Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Krátkodobý efekt kombinované léčby nutraceutiky na hladinu lipidů, mastných kyselin, hemodynamické parametry a kardiovaskulární riziko

Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hypercholesterolémie

Vydáno: 28.11.2017

Krátkodobý efekt kombinované léčby nutraceutiky na hladinu lipidů, mastných kyselin, hemodynamické parametry a kardiovaskulární riziko

V současnosti vzrůstá zájem o nutraceutika zlepšující kardiovaskulární rizikové faktory a související orgánové postižení. Nutraceutika jsou skupinou preparátů s obsahem složky přírodního původu, které mají biologické účinky a příznivě působí na lidský organismus. Jejich efektivitou se zabývala klinická studie, jejíž výsledky byly recentně publikované v časopisu Advances in Therapy.

Cíl studie

Cílem dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované klinické studie bylo porovnat efekt kombinovaného nutraceutického přípravku obsahujícího červenou fermentovanou rýži (10 mg), fytosteroly (800 mg) a L-tyrosol (5 mg) na hodnoty plazmatických lipidů, krevní tlak, endotelové funkce a aterosklerotické postižení tepen ve skupině 60 pacientů s polygenně podmíněnou hypercholesterolémií, která nereaguje na dodržování středomořské diety. 

Výsledky

Po 8 týdnech byly u skupiny léčených pacientů v porovnání se skupinou léčenou placebem zaznamenány příznivé změny v hladině celkového cholesterolu (−16,3 % vs. 9,9 %; p < 0,001), LDL cholesterolu (−23,4 % vs. −13,2 %; p < 0,001) a indexu jaterní steatózy (−2,8 %; p < 0,01 vs. −1,8 %; p < 0,05). Navíc ve skupině léčené nutraceutiky poklesla v porovnání s placebem i hladina ALT (−27,7 %; p < 0,001), AST (−13,8 %; p = 0,004) a kyseliny močové v séru (−12,3 %; p = 0,005).

Co se týče hemodynamických parametrů, došlo v aktivně léčené skupině k poklesu systolického krevního tlaku (−5,6 %), který nebyl zaznamenán u kontrolní skupiny. Zlepšila se rovněž endotelová reaktivita oproti vstupním hodnotám (−13,2 %; p < 0,001). Následkem toho pokleslo u pacientů léčených nutraceutiky i předpokládané 10leté kardiovaskulární riziko o 1,19 % (střední chyba průměru 0,4 %; p = 0,01).

Závěr

Testovaná kombinace nutraceutik je schopna zlepšit příznivý efekt středomořské diety na kardiovaskulární rizikové faktory a příznivě ovlivnit i předpokládané kardiovaskulární riziko.

(hak)

Zdroj: Cicero A. F. G., Fogacci F., Bove M. et al. Short-term effects of a combined nutraceutical on lipid level, fatty liver biomarkers, hemodynamic parameters, and estimated cardiovascular disease risk: a double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial. Adv Ther 2017 Aug; 34 (8): 1966−1975, doi: 10.1007/s12325-017-0580-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutraceutika v léčbě hypercholesterolémie − stanovisko odborných společností

Některé potraviny obsahují látky se schopností snížit hladinu cholesterolu. Letos publikované společné stanovisko Italské diabetologické společnosti (SID) a Italské společnosti pro studium aterosklerózy (SISA) přináší přehled takových nutraceutik, a to v kontextu dostupných důkazů o jejich efektivitě vyplývající z klinických studií, možných vedlejších účinků a skupin pacientů, pro které by byla vhodná.

Kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů urychluje stárnutí cév i úbytek šedé hmoty mozkové

Již studie INTERHEART v roce 2004 ukázala 9 nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj infarktu myokardu. V letošním roce byly publikovány studie, které prokázaly vliv kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů na parametry stárnutí cév a úbytek objemu a tloušťky sítě neuronů šedé hmoty mozkové.

Nutraceutika a jejich místo v ovlivnění kardiometabolického rizika

Přípravek Armolipid Plus obsahuje kombinaci nutraceutik, jejichž komplementární mechanismy působení příznivě ovlivňují hladinu lipidů v těle. Je tak nefarmakologickou alternativou léčby v případě, že se u pacienta ještě nerozvinula závažnější dyslipidémie. Efekt užívání tohoto přípravku byl zkoumán v několika randomizovaných klinických studiích s pacienty s mírnou či střední dyslipidémií.Všechny novinky