterapii karcinomu močového měchýře

Biomarkery v imunoterapii karcinomu močového měchýře

Terapeutické možnosti léčby metastatického urotelového karcinomu (mUC) zůstávaly po dlouhou dobu omezeny na kombinovanou chemoterapii. V posledním roce však bylo schváleno 5 nových účinných látek cílených na imunologické procesy na ose PD-1/PD-L1. Klinicky vypovídající biomarkery, které by pomohly určit terapii vhodnou pro konkrétního pacienta, přitom dosud nebyly spolehlivě stanoveny. Následující stručný přehled shrnuje dosavadní poznatky z klinických hodnocení.   celý článek
Specializace: onkologie urologie
Moderní metody imunoterapie karcinomu močového měchýře

Moderní metody imunoterapie karcinomu močového měchýře

Co přineslo více než 40 let klinického výzkumu imunoterapie karcinomu močového měchýře? Registrovaná léčiva i experimentální terapii představuje přehledová práce uroonkologů z Kalifornské univerzity v Los Angeles.   celý článek
Specializace: onkologie urologie
Možnosti imunoterapie v léčbě karcinomu plic

Možnosti imunoterapie v léčbě karcinomu plic

Karcinom plic patří mezi zhoubné nádory s vysokou incidencí a špatnou prognózou. V poslední době se ukazují nadějné výsledky léčby ovlivňující funkci imunitního systému i u pacientů s plicním karcinomem.   celý článek
Specializace: onkologie pneumologie a ftizeologie urologie
Exprese PD-L1 u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Exprese PD-L1 u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Mezinárodní kolektiv autorů publikoval na konci loňského roku systematický přehled, který se zabývá vztahem mezi ligandem receptoru programované buněčné smrti (PD-L1) a důležitými klinickými charakteristikami pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), významem exprese PD-L1 pro prognózu NSCLC a možným využitím tohoto biomarkeru pro predikci odpovědi pacientů s pokročilým/metastatickým NSCLC na léčbu cílenou na dráhu PD-1/PD-L1.   celý článek
Specializace: onkologie pneumologie a ftizeologie urologie
Imunoterapie nádorových onemocnění

Imunoterapie nádorových onemocnění

Imunoterapeutické strategie byly nedávno úspěšně použity v léčbě různých malignit. Zvyšující se porozumění interakcím mezi nádorem a organismem hostitele během několika posledních let vedlo k návrhům různých slibných léčebných postupů. Nabízený přehled stručně shrnuje základní principy imunoterapie nádorových onemocnění.   celý článek
Specializace: onkologie pneumologie a ftizeologie urologie
Exprese PD-L1 neovlivňuje jen protinádorovou imunitu, ale také chování nádorových buněk

Exprese PD-L1 neovlivňuje jen protinádorovou imunitu, ale také chování nádorových buněk

Zpočátku se mělo za to, že úkolem molekul imunitních kontrolních bodů (immune checkpoints molecules) produkovaných nádorovými buňkami je modulace protinádorové imunitní odpovědi. V poslední době však vychází najevo, že jejich exprese výrazně ovlivňuje také samotnou nádorovou buňku a je přímo spojena se získáním typických maligních znaků.   celý článek
Specializace: onkologie pneumologie a ftizeologie urologie
 
 
 

 
 

 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy