Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sevelamer snižuje riziko rozvoje hypomagnezémie u hemodialyzovaných pacientů

Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Téma: Hyperfosfatemie

Vydáno: 14.9.2016

Sevelamer snižuje riziko rozvoje hypomagnezémie u hemodialyzovaných pacientů

Užívání sevelameru je spojeno se zpomalením progrese cévních kalcifikací. Tento pozitivní vliv na cévní stěnu je důsledkem snížení hladiny fosforu v séru, ale mohou se na něm podílet i další účinky sevelameru. Protektivní vliv na cévní stěnu má rovněž hořčík. Nedávno publikovaná studie se zabývala možným vlivem sevelameru na hladinu hořčíku v séru.

Dlouhodobý deficit hořčíku je spojen se zvýšeným rizikem vzniku diabetu mellitu a kardiovaskulárních komplikací. Nedávné observační studie naznačují, že nedostatek hořčíku by mohl být spojen i s rozvojem chronického onemocnění ledvin (CKD) a s celkovou a zejména kardiovaskulární mortalitou pacientů v terminálním (dialyzačním) stadiu CKD.

U nemocných se zachovanou funkcí ledvin je homeostáza hořčíku regulována ledvinami, zatímco u hemodialyzovaných pacientů jeho hladina závisí na příjmu z potravy, nutričním stavu nemocného, dialyzační dávce a složení dialyzačního roztoku. Cílem argentinské klinické studie publikované v Clinical Kidney Journal bylo analyzovat vliv sevelameru na riziko vzniku hypomagnezémie u pacientů v dialyzačním stadiu CKD.

Metodika studie

Observační průřezová studie zahrnula nemocné, kteří byli k 1. červnu 2015 po dobu alespoň 3 měsíců v péči dialyzační jednotky Hospital Italiano de Buenos Aires. Pacienti 3× týdně podstupovali hemodialýzu s použitím bikarbonátového/citrátového dialyzačního roztoku. Výchozí hodnota sérové hladiny hořčíku se určila jako průměr ze 3 po sebe jdoucích měsíčních hodnot. Údaje ohledně užívání vazačů fosfátů byly získány z klinických záznamů pacientů. Větší část pacientů (66 %) užívala inhibitory protonové pumpy (PPIs). Spojitost mezi podáváním PPIs a hypomagnezémií popsaly dvě recentně publikované práce. Nikdo z pacientů neužíval medikaci obsahující hořčík.

Výsledky

Do studie bylo zahrnuto celkem 151 pacientů. Všichni účastníci užívali vazače fosfátů (z toho více než polovina sevelamer-karbonát, 32 % octan vápenatý a 13 % uhličitan vápenatý). Celkově byla sérová hladina hořčíku výrazně vyšší u nemocných užívajících sevelamer oproti těm, kteří ho neužívali (0,84 ± 0,12 vs. 0,74 ± 0,16 mmol/l; p = 0,0064). Zároveň byl mezi pacienty, kteří měli sérovou hladinu hořčíku ve fyziologických mezích, vysoký podíl osob užívajících sevelamer (p = 0,02). A naopak větší část pacientů s hypomagnezémií užívala PPIs. V multivariačním modelu, jenž zahrnul použití PPIs, se sevelamer ukázal být nezávislým protektivním faktorem rozvoje hypomagnezémie (odds ratio [OR] 0,44; 95% CI 0,21−0,87).

Závěr

Z provedené studie lze vyvodit závěr, že nekalciový vazač fosfátů sevelamer-karbonát normalizuje hladinu hořčíku v krvi a snižuje riziko rozvoje hypomagnezémie, a to i po adjustaci pro užívání PPIs. Normalizace sérových hladin hořčíku se tak může podílet na přínosu sevelameru v prevenci vaskulárních kalcifikací.

(raj)

Zdroj: Rosa-Diez G., Negri A. L., Crucelegui M. S. et al. Sevelamer carbonate reduces the risk of hypomagnesemia in hemodialysis-requiring end-stage renal disease patients. Clin Kidney J 2016 Jun; 9 (3): 481−485, doi: 10.1093/ckj/sfw021.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nákladová efektivita léčby hyperfosfatémie v predialyzačním stadiu chronického selhání ledvin: sevelamer je ekonomicky výhodnou volbou

Nasazování sevelameru jakožto léku první volby mnohdy komplikuje jeho vyšší cena. Nedávno provedená rozsáhlá studie však naznačuje, že opak je pravdou a tato terapie vychází z nákladového hlediska výhodně.

Příznivé účinky sevelameru na kardiovaskulární rizikové faktory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Sevelamer prostřednictvím svých pleiotropních účinků příznivě ovlivňuje funkci endotelu a snižuje mortalitu pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD).

Sevelamer pro kardiovaskulární zdraví pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin

Následující článek přináší přehledné shrnutí vztahu hyperfosfatémie, koronárních kalcifikací a terapie vazači fosfátů u dialyzovaných pacientů a nalezené shody či odlišnosti u pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin.Všechny novinky