Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nutraceutický účinek Armolipidu Plus ve snižování celkového a LDL cholesterolu u jedinců s mírnou až středně závažnou dyslipidemií

Specializace: farmaceutický asistent farmacie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hypercholesterolémie

Vydáno: 23.5.2017

Nutraceutický účinek Armolipidu Plus ve snižování celkového a LDL cholesterolu u jedinců s mírnou až středně závažnou dyslipidemií

V programech na snížení celkového a LDL cholesterolu v rámci prevence kardiovaskulárních příhod stojí v první řadě změny životního stylu. Důležité údaje k otázce účinnosti nutraceutického přístupu v terapii dyslipidemie přináší následující přehledný souhrn výsledků klinických studií.

Úvod

V několika randomizovaných kontrolovaných studiích byly zkoumány účinky produktu Armolipid Plus, který kombinuje tři přirozeně se vyskytující látky (polikosanol, červenou fermentovanou rýži a berberin) s kyselinou listovou, koenzymem Q10 a astaxanthinem. Tyto složky byly vybrány proto, že by měly působit proti faktorům přispívajícím k tvorbě aterosklerotických plátů, a to již v jejich počátečních stadiích.

Studie zahrnuté do přehledu

Sedm studií bylo placebem kontrolovaných, 2 hodnotily porovnání s ezetimibem a ve 4 případech šlo o multicentrické otevřené studie porovnávající dietu v kombinaci s Armolipidem Plus a vlastní dietu. Pacienti s mírnou až středně těžkou dyslipidemií zahrnutí ve studiích byli léčeni po dobu 6−48 týdnů. Některé studie hodnotily účinek produktu u specifických skupin nemocných, u nichž byly např. kontraindikovány statiny nebo je špatně tolerovali.

Výsledná zjištění

Několik randomizovaných kontrolovaných klinických studií ukázalo, že přidání produktu Armolipid Plus k nízkotučnému dietnímu režimu účinně snižuje celkový (TC) i LDL cholesterol (LDL-c). Průměrné snížení TC se pohybovalo v rozmezí 11−21 % a u LDL-c v rozmezí 15−31 %. U pacientů netolerujících statiny, u nichž se nepodařilo dosáhnout cíle při podávání ezetimibu, se přidáním Armolipidu Plus dosáhlo zlepšení o 10 % u TC i LDL-c. Produkt navíc poskytuje další výhody, jako zlepšení poddajnosti cév a inzulinové rezistence.

Závěr

Vedle dietních opatření by mohl být Armolipid Plus dobrou volbou pro jedince s mírnou až středně těžkou dyslipidemií. Zároveň nabízí efektivní alternativu v případě intolerance statinů, je bezpečný a dobře tolerovaný.

(ave)

Zdroj: Barrios V., Escobar C., Cicero A. F., et al. A nutraceutical approach (Armolipid Plus) to reduce total and LDL cholesterol in individuals with mild to moderate dyslipidemia: review of the clinical evidence. Atheroscler Suppl 2017 Feb; 24: 1−15, doi: 10.1016/j.atherosclerosissup.2016.10.003.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak ovlivňují lipidový profil nutraceutika z mořských ryb?

Snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) je ústředním cílem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemické choroby srdeční. Odhaduje se, že každé snížení LDL-c o 1 % koresponduje se snížením rizika kardiovaskulárního onemocnění o 1−2 %.

Nefarmakologická léčba dyslipidémií

Nefarmakologická léčba může ovlivňovat aterogenezi buď přímo, nebo nepřímo působením na tradiční rizikové faktory (lipidový profil, krevní tlak, hladina glukózy). Je nicméně prokázáno, že snížení non-HDL cholesterolu redukuje riziko kardiovaskulárních příhod bez ohledu na mechanismus jeho dosažení.

Vliv kombinace nutraceutik na remodelaci levé komory srdeční u osob s metabolickým syndromem

Níže prezentovaná randomizovaná studie sledovala efekt kombinace nutraceutik (500 mg berberinu, 3 mg fermentované rýže monakolinu K, 10 mg polikosanolu) přidaných ke standardní léčbě metabolického syndromu na inzulinovou rezistenci a další parametry.Všechny novinky