Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hyperfosfatemie

Sevelamer zachovává mechanické vlastnosti kosti v animálním modelu pokročilé renální insuficience s acidózou

Sevelamer zachovává mechanické vlastnosti kosti v animálním modelu pokročilé renální insuficience s acidózou

Klíčovým bodem léčby renální osteopatie je efektivní kontrola hyperfosfatémie. Vědci z Finska a Spojených států v in vivo studii ověřili, že nekalciový fosfátový vazač sevelamer příznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti kosti. Své závěry publikovali v září 2016 v časopisu PLoS One.   celý článek
Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Sevelamer má prokazatelné výhody v porovnání s kalciovými vazači fosfátů − metaanalýza

Sevelamer má prokazatelné výhody v porovnání s kalciovými vazači fosfátů − metaanalýza

Metaanalýza více než padesáti klinických studií neobjevila klinický důvod, který by vysvětloval, proč jsou při léčbě hyperfosfatémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) nejvíce předepisovány kalciové vazače fosfátů. Naopak prokázala přínos sevelameru v podobě nižšího rizika hyperkalcémie, hospitalizací a některých kardiovaskulárních komplikací.   celý článek
Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Sevelamer je nákladově efektivní variantou léčby hyperfosfatémie u nově dialyzovaných pacientů ve srovnání s terapií kalcium-karbonátem

Sevelamer je nákladově efektivní variantou léčby hyperfosfatémie u nově dialyzovaných pacientů ve srovnání s terapií kalcium-karbonátem

Nedávná multicentrická randomizovaná otevřená studie INDEPENDENT ukázala, že sevelamer ve srovnání s kalcium-karbonátem zlepšuje přežití u nově dialyzovaných pacientů. Cílem práce publikované v Journal of Nephrology bylo zhodnotit nákladovou efektivitu léčby sevelamerem ve srovnání s kalcium-karbonátem na základě dat z této studie.   celý článek
Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Klinické a ekonomické aspekty terapie sevelamerem u pacientů v konečné fázi renálního selhání

Klinické a ekonomické aspekty terapie sevelamerem u pacientů v konečné fázi renálního selhání

Kontrola fosfatémie u pacientů s chronickým renálním selháním je stále velkou terapeutickou výzvou. Navzdory pokrokům dialyzačních technik se nejméně u čtvrtiny pacientů nedaří dosáhnout optimálních hladin fosfátů v krvi. Přehledová práce se zabývá účinky sevelameru v terapii hyperfosfatémie z klinického i ekonomického hlediska.   celý článek
Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Sevelamer je ve srovnání s kalciovými vazači pravděpodobně spojen s nižší mortalitou pacientů s kostní nemocí způsobenou chronickou insuficiencí ledvin

Sevelamer je ve srovnání s kalciovými vazači pravděpodobně spojen s nižší mortalitou pacientů s kostní nemocí způsobenou chronickou insuficiencí ledvin

Minerálová dysbalance a kostní změny spojené s chronickým onemocněním ledvin jsou spojeny s nepříznivými výsledky léčby – ovlivňují kvalitu, ale i délku života. Typické jsou vysoké hladiny fosfátu a ve snaze o jejich ovlivnění jsou podávány fosfátové vazače. Systematická analýza, kterou provedli autoři z kanadského Hamiltonu, byla zaměřena na srovnání dostupných fosfátových vazačů u této skupiny pacientů.   celý článek
Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Sevelamer snižuje riziko rozvoje hypomagnezémie u hemodialyzovaných pacientů

Sevelamer snižuje riziko rozvoje hypomagnezémie u hemodialyzovaných pacientů

Užívání sevelameru je spojeno se zpomalením progrese cévních kalcifikací. Tento pozitivní vliv na cévní stěnu je důsledkem snížení hladiny fosforu v séru, ale mohou se na něm podílet i další účinky sevelameru. Protektivní vliv na cévní stěnu má rovněž hořčík. Nedávno publikovaná studie se zabývala možným vlivem sevelameru na hladinu hořčíku v séru.   celý článek
Specializace: dětská nefrologie nefrologie